Prejsť na navigáciu

zoznam 31.12.2020

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota
2020/0771/SI T40T
Technická špecifikácia dopravnej infraštruktúry – TSPI P.03.244 Kruhové objazdy 5. 3. 2021
2020/0772/SI T40T
Technická špecifikácia dopravnej infraštruktúry – TSPI P.03.245 Kruhové objazdy so špirálovou kruhovou vozovkou 5. 3. 2021
2020/0775/D B00
Technické skúšobné predpisy pre merania priľnavosti pri výstavbe ciest

Časť: Metóda merania SRT [TP Griff-StB (SRT)]

Vydanie z roku 2021

9. 3. 2021
2020/0780/A B00
RVS 08.03.01 Technické zmluvné podmienky, prípravné, výkopové a zemné práce, zemné práce 11. 3. 2021

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota
2020/0831/UK B00
Príručka k súťažným podkladom pre diaľničné stavby - séria 1800 Oceľové konštrukcie 22. 3. 2021

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Aktualizované: 4.1.2021

Publikované: 4.1.2021

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora