Prejsť na navigáciu

zoznam 14.04.2020

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota
2020/0201/A B00
Nariadenie hornorakúskej krajinskej vlády, ktorým sa mení hornorakúske nariadenie o stavebnej technike z roku 2013 (Novela hornorakúskeho nariadenia o stavebnej technike z roku 2020) 07.07.2020
2020/0206/D B00
Predpisy o technických skúškach pre meranie textúry pri výstavbe ciest

Časť: Cirkulačná metóda merania textúry (ZTM)

Textúra TP–StB (ZTM), vydanie z roku 2020

08.07.2020

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 13.7.2020 

Publikované: 14.4.2020

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora