Prejsť na navigáciu

zoznam 13.07.2020

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota
2020/0390/D B00
Technické predpisy pre údržbu betónových konštrukcií - návrh z mája 2020

Časť 2 - Vlastnosti výrobkov alebo systémov pre údržbu a pravidlá pre ich použitie

28/09/2020
2020/0392/HR B00
Technické predpisy pre asfaltové vozovky 28/09/2020
2020/0394/D B00
Návrh – technický predpis „Vykonávanie a hodnotenie skúšok v betóne a murivách pri plastových hmoždinkách zahrnutých do európskeho technického posúdenia podľa EAD 330284-00-0604, resp. podľa ETAG 020 – stav: september 2019“ 28/09/2020
2020/0397/D B00
Návrh – technický predpis „Vykonávanie a hodnotenie skúšok na stavenisku, pokiaľ ide o systémy vstrekovacích kotiev v murive s európskym technickým posúdením podľa EAD 330076-00-0604, resp. podľa ETAG 029 – stav: september 2019“ 28/09/2020

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 13.7.2020

Publikované: 13.7.2020

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora