Prejsť na navigáciu

02.10.2020

Označenie notifikácie Kód výrobku Názov predpisu Určená lehota
pôvodná nová

2020/0388/D

B00

Návrh – Údržba betónových konštrukcií (TR Instandhaltung – technický predpis Údržba) – návrh z mája 2020

Časť 1 – Rozsah pôsobnosti a plánovanie údržby

28. 9. 2020 28-12-2020

2020/0390/D

B00

Technické predpisy pre údržbu betónových konštrukcií - návrh z mája 2020

Časť 2 - Vlastnosti výrobkov alebo systémov pre údržbu a pravidlá pre ich použitie

28. 9. 2020 28-12-2020

2020/0391/L

C60A

Návrh veľkovojvodského nariadenia, ktorým sa zavádzajú ďalšie formy vyjadrenia energetickej hodnoty a množstva živín (NUTRI-SCORE)

28. 9. 2020 28-12-2020

2020/0401/F

S10E

Dekrét o zákaze určitých jednorazových plastových výrobkov

28. 9. 2020 28-12-2020

2020/0403/LT

X00M

Návrh zákona Litovskej republiky, ktorým sa v zákone č. I-1143 o kontrole tabaku, tabakových výrobkov a iných súvisiacich výrobkov (zákon č. XIIIP-3603(3)) menia články 2, 17 a 26 a ktorým sa doň vkladá článok 15 ods. 1

30. 9. 2020 30-12-2020

2020/0423/HU

S20E

Vládna vyhláška o obmedzení umiestňovania určitých jednorazových plastových výrobkov a určitých iných plastových výrobkov na trhu

5. 10. 2020 04-01-2021

 

 

Aktualizované: 14.10.2020


Publikované: 14.10.2020

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora