Prejsť na navigáciu

zoznam 01.07.2020

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota
2020/0388/D B00
Návrh – Údržba betónových konštrukcií (TR Instandhaltung – technický predpis Údržba) – návrh z mája 2020

Časť 1 – Rozsah pôsobnosti a plánovanie údržby

28/09/2020
2020/0364/A B00 RVS 08.05.01 Technické zmluvné podmienky, základové práce, pilóty, podzemné steny a mikropilóty 21/09/2020
2020/0365/A B00 RVS 08.05.04 Technické zmluvné podmienky, základové práce, hĺbkové zhutnenie a zvislé drenáže 21/09/2020
2020/0366/A B00 RVS 08.05.05 Technické zmluvné podmienky, zakladačské práce, podporné konštrukcie 21/09/2020
2020/0367/A B00 RVS 08.22.01 Technické zmluvné podmienky, vŕtacie, kotviace a vstrekovacie práce, predpäté kotvy, ťahom namáhané vstrekované pilóty a klince 21/09/2020

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.
Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Aktualizované: 13.7.2020

Publikované: 1.7.2020

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora