Prejsť na navigáciu

zoznam 15.04.2019

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Pripomienkovacia doba do Oznam 
2019/0156/D B00
Technické dodacie podmienky pre pôdne a stavebné materiály pre zemné práce pri výstavbe ciest (TL BuB E-StB 19) 08.07.2019 dôverné, oznam zašleme na požiadanie
2019/0158/PL B00 Nariadenie ministra infraštruktúry, ktorým sa mení nariadenie o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať verejné komunikácie a ich umiestnenie 08.07.2019 201900981.SK 2019/0158/PL 2
2019/0159/PL B00 Nariadenie ministra infraštruktúry, ktorým sa mení nariadenie o technických a stavebných predpisoch pre diaľnice s poplatkom 08.07.2019 201900984.SK 2019/0159/PL 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 15.4.2019 

Publikované: 15.4.2019

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

06.11.2019
Integrované mosty na cestách a diaľniciach
Rozborová úloha

Rozborová úloha

05.11.2019
Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora