Prejsť na navigáciu

zoznam 15.04.2019

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Pripomienkovacia doba do Oznam 
2019/0156/D B00
Technické dodacie podmienky pre pôdne a stavebné materiály pre zemné práce pri výstavbe ciest (TL BuB E-StB 19) 08.07.2019 dôverné, oznam zašleme na požiadanie
2019/0158/PL B00 Nariadenie ministra infraštruktúry, ktorým sa mení nariadenie o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať verejné komunikácie a ich umiestnenie 08.07.2019 201900981.SK 2019/0158/PL 2
2019/0159/PL B00 Nariadenie ministra infraštruktúry, ktorým sa mení nariadenie o technických a stavebných predpisoch pre diaľnice s poplatkom 08.07.2019 201900984.SK 2019/0159/PL 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 15.4.2019 

Publikované: 15.4.2019

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora