Prejsť na navigáciu

zoznam 14.03.2019

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Pripomienkovacia doba do Oznam 
2019/0088/F B00
Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška z 2. marca 2009 týkajúca sa parametrov a pravidiel používania záchytných bezpečnostných zariadení 03.06.2019 201900571.SK 2019/0088/F 2
2019/0086/A B00
RVS 05.02.12 Riadenie dopravy, vodiace zariadenia, dopravné značky a návestia, dopravné značenie a ukazovatele smeru v cestnej sieti nižšej triedy 29.05.2019 201900540.SK 2019/0086/A 2
2019/0068/S T40T
Predpisy a všeobecné odporúčanie Švédskeho dopravného úradu o dopravných značkách 20.05.2019 201900417.SK 2019/0068/S 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do konca stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 14.3.2019

 

Publikované: 14.3.2019

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora