Prejsť na navigáciu

zoznam 08.01.2018

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Pripomienkovacia doba do Oznam 
2018/0615/L S00E
Návrh veľkovojvodského nariadenia o prevencii a o nakladaní s cestnými materiálmi a odpadmi 14.03.2019
201803416.SK 2018/0615/L 2
2018/0616/NL B00
Nariadenie ministra infraštruktúry a vodohospodárstva z ........,

č. IENW/BSK-2018/ 270151, ktorým sa mení nariadenie o semaforoch [Regeling verkeerslichten] v súvislosti s aktualizáciami noriem NEN a veľkým počtom ďalších menších zmien

14.03.2019 201803419.SK 2018/0616/NL 2
2018/0617/E B00
Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa upravuje kráľovská vyhláška č. 314/2006 zo 17. marca, ktorou sa schvaľuje technický stavebný predpis 14.03.2019 201803428.SK 2018/0617/E 2
2018/0626/A B00
RVS 08.17.01 Technické zmluvné podmienky, betónové vozovky, nosné vrstvy stabilizované spojivom 18.03.2019 201803463.SK 2018/0626/A 2
2018/0597/A B00
RVS 08.16.06 Technické zmluvné podmienky; bitúmenové nosné a krycie vrstvy; požiadavky na asfaltové vrstvy - definícia zameraná na využitie 08.03.2019
201803336.SK 2018/0597/A 2
2018/0598/A B00
RVS 08.97.06 Technické zmluvné podmienky; stavebné materiály; požiadavky na asfaltovú zmes – definícia zameraná na využitie 08.03.2019 201803339.SK 2018/0598/A 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 8.1.2019

Publikované: 8.1.2019

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora