Prejsť na navigáciu

zoznam 06.02.2019

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Pripomienkovacia doba do Oznam 
2019/0040/SK B00
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách [PDF, 56 kB] 06.05.2019
2019/0041/SK B00 TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá [PDF, 56 kB] 06.05.2019
2019/0042/SK B00 TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá [PDF, 56 kB] 06.05.2019
2019/0044/SK B00 TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá [PDF, 57 kB] 06.05.2019
2019/0045/SK B00 TP 110 Vodiace steny [PDF, 56 kB] 06.05.2019

 

 

 Aktualizované: 6.2.2019


Publikované: 6.2.2019

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora