Prejsť na navigáciu

zoznam 02.05.2019

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Pripomienkovacia doba do Oznam 
2019/0173/D B00
Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy pre inžinierske stavby, TL/TP-ING, časť 4, oddiel 3, technické dodacie podmienky pre náterové látky na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií, TL KOR - Oceľové konštrukcie 15.07.2019 201901064.SK 2019/0173/D 2
2019/0167/PL B00 Nariadenie ministra infraštruktúry, ktorým sa mení nariadenie o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať cestné inžinierske stavby a ich umiestnenie 11.07.2019 201901022.SK 2019/0167/PL 2
2019/0169/D B00 Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

Časť 4 Oceľová konštrukcia, spriahnutá konštrukcia. Oddiel 3 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií

12.07.2019 201901042.SK 2019/0169/D 2
2019/0170/D B00 Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby - ZTV-ING

Časť 1 Všeobecné údaje. Oddiel 2 Technické spracovanie

12.07.2019 201901045.SK 2019/0170/D 2
2019/0171/D B00 Dodatočné technické zmluvné podmienky pre inžinierske stavby - ZTV-ING

Časť 9 Konštrukcie. Oddiel 2 Pohyblivé mosty

12.07.2019 201901048.SK 2019/0171/D 2

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 2.5.2019  

Publikované: 2.5.2019

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora