Prejsť na navigáciu

zoznam 24.04.2018

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2018/0157/B

C20C

Návrh výnosu vlády regiónu Brusel – hlavné mesto o chladiacich zariadeniach

10.07.2018

201800893.SK 2018/0157/B 2

2018/0159/F

SERV

Zákon o boji proti nepravdivým informáciám

11.07.2018

201800908.SK 2018/0159/F 2

2018/0160/D

B00

Vzorové nariadenie o dohľade nad činnosťami so stavebnými výrobkami a pri konštrukciách – MÜTVO – návrh znenia zo 6.3.2018

12.07.2018

201800913.SK 2018/0160/D 2

2018/0161/UK

B10

Zmeny zákonného usmernenia o hodnoteniach namiesto skúšky vo schválenom dokumente B (požiarna bezpečnosť)

13.07.2018

201800916.SK 2018/0161/UK 2

2018/0162/D

B00

Vzorové nariadenie o výrobcovi a užívateľovi – návrh znenia zo 6.3.2018

12.07.2018

201800919.SK 2018/0162/D 2

2018/0163/F

C30P

Technická poznámka Pro Pharmacopoea č. 1272 predložená k verejnému prieskumu

13.07.2018

201800925.SK 2018/0163/F 2

2018/0164/E

C00A

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa stanovujú zootechnické normy pre chov, obchod a vstup do Únie v prípade čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich reprodukčného materiálu, a aktualizácia národného programu ochrany, zlepšenia a podpory plemien hospodárskych zvierat

16.07.2018

201800928.SK 2018/0164/E 2

2018/0165/E

H10

Návrh uznesenia generálneho riaditeľstva pre reguláciu hazardných hier, ktorým sa menia niektoré uznesenia o činnostiach v oblasti hazardných hier obsiahnuté v zákone 13/2011 z 27. mája 2011 o regulácii hazardných hier

16.07.2018

201800931.SK 2018/0165/E 2

2018/0166/E

C00A

Návrh nariadenia ministerstva poľnohospodárstva, životného prostredia a rozvoja vidieka, ktorým sa zverejňujú predpisy upravujúce používanie ochrannej známky „Campo y Alma“ a stanovuje sa postup podávania žiadostí o povolenie používať túto ochrannú známku

16.07.2018

201800934.SK 2018/0166/E 2

2018/0167/E

C00A

Návrh vyhlášky upravujúcej remeselne vyrábané potraviny

16.07.2018

201800937.SK 2018/0167/E 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 24.4.2018

Publikované: 24.4.2018

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora