Prejsť na navigáciu

zoznam 21.05.2018

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2018/0189/CZ

C10P

Návrh novely vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správnej lekárenskej praxi, bližších podmienkach zaobchádzania s liečivami v lekárňach, zdravotníckych zariadeniach a v prípade ďalších prevádzkovateľov a zariadení vydávajúcich liečivé prípravky, v znení vyhlášky č. 254/2013 Sb.

03.08.2018

201801090.SK 2018/0189/CZ2

2018/0190/BG

C00A

Nariadenie, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 1 z roku 2013 o uplatňovaní pravidiel ekologickej rastlinnej, živočíšnej výroby a akvakultúry, rastlín, živočíchov a produktov akvakultúry a potravín, ich označovaní a kontrole výroby a označovania

03.08.2018

201801102.SK 2018/0190/BG2

2018/0191/EE

B10

Požiadavky na požiarnu bezpečnosť budov a požiadavky na prívod vody na hasenie požiarov

06.08.2018

201801110.SK 2018/0191/EE 2

2018/0192/RO

X10M

Nariadenie o postupe oznamovania, vzore formulára oznámenia a vzore dokumentu, ktoré vydal Štátny úrad na ochranu spotrebiteľov, ako aj o faktoroch týkajúcich sa zodpovednostnej puncovej značky v prípade hospodárskych subjektov z členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Turecka

06.08.2018

201801115.SK 2018/0192/RO 2

2018/0193/RO

X10M

Nariadenie na účely situácií, v rámci ktorých sa môže nariadiť pozastavenie alebo zrušenie povolenia pre hospodársky subjekt na vykonávanie operácií s drahými kovmi a drahými kameňmi, ako aj postup opätovného udelenia povolenia, a situácií, v rámci ktorých sa môžu operácie s drahými kovmi a drahými kameňmi v Rumunsku vykonávané hospodárskymi subjektmi z členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Turecka zakázať

06.08.2018

201801118.SK 2018/0193/RO 2

2018/0194/DK

T40T

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o dani z príjmu právnických osôb (konkrétnejšie § 3 a § 11 zákona) a rôzne ďalšie zákony

05.05.2018

201801122.SK 2018/0194/DK 2

2018/0195/D

V00T

Technická smernica o prepojeniach núdzového volania (TS o núdzových volaniach), vydanie 2.0, máj 2018

06.08.2018

201801125.SK 2018/0195/D 2

2018/0196/F

X00M

Žiadosť o typové schválenie návrhu špecifikácie pre zemepisné označenie „Charentaise“

06.08.2018

201801128.SK 2018/0196/F 2

2018/0197/D

C30P

Homeopatický úradný zoznam liečiv - HAB 2018

08.08.2018

201801133.SK 2018/0197/D 2

2018/0198/D

B30

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre terénne stavebné práce pri výstavbe ciest

09.08.2018

201801144.SK 2018/0198/D 2

 

 


 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2018/0178/S

H10

Predpisy a všeobecné odporúčanie Švédskeho úradu pre hazardné hry o štátnych lotériách a lotériách na účely vo verejnom záujme

23.07.2018

201801019.SK 2018/0178/S 2

2018/0179/S

H10

Predpisy a všeobecné odporúčanie Švédskeho úradu pre hazardné hry o komerčných online hazardných hrách a stávkovaní

23.07.2018

201801022.SK 2018/0179/S 2

2018/0180/I

S00E

Návrh vyhlášky ministra pre životné prostredie a ochranu pôdy a morí, so súhlasom ministra hospodárskeho rozvoja a ministra zdravotníctva, podľa článku 281 ods. 5 legislatívnej vyhlášky č. 152 z 3. apríla 2006, ktorou sa do zoznamu palív z biomasy pridáva múčka z odolejovaných hroznových semien

23.07.2018

201801025.SK 2018/0180/I 2

2018/0181/S

H10

Predpisy a všeobecné odporúčanie Švédskeho úradu pre hazardné hry o žetónových automatoch a hrách hraných na plne a poloautomatických hracích stoloch

23.07.2018

201801028.SK 2018/0181/S 2

2018/0182/I

C00A

Návrh usmernení schválený rozhodnutím Sicílskej regionálnej rady č. 140 z 28. marca 2018

23.07.2018

201801033.SK 2018/0182/I 2

2018/0183/UK

B00

Stavebné materiály pre povrch vozovky CD 20X

Vrátane vnútroštátnych príloh pre Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko

24.07.2018

201801038.SK 2018/0183/UK 2

2018/0185/PL

SERV60

Zákon, ktorým sa mení zákon o dani z pridanej hodnoty a zákon o meraní

25.07.2018

201801051.SK 2018/0185/PL 2

2018/0186/PL

C00P

Zákon o kozmetických výrobkoch

31.07.2018

201801080.SK 2018/0186/PL 2

2018/0187/NL

N30E

Nariadenie ministra hospodárstva a klimatickej politiky, ktorým sa mení nariadenie o kvalite plynu v zmysle určitých potrebných zlepšení a úprav

02.08.2018

201801083.SK 2018/0187/NL 2

2018/0188/CZ

C10P

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 228/2008 Sb., o registrácii liečivých prípravkov, v znení neskorších predpisov

03.08.2018

201801087.SK 2018/0188/CZ 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 21.5.2018

Publikované: 21.5.2018

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora