Prejsť na navigáciu

zoznam 03.05.2018

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2018/0136/EE

B20

Požiadavky na dočasné riadenie dopravy

05.07.2018

201800815.SK 2018/0136/EE 2

2018/0168/F

T10T

Výnos o prahových hodnotách hmotnosti bezposádkových lietadiel uvedených v článku L. 34-9-2 zákona o poštách a elektronickej komunikácii

16.07.2018

201800941.SK 2018/0168/F 2

2018/0169/F

T10T

Výnos, ktorým sa stanovuje účel elektronických a digitálnych signalizačných zariadení a svetelných signalizačných zariadení a výnimky uvedené v článku L. 34-9-2 zákona o poštách a elektronickej komunikácii (CPCE)

16.07.2018

201800944.SK 2018/0169/F 2

2018/0170/F

T10T

Nariadenie, ktorým sa vymedzujú technické vlastnosti zariadení elektronickej a svetelnej signalizácie bezposádkových lietadiel

16.07.2018

201800947.SK 2018/0170/F 2

2018/0171/S

B00

B00    Predpisy a všeobecné odporúčanie Švédskeho dopravného úradu o používaní eurokódov

16.07.2018

201800950.SK 2018/0171/S 2

2018/0172/LT

C00A

Technický predpis pre označovanie, výrobu a komerčnú prezentáciu nealkoholických nápojov a kvasu

18.07.2018

201800962.SK 2018/0172/LT 2

2018/0173/F

SERV

OBMEDZENIE PRENÁJMU ZARIADENÝCH TURISTICKÝCH UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ (ČLÁNOK 51 projektu ELAN – Rozvoj bývania, územného plánovania a digitálnej spoločnosti)

18.07.2018

201800970.SK 2018/0173/F 2

2018/0175/S

H10

Predpisy Švédskeho úradu pre hazardné hry o žiadostiach o licencie

23.07.2018

201801010.SK 2018/0175/S 2

2018/0176/S

H10

Predpisy Švédskeho úradu pre hazardné hry o výnimke z požiadavky na registráciu

23.07.2018

201801013.SK 2018/0176/S 2

2018/0177/S

H10

Predpisy a všeobecné odporúčanie Švédskeho úradu pre hazardné hry o zodpovednom hraní hazardných hier

23.07.2018

201801016.SK 2018/0177/S 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dní pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Aktualizované: 3.5.2018

Publikované: 3.5.2018

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora