Prejsť na navigáciu

zoznam 30.10.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2017/0481/F

C00A

Vyhláška, ktorou sa rozširuje medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) (Medziodvetvové združenie pre ovocie a zeleninu), týkajúca sa zrelosti stolového hrozna

12.01.2018

201702740.SK 2017/0481/F 2

2017/0483/CZ

C00C

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 463/2013 Sb., o zoznamoch návykových látok, v znení nariadenia vlády č. 273/2015 Sb. a č. 46/2017 Sb.

15.01.2018

201702751.SK 2017/0483/CZ 2

2017/0485/SI

B00

Usmernenie Slovinského združenia požiarnej ochrany 206 s názvom „Priestory požiarnikov vedľa budov“

17.01.2018

201702761.SK 2017/0485/SI 2

2017/0486/D

B00

Technické skúšobné predpisy pre meranie rovinnosti na povrchoch vozoviek v pozdĺžnom a priečnom smere, Časť: Dotykové merania“ (TP Eben – Berührende Messungen), vydanie z roku 2018

17.01.2018

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2017/0487/HU

X00M

Návrh vyhlášky ministerstva vnútra (BM), ktorou sa mení vyhláška ministerstva vnútra (BM) č. 53/2015 z 24. septembra 2015 o potrebných normách a požiadavkách týkajúcich sa prepojiteľnosti, technických, technologických a bezpečnostných normách a požiadavkách na uplatňovanie zákona LXXXIII z roku 2014 o jednotnom rámci vydávania elektronických kariet a o systéme certifikácie

18.01.2018

201702767.SK 2017/0487/HU 2

2017/0488/B

H10

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa obmedzujú hazardné hry v herniach hazardných hier triedy III

18.01.2018

201702773.SK 2017/0488/B 2

2017/0489/B

H10

Návrh kráľovskej vyhlášky o podmienkach prevádzkovania hazardných hier a stávok prevádzkovaných prostredníctvom nástrojov informačnej spoločnosti.

18.01.2018

201702776.SK 2017/0489/B 2

2017/0490/B

H10

Návrh zákona, ktorým sa menia články 3, 10, 11, 15/1 – 15/4, 39, 43/8, 54, 58, 61 a 62 zákona zo 7. mája 1999 o hazardných hrách, stávkovaní, herniach hazardných hier a ochrane hráčov

18.01.2018

201702779.SK 2017/0490/B 2

2017/0491/NL

B30

Nariadenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti z/zo [deň] [mesiac] 2017 č. WJZ/17134162, ktorým sa mení nariadenie o štátnych dotáciách poskytovaných ministerstvom hospodárstva a nariadenie z roku 2017 o prístupe k dotáciám poskytovaným ministerstvom hospodárstva (úpravy investičnej dotácie týkajúcej sa trvalo udržateľnej energie a zvýšenie rozpočtu na dotácie)

20.10.2017
fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

201702789.SK 2017/0491/NL 2

2017/0492/HU

S20E

Novela zákona LXXXV z roku 2011 o poplatkoch za výrobky na ochranu životného prostredia

21.10.2017
fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

201702795.SK 2017/0492/HU 2


SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 30.10.2017

Publikované: 30.10.2017

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora