Prejsť na navigáciu

zoznam 27.06.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0225/S T00T Predpisy a všeobecné odporúčanie Švédskeho dopravného úradu o bezpečnostných prilbách 07.09.2017 201701392.SK 2017/0225/S 2

2017/0226/UK

T40T

Predpisy o cestných vozidlách (konštrukcia a používanie) (pozmeňujúci návrh) z roku 2017

08.09.2017

201701395.SK 2017/0226/UK 2

2017/0227/S

C00C

Predpisy, ktorými sa menia predpisy Švédskeho úradu pre chemické látky (KIFS 2017:5) týkajúce sa chemických výrobkov a biotechnologických organizmov

08.09.2017

201701398.SK 2017/0227/S 2

2017/0228/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky – vodné stavby (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen – Wasserbau – ZTV-W) pre údržbu betónových konštrukčných dielov vodných stavieb (oblasť plnení 219), vydanie 2017.

08.09.2017

201701402.SK 2017/0228/D 2

2017/0229/D

SERV10

Nariadenie o elektronickej justícii (ERVV)

08.09.2017

201701406.SK 2017/0229/D 2

2017/0230/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky pre inžinierske stavby

(ZTV-ING); časť 3 Monolitické konštrukcie; oddiel 4 Ochrana a oprava betónových konštrukčných dielov

08.09.2017

201701409.SK 2017/0230/D 2

2017/0231/A

B00

RVS 08.97.01 Technické zmluvné podmienky; Stavebné materiály; Studené zmesi používané na malých plochách.

11.09.2017

201701414.SK 2017/0231/A 2

2017/0232/NL

S00E

Nariadenie štátneho tajomníka pre infraštruktúru a životné prostredie, ktorým sa mení príloha 10 nariadenia o činnostiach environmentálneho riadenia (ktorým sa zavádza tretí súbor zoznamov schválených opatrení na úsporu energie a ktorým sa zavádza systém na registráciu a monitorovanie energie)

11.09.2017

201701417.SK 2017/0232/NL 2

2017/0233/NL

S20E

Vyhláška z .... 2017, ktorou sa menia určité vyhlášky v oblasti odpadu (odpad zhromažďovaný oddelene, odpad držaný oddelene v zariadení na zber odpadu a niektoré ďalšie zlepšenia a nápravné opatrenia)

11.09.2017

201701420.SK 2017/0233/NL 2

2017/0234/HU

X00M

Návrh vládnej vyhlášky, ktorou sa mení vládna vyhláška č. 176/2015 zo 7. júla 2015 o cestnej preprave cestujúcich v osobných automobiloch za úhradu

11.09.2017

201701424.SK 2017/0234/HU 2

2017/0235/D

V10T

SSB OR 004 – Opis rozhraní pre meteorologické sondy používané v meteorologickej rádiovej službe; vydanie z januára 2017

11.09.2017

201701427.SK 2017/0235/D 2

2017/0236/D

V10T

SSB SF 001 – Opis rozhraní pre komerčne dostupné amatérske rádiové zariadenia s frekvenčným spektrom do 275 GHz (pozemné); vydanie z februára 2017

11.09.2017

201701431.SK 2017/0236/D 2

2017/0237/GR

C00A

Návrh nariadenia/ministerského rozhodnutia s názvom „Regulácia aspektov priameho zásobovania, zo strany výrobcov, malých množstiev medu konečným spotrebiteľom alebo maloobchodným prevádzkam, ktoré priamo zásobujú konečného spotrebiteľa podľa článku 1 ods. 2 písm. c) nariadenie (ES) č. 852/2004“

11.09.2017

201701441.SK 2017/0237/GR 2

2017/0238/NL

S00E

Nariadenie štátneho tajomníka pre infraštruktúru a životné prostredie, ktorým sa mení nariadenie o činnostiach environmentálneho riadenia a nariadenie o environmentálnom práve so zreteľom na úpravy súkromných dokumentov (aktualizácia NEN a série publikácií o nebezpečných látkach [PGS] 15, 29, 32 a 35) a aktualizáciu prílohy 13

11.09.2017

201701445.SK 2017/0238/NL 2

2017/0239/E

T40T

Vyhláška, ktorou sa upravuje pozemná zdravotnícka preprava v Astúrskom kniežatstve

11.09.2017

201701449.SK 2017/0239/E 2

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 27.6.2017

Aktuálne

Schválené TP 061

Schválené TP 061

20.12.2019
MDV SR schválilo TP 061
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy
Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

20.12.2019
MDV SR schválilo TKP 6, TKP 7, TKP 38
TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi
TKP 7 Liaty asfalt
TKP 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti

Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené KLMP 1/2019

Schválené KLMP 1/2019

20.12.2019
MDV SR schválilo KLMP 1/2019
KLMP 1/2019 Katalógové listy mostných prefabrikátov
Účinnosť od: 20.12.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora