Prejsť na navigáciu

zoznam 24.04.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0126/IRL B00 Návrh dokumentu L technických usmernení – Úspora palív a energie v nebytových priestoroch 26.06.2017 201700824.SK 2017/0126/IRL 2

2017/0127/D

SERV60

Zákon o zlepšení vymáhateľnosti práva na sociálnych sieťach (NetzDG)

28.06.2017

201700838.SK 2017/0127/D 2

2017/0128/A

SERV

Zákon o zmene zákona o cestovnom ruchu

29.06.2017

201700848.SK 2017/0128/A 2

2017/0129/D

B00

Smernica BAW - Skúška hydraulicky viazaných látok na zalievanie kameňov pre vodné stavby na vodných cestách (RPV, vydanie z roku 2017

29.06.2017

201700851.SK 2017/0129/D 2

2017/0130/D

B00

Technický list BAW - Používanie hydraulicky viazaných látok na zalievanie kameňov pre vodné stavby na vodných cestách (MAV), vydanie z roku 2017

29.06.2017

201700854.SK 2017/0130/D 2

2017/0131/D

SERV60

Návrh tretieho zákona o zmene zákona o telemédiách

29.06.2017

201700857.SK 2017/0131/D 2

2017/0132/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre zemné práce v cestnom staviteľstve (ZTV E-StB 17)

30.06.2017

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2017/0133/B

B20

Kráľovská vyhláška, ktorou sa mení článok 104 všeobecných predpisov pre elektroinštalácie

30.06.2017

201700863.SK 2017/0133/B 2

2017/0134/F

N30

Vyhláška o vlastnostiach stlačeného zemného plynu CNG a skvapalneného zemného plynu LNG určených na karburáciu

30.06.2017

201700868.SK 2017/0134/F 2

2017/0135/I C60A Návrh legislatívnej vyhlášky, ktorou sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa povinného uvádzania názvu a adresy výrobného zariadenia alebo, ak je odlišné, baliaceho zariadenia na štítkoch, v súlade s článkom 5 zákona č. 170 z 12. augusta 2016 – zákon o európskom delegovaní z roku 2015 03.07.2017 201700882.SK 2017/0135/I 2

 

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Poznámka
2017/0085/PL C10P Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o boji proti drogovej závislosti a zákon o úhrade liekov, potravín pre osobitnú výživu a zdravotníckych pomôcok 30-03-2017 Oznam 2 (201700556.SK) odoslaný 14/03/2017
2017/0103/NL S70E Vyhláška, ktorou sa menia zoznamy I a II tvoriace prílohu k zákonu o ópiu, pokiaľ ide o zaradenie látok α-PVP, acetylfentanylu a 4-FA do zoznamu I a zariadenie látky fenazepam do zoznamu II. 07-04-2017 Oznam 2 (201700698.SK) odoslaný 28/03/2017

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 

Publikované: 24.4.2017

Aktuálne

Schválené TP 067, TP 092

Schválené TP 067, TP 092

01.06.2023
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023
Bezpečnosť cestnej premávky 2023

Bezpečnosť cestnej premávky 2023

12.05.2023
V dňoch 12.09.2023 – 13.09.2023 sa už po sedemnásty krát konala, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2023“.
WORKSHOP 2023

WORKSHOP 2023

19.04.2023
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 29.05.2023 až 01.06.2023 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora