Prejsť na navigáciu

zoznam 22.02.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0041/RO S00S NARIADENIE, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra zdravotníctva, ministra životného prostredia a lesného hospodárstva a predsedu Štátneho úradu pre veterinárnu hygienu a bezpečnosť potravín č. 10/368/2010, ktorým sa schvaľuje postup na vydávanie povolenia pre biocídne výrobky, ktoré boli sprístupnené na trhu v Rumunsku, a ktorým sa taktiež mení a dopĺňa nariadenie č. 961/2016, ktorým sa schvaľujú technické predpisy týkajúce sa čistenia, dezinfekcie a sterilizácie vo verejných a súkromných zdravotníckych zariadeniach, spôsob vykonávania a interpretácie v prípade skúšok používaných na posúdenie účinnosti postupu čistenia a dezinfekcie, postupov odporúčaných na dezinfekciu rúk v závislosti od úrovne rizika, metód na používanie chemických dezinfekčných prostriedkov v závislosti od ošetrovaného povrchu a metód používaných na posúdenie priebehu a účinnosti procesu sterilizácie. 22.02.2017
akceptovaná žiadosť o naliehavosť
201700285.SK 2017/0041/RO2
2017/0057/HU B20 Vyhláška ministra vnútra, ktorou sa menia vyhlášky ministra vnútra o súlade s požiadavkami v oblasti požiarnej prevencie niektorých výrobkov 11.05.2017 201700359.SK 2017/0057/HU2
2017/0058/D C10P Návrh osemnástej vyhlášky o zmene príloh zákona o omamných látkach 22.02.2017
akceptovaná žiadosť o naliehavosť
201700363.SK 2017/0058/D 2
2017/0059/A B00 Nariadenie hornorakúskej krajinskej vlády, ktorým sa mení a dopĺňa hornorakúske nariadenie o stavebnej technike z roku 2013 (Novela hornorakúskeho nariadenia o stavebnej technike z roku 2017) 11.05.2017 201700370.SK 2017/0059/A 2
2017/0060/SI I10 Zákon, ktorým sa mení zákon o výrobkoch z drahých kovov 15.05.2017 201700374.SK 2017/0060/SI 2

2017/0061/I

SERV60

Parlamentný návrh zákona o pravidlách pre prevádzkovanie domácej reštaurácie (senátny zákon č. 2647 - text vyplývajúci z konsolidácie návrhov zákonov podľa zákona o Poslaneckej snemovni č. 3258, 3337, 3725 a 3807)

15.05.2017

201700383.SK 2017/0061/I 2

2017/0062/L

SERV

Nariadenie veľkovojvodstva, ktorým sa stanovujú pravidlá uvedené v zákone o elektronickej archivácii

15.05.2017

201700388.SK 2017/0062/L 2

2017/0063/D

V10T

SSB FL 019 - Popis rozhraní pre všesmerové rádiomajáky (VOR, D-VOR); vydanie z januára 2017

15.05.2017

201700394.SK 2017/0063/D 2

2017/0064/NL

C90A

Navrhovaná vyhláška o stanovení druhov cicavcov, ktoré je možné chovať

16.05.2017

201700399.SK 2017/0064/NL 2

2017/0065/HU

SERV60

Návrh dohody o ochrannej známke v súvislosti s ochrannou známkou „Základný balík digitálnej prosperity“

17.05.2017

201700409.SK 2017/0065/HU2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Publikované: 24.2.2017

Aktuálne

Schválené TP 099

Schválené TP 099

07.08.2020
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 07.08.2020
Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020
Schválené TP 093 a TP 115

Schválené TP 093 a TP 115

01.06.2020
MDV SR schválilo:
TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia – Tunely
TP 115 Osvetlenie cestných tunelov

Účinnosť od: 01.06.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora