Prejsť na navigáciu

zoznam 22.02.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0041/RO S00S NARIADENIE, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra zdravotníctva, ministra životného prostredia a lesného hospodárstva a predsedu Štátneho úradu pre veterinárnu hygienu a bezpečnosť potravín č. 10/368/2010, ktorým sa schvaľuje postup na vydávanie povolenia pre biocídne výrobky, ktoré boli sprístupnené na trhu v Rumunsku, a ktorým sa taktiež mení a dopĺňa nariadenie č. 961/2016, ktorým sa schvaľujú technické predpisy týkajúce sa čistenia, dezinfekcie a sterilizácie vo verejných a súkromných zdravotníckych zariadeniach, spôsob vykonávania a interpretácie v prípade skúšok používaných na posúdenie účinnosti postupu čistenia a dezinfekcie, postupov odporúčaných na dezinfekciu rúk v závislosti od úrovne rizika, metód na používanie chemických dezinfekčných prostriedkov v závislosti od ošetrovaného povrchu a metód používaných na posúdenie priebehu a účinnosti procesu sterilizácie. 22.02.2017
akceptovaná žiadosť o naliehavosť
201700285.SK 2017/0041/RO2
2017/0057/HU B20 Vyhláška ministra vnútra, ktorou sa menia vyhlášky ministra vnútra o súlade s požiadavkami v oblasti požiarnej prevencie niektorých výrobkov 11.05.2017 201700359.SK 2017/0057/HU2
2017/0058/D C10P Návrh osemnástej vyhlášky o zmene príloh zákona o omamných látkach 22.02.2017
akceptovaná žiadosť o naliehavosť
201700363.SK 2017/0058/D 2
2017/0059/A B00 Nariadenie hornorakúskej krajinskej vlády, ktorým sa mení a dopĺňa hornorakúske nariadenie o stavebnej technike z roku 2013 (Novela hornorakúskeho nariadenia o stavebnej technike z roku 2017) 11.05.2017 201700370.SK 2017/0059/A 2
2017/0060/SI I10 Zákon, ktorým sa mení zákon o výrobkoch z drahých kovov 15.05.2017 201700374.SK 2017/0060/SI 2

2017/0061/I

SERV60

Parlamentný návrh zákona o pravidlách pre prevádzkovanie domácej reštaurácie (senátny zákon č. 2647 - text vyplývajúci z konsolidácie návrhov zákonov podľa zákona o Poslaneckej snemovni č. 3258, 3337, 3725 a 3807)

15.05.2017

201700383.SK 2017/0061/I 2

2017/0062/L

SERV

Nariadenie veľkovojvodstva, ktorým sa stanovujú pravidlá uvedené v zákone o elektronickej archivácii

15.05.2017

201700388.SK 2017/0062/L 2

2017/0063/D

V10T

SSB FL 019 - Popis rozhraní pre všesmerové rádiomajáky (VOR, D-VOR); vydanie z januára 2017

15.05.2017

201700394.SK 2017/0063/D 2

2017/0064/NL

C90A

Navrhovaná vyhláška o stanovení druhov cicavcov, ktoré je možné chovať

16.05.2017

201700399.SK 2017/0064/NL 2

2017/0065/HU

SERV60

Návrh dohody o ochrannej známke v súvislosti s ochrannou známkou „Základný balík digitálnej prosperity“

17.05.2017

201700409.SK 2017/0065/HU2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Publikované: 24.2.2017

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora