Prejsť na navigáciu

zoznam 16.02.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2017/0034/UK

B00

Preskúmanie stavebných predpisov vo Walese z hľadiska udržateľnosti

02.05.2017

201700232.SK 2017/0034/UK 2

2017/0035/D

X20M

Návrh druhého zákona o zmene zákona o zbraniach a ďalších predpisov

02.05.2017

201700235.SK 2017/0035/D 2

2017/0036/FIN

T40T

Pravidelné kontroly vozidiel: predmety podliehajúce kontrole, postupy kontroly, klasifikácia porúch a nedostatkov zistených počas kontroly a obsah osvedčenia o kontrole

02.05.2017

201700238.SK 2017/0036/FIN 2

2017/0037/DK

C00C

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o zabezpečení určitých biologických látok, nosičov a súvisiacich materiálov

02.05.2017

201700247.SK 2017/0037/DK 2

2017/0038/D

I10

Druhé nariadenie o zmene nariadenia o meradlách a kalibrácii

03.05.2017

201700252.SK 2017/0038/D 2

2017/0039/F

C40C

Nariadenie o definícii účinných látok zo skupiny neonikotinoidov prítomných v prípravkoch na ochranu rastlín

03.05.2017

201700265.SK 2017/0039/F 2

2017/0040/S

T40T

Nariadenie Švédskeho dopravného úradu o akreditácii kontrolných orgánov a o kontrole zariadení na obmedzovanie rýchlosti

08.05.2017

201700280.SK 2017/0040/S 2

2017/0042/B

B00

Návrh vyhlášky valónskej vlády o plastových taškách

10.05.2017

201700288.SK 2017/0042/B 2

2017/0043/I

B20

Vyhláška, ktorou sa aktualizujú nové technické normy pre budovy

08.05.2017

201700291.SK 2017/0043/I 2

2017/0044/A

B00

Tieto smernice a predpisy pre cestné staviteľstvo (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen – RVS) treba aplikovať na projektovanie a realizáciu konštrukcií z ocele a oceľových dielov pri spriahnutých konštrukciách.

08.05.2017

201700300.SK 2017/0044/A 2

 

 

 

Publikované: 19.4.2017

Aktuálne

Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Pozastavenie TP 099

Pozastavenie TP 099

26.02.2019
MDV SR s platnosťou od 26.02.2019 pozastavuje účinnosť TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (pôvodné označenie TP 13/2015)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora