Prejsť na navigáciu

zoznam 16.02.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2017/0034/UK

B00

Preskúmanie stavebných predpisov vo Walese z hľadiska udržateľnosti

02.05.2017

201700232.SK 2017/0034/UK 2

2017/0035/D

X20M

Návrh druhého zákona o zmene zákona o zbraniach a ďalších predpisov

02.05.2017

201700235.SK 2017/0035/D 2

2017/0036/FIN

T40T

Pravidelné kontroly vozidiel: predmety podliehajúce kontrole, postupy kontroly, klasifikácia porúch a nedostatkov zistených počas kontroly a obsah osvedčenia o kontrole

02.05.2017

201700238.SK 2017/0036/FIN 2

2017/0037/DK

C00C

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o zabezpečení určitých biologických látok, nosičov a súvisiacich materiálov

02.05.2017

201700247.SK 2017/0037/DK 2

2017/0038/D

I10

Druhé nariadenie o zmene nariadenia o meradlách a kalibrácii

03.05.2017

201700252.SK 2017/0038/D 2

2017/0039/F

C40C

Nariadenie o definícii účinných látok zo skupiny neonikotinoidov prítomných v prípravkoch na ochranu rastlín

03.05.2017

201700265.SK 2017/0039/F 2

2017/0040/S

T40T

Nariadenie Švédskeho dopravného úradu o akreditácii kontrolných orgánov a o kontrole zariadení na obmedzovanie rýchlosti

08.05.2017

201700280.SK 2017/0040/S 2

2017/0042/B

B00

Návrh vyhlášky valónskej vlády o plastových taškách

10.05.2017

201700288.SK 2017/0042/B 2

2017/0043/I

B20

Vyhláška, ktorou sa aktualizujú nové technické normy pre budovy

08.05.2017

201700291.SK 2017/0043/I 2

2017/0044/A

B00

Tieto smernice a predpisy pre cestné staviteľstvo (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen – RVS) treba aplikovať na projektovanie a realizáciu konštrukcií z ocele a oceľových dielov pri spriahnutých konštrukciách.

08.05.2017

201700300.SK 2017/0044/A 2

 

 

 

Publikované: 19.4.2017

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora