Prejsť na navigáciu

zoznam 12.07.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0281/NL T20T Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o bezpečnosti morských plavidiel 02.10.2017 201701648.SK 2017/0281/NL 2

2017/0282/IRL

T40T

Nariadenia o cestnej premávke 2017 (Konštrukcia a používanie vozidiel) (Zmena č. 2)

02.10.2017

201701653.SK 2017/0282/IRL 2

2017/0283/GR

T40T

Návrh technických predpisov, ktorými sa stanovujú vnútroštátne požiadavky na semafory usmerňujúce pohyb vozidiel a chodcov

02.10.2017

201701656.SK 2017/0283/GR 2

2017/0284/S

C00P

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o chemických produktoch (zákazy manipulácie, dovozu a vývozu) (1998:944)

02.10.2017

201701661.SK 2017/0284/S 2

2017/0285/D

SERV10

Návrh nariadenia o zavedení elektronickej právnej komunikácie a elektronického vedenia dokumentov v Spolkovom justičnom úrade v rámci aplikačného rozsahu rámcového rozhodnutia Rady č. 2005/214/JI z 24. februára 2005 o aplikácii princípu vzájomného uznávania peňažných pokút

(rámcové rozhodnutie-peňažné sankcie-nariadenie o elektronickej právnej komunikácii a elektronickom vedení dokumentov – RbGeldERAV)

04.10.2017

201701669.SK 2017/0285/D 2

2017/0286/HU

C10P

Zmena vyhlášky ministra zdravotníctva č. 53/2007 zo 7. decembra 2007 o pravidlách na certifikáciu počítačového programu, ktorý sa má používať na predpisovanie liekov

Zmena vyhlášky ministra zdravotníctva č. 53/2007 zo 7. decembra 2007 o pravidlách na certifikáciu počítačového programu, ktorý sa má používať na predpisovanie liekov

05.10.2017

201701673.SK 2017/0286/HU 2

2017/0287/LV

I10

Návrh nariadenia kabinetu o požiadavkách na zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel

05.10.2017

201701677.SK 2017/0287/LV 2

2017/0288/BG

X00M

Návrh nariadenia o registri osôb zapojených do činností týkajúcich sa destilačných zariadení

05.10.2017

201701680.SK 2017/0288/BG 2

2017/0289/UK

T40T

Návrh zákona o bezpečnostných pásoch v školskej doprave (Škótsko) z roku 2017

05.10.2017

201701684.SK 2017/0289/UK 2

2017/0291/RO

X10M

Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa mimoriadne vládne nariadenie č. 190/2000 o pravidlách uplatniteľných na drahé kovy a drahé kamene v Rumunsku, opätovne zverejnené, v znení neskorších zmien a doplnení

05.10.2017

201701693.SK 2017/0291/RO 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Publikované: 12.7.2017

Aktuálne

Schválené TP 099

Schválené TP 099

07.08.2020
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 07.08.2020
Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020
Schválené TP 093 a TP 115

Schválené TP 093 a TP 115

01.06.2020
MDV SR schválilo:
TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia – Tunely
TP 115 Osvetlenie cestných tunelov

Účinnosť od: 01.06.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora