Prejsť na navigáciu

zoznam 12.07.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0281/NL T20T Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o bezpečnosti morských plavidiel 02.10.2017 201701648.SK 2017/0281/NL 2

2017/0282/IRL

T40T

Nariadenia o cestnej premávke 2017 (Konštrukcia a používanie vozidiel) (Zmena č. 2)

02.10.2017

201701653.SK 2017/0282/IRL 2

2017/0283/GR

T40T

Návrh technických predpisov, ktorými sa stanovujú vnútroštátne požiadavky na semafory usmerňujúce pohyb vozidiel a chodcov

02.10.2017

201701656.SK 2017/0283/GR 2

2017/0284/S

C00P

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o chemických produktoch (zákazy manipulácie, dovozu a vývozu) (1998:944)

02.10.2017

201701661.SK 2017/0284/S 2

2017/0285/D

SERV10

Návrh nariadenia o zavedení elektronickej právnej komunikácie a elektronického vedenia dokumentov v Spolkovom justičnom úrade v rámci aplikačného rozsahu rámcového rozhodnutia Rady č. 2005/214/JI z 24. februára 2005 o aplikácii princípu vzájomného uznávania peňažných pokút

(rámcové rozhodnutie-peňažné sankcie-nariadenie o elektronickej právnej komunikácii a elektronickom vedení dokumentov – RbGeldERAV)

04.10.2017

201701669.SK 2017/0285/D 2

2017/0286/HU

C10P

Zmena vyhlášky ministra zdravotníctva č. 53/2007 zo 7. decembra 2007 o pravidlách na certifikáciu počítačového programu, ktorý sa má používať na predpisovanie liekov

Zmena vyhlášky ministra zdravotníctva č. 53/2007 zo 7. decembra 2007 o pravidlách na certifikáciu počítačového programu, ktorý sa má používať na predpisovanie liekov

05.10.2017

201701673.SK 2017/0286/HU 2

2017/0287/LV

I10

Návrh nariadenia kabinetu o požiadavkách na zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel

05.10.2017

201701677.SK 2017/0287/LV 2

2017/0288/BG

X00M

Návrh nariadenia o registri osôb zapojených do činností týkajúcich sa destilačných zariadení

05.10.2017

201701680.SK 2017/0288/BG 2

2017/0289/UK

T40T

Návrh zákona o bezpečnostných pásoch v školskej doprave (Škótsko) z roku 2017

05.10.2017

201701684.SK 2017/0289/UK 2

2017/0291/RO

X10M

Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa mimoriadne vládne nariadenie č. 190/2000 o pravidlách uplatniteľných na drahé kovy a drahé kamene v Rumunsku, opätovne zverejnené, v znení neskorších zmien a doplnení

05.10.2017

201701693.SK 2017/0291/RO 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Publikované: 12.7.2017

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora