Prejsť na navigáciu

zoznam 12.07.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0281/NL T20T Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o bezpečnosti morských plavidiel 02.10.2017 201701648.SK 2017/0281/NL 2

2017/0282/IRL

T40T

Nariadenia o cestnej premávke 2017 (Konštrukcia a používanie vozidiel) (Zmena č. 2)

02.10.2017

201701653.SK 2017/0282/IRL 2

2017/0283/GR

T40T

Návrh technických predpisov, ktorými sa stanovujú vnútroštátne požiadavky na semafory usmerňujúce pohyb vozidiel a chodcov

02.10.2017

201701656.SK 2017/0283/GR 2

2017/0284/S

C00P

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o chemických produktoch (zákazy manipulácie, dovozu a vývozu) (1998:944)

02.10.2017

201701661.SK 2017/0284/S 2

2017/0285/D

SERV10

Návrh nariadenia o zavedení elektronickej právnej komunikácie a elektronického vedenia dokumentov v Spolkovom justičnom úrade v rámci aplikačného rozsahu rámcového rozhodnutia Rady č. 2005/214/JI z 24. februára 2005 o aplikácii princípu vzájomného uznávania peňažných pokút

(rámcové rozhodnutie-peňažné sankcie-nariadenie o elektronickej právnej komunikácii a elektronickom vedení dokumentov – RbGeldERAV)

04.10.2017

201701669.SK 2017/0285/D 2

2017/0286/HU

C10P

Zmena vyhlášky ministra zdravotníctva č. 53/2007 zo 7. decembra 2007 o pravidlách na certifikáciu počítačového programu, ktorý sa má používať na predpisovanie liekov

Zmena vyhlášky ministra zdravotníctva č. 53/2007 zo 7. decembra 2007 o pravidlách na certifikáciu počítačového programu, ktorý sa má používať na predpisovanie liekov

05.10.2017

201701673.SK 2017/0286/HU 2

2017/0287/LV

I10

Návrh nariadenia kabinetu o požiadavkách na zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel

05.10.2017

201701677.SK 2017/0287/LV 2

2017/0288/BG

X00M

Návrh nariadenia o registri osôb zapojených do činností týkajúcich sa destilačných zariadení

05.10.2017

201701680.SK 2017/0288/BG 2

2017/0289/UK

T40T

Návrh zákona o bezpečnostných pásoch v školskej doprave (Škótsko) z roku 2017

05.10.2017

201701684.SK 2017/0289/UK 2

2017/0291/RO

X10M

Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa mimoriadne vládne nariadenie č. 190/2000 o pravidlách uplatniteľných na drahé kovy a drahé kamene v Rumunsku, opätovne zverejnené, v znení neskorších zmien a doplnení

05.10.2017

201701693.SK 2017/0291/RO 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Publikované: 12.7.2017

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora