Prejsť na navigáciu

zoznam 12.07.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0281/NL T20T Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o bezpečnosti morských plavidiel 02.10.2017 201701648.SK 2017/0281/NL 2

2017/0282/IRL

T40T

Nariadenia o cestnej premávke 2017 (Konštrukcia a používanie vozidiel) (Zmena č. 2)

02.10.2017

201701653.SK 2017/0282/IRL 2

2017/0283/GR

T40T

Návrh technických predpisov, ktorými sa stanovujú vnútroštátne požiadavky na semafory usmerňujúce pohyb vozidiel a chodcov

02.10.2017

201701656.SK 2017/0283/GR 2

2017/0284/S

C00P

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o chemických produktoch (zákazy manipulácie, dovozu a vývozu) (1998:944)

02.10.2017

201701661.SK 2017/0284/S 2

2017/0285/D

SERV10

Návrh nariadenia o zavedení elektronickej právnej komunikácie a elektronického vedenia dokumentov v Spolkovom justičnom úrade v rámci aplikačného rozsahu rámcového rozhodnutia Rady č. 2005/214/JI z 24. februára 2005 o aplikácii princípu vzájomného uznávania peňažných pokút

(rámcové rozhodnutie-peňažné sankcie-nariadenie o elektronickej právnej komunikácii a elektronickom vedení dokumentov – RbGeldERAV)

04.10.2017

201701669.SK 2017/0285/D 2

2017/0286/HU

C10P

Zmena vyhlášky ministra zdravotníctva č. 53/2007 zo 7. decembra 2007 o pravidlách na certifikáciu počítačového programu, ktorý sa má používať na predpisovanie liekov

Zmena vyhlášky ministra zdravotníctva č. 53/2007 zo 7. decembra 2007 o pravidlách na certifikáciu počítačového programu, ktorý sa má používať na predpisovanie liekov

05.10.2017

201701673.SK 2017/0286/HU 2

2017/0287/LV

I10

Návrh nariadenia kabinetu o požiadavkách na zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel

05.10.2017

201701677.SK 2017/0287/LV 2

2017/0288/BG

X00M

Návrh nariadenia o registri osôb zapojených do činností týkajúcich sa destilačných zariadení

05.10.2017

201701680.SK 2017/0288/BG 2

2017/0289/UK

T40T

Návrh zákona o bezpečnostných pásoch v školskej doprave (Škótsko) z roku 2017

05.10.2017

201701684.SK 2017/0289/UK 2

2017/0291/RO

X10M

Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa mimoriadne vládne nariadenie č. 190/2000 o pravidlách uplatniteľných na drahé kovy a drahé kamene v Rumunsku, opätovne zverejnené, v znení neskorších zmien a doplnení

05.10.2017

201701693.SK 2017/0291/RO 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Publikované: 12.7.2017

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora