Prejsť na navigáciu

zoznam 09.01.2017

 Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2016/0668/A B00 RVS 03.08.61 Projektovanie ciest, stavebná technika, stavebno-technické údaje, úzke výkopy 21.3.2017 201603864.SK 2016/0668/A 2
2016/0669/NL N00E Vykonávacie nariadenie z roku 2001 o investícii do energie ako odpočítateľnej položke s energetickým zoznamom na rok 2017 21-12-2016F 201603867.SK 2016/0669/NL 2

2016/0670/D

B10

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby (ZTV-ING)

21.3.2017

201603873.SK 2016/0670/D 2

2016/0671/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby (ZTV-ING) Časť 4 Oceľové stavby, Oceľové paženie, odsek 4 Mostné laná

21.3.2017

201603877.SK 2016/0671/D 2

2016/0672/D

B00

Doplňujúce technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby (ZTV-ING)

21.3.2017

201603883.SK 2016/0672/D 2

2016/0673/F

C00A

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška z 19. októbra 2006 o použití pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín

21.3.2017

201603887.SK 2016/0673/F 2

2016/0674/F

SERV

Nariadenie o sociálnej zodpovednosti elektronických sprostredkovacích platforiem

21.3.2017

201603893.SK 2016/0674/F 2

2016/0692/MT C00A

Špecifikácie výrobkov – Paradajky na spracovanie

5. Špecifikácie výrobkov – Paradajky na spracovanie

29.3.2017 201603978.SK 2016/0692/MT 2

2016/0693/MT

C00A

Špecifikácie výrobkov – "Polpa" Paradajky na spracovanie

29.3.2017

201603981.SK 2016/0693/MT 2

2016/0694/MT

C00A

Špecifikácie výrobkov – "Polpa"

29.3.2017

201603984.SK 2016/0694/MT 2

2016/0695/F C00A Vyhláška, ktorou sa schvaľuje špecifikácia pre uvádzanie na trh poľnohospodárskych digestátov z procesu metanizácie a ich využívanie ako hnojivo 30.3.2017 201603990.SK 2016/0695/F 2

2016/0696/S

V00T

Nariadenia, ktorými sa menia nariadenia Švédskeho poštového a telekomunikačného úradu (PTSFS 2008:2) o presmerovaní tiesňových volaní a poskytovaní lokalizačných údajov verejnej pohotovostnej službe

30.3.2017

201603993.SK 2016/0696/S 2

2016/0697/I

X00M

Článok týkajúci sa používania pojmov „useň“, „koža“, „kožušina“ a pojmov z nich odvodených

30.3.2017

201603996.SK 2016/0697/I 2

2016/0698/PL

H10

Nariadenie ministra rozvoja a financií o podrobných podmienkach správy a prevádzky informačného a komunikačného systému, ktorý zaznamenáva údaje týkajúce sa správnej prevádzky hracích automatov v herniach

31.3.2017

201604002.SK 2016/0698/PL 2

2016/0699/PL

H10

Nariadenie ministra rozvoja a financií o spôsobe a rozsahu ukladania údajov týkajúcich sa prevádzky online hazardných hier

31.3.2017

201604005.SK 2016/0699/PL 2

2016/0700/PL

H10

Nariadenie ministra rozvoja a financií o podmienkach testovania, registrácie a používania generátorov náhodných čísel, herných zariadení a hracích automatov.

31.3.2017

201604008.SK 2016/0700/PL 2

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 


Publikované: 9.1.2017

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora