Prejsť na navigáciu

zoznam 05.09.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2017/0375/A

H10

Zákon z ........., ktorým sa mení korutánsky zákon o hracích a výherných automatoch

10.11.2017

201702104.SK 2017/0375/A 2

2017/0376/BG

B00

Návrh nariadenia o plánovaní a návrhu systémov dopravnej infraštruktúry v mestských oblastiach

10.11.2017

201702117.SK 2017/0376/BG 2da

2017/0378/A

I10
Návrh nariadenia spolkového ministra vedy, výskumu a hospodárstva o predĺžení lehoty následnej kalibrácie pre vodomery 13.11.2017

201702125.SK 2017/0378/A 2

2017/0379/F

SERV

Vyhláška, ktorou sa schvaľuje referenčný rámec akreditácie pre certifikačné orgány a referenčný rámec certifikácie pre hosťovanie osobných údajov o zdravotnom stave

13.11.2017

201702130.SK 2017/0379/F 2

2017/0380/NL

B00

Nariadenie štátneho tajomníka pre infraštruktúru a životné prostredie z ......, č. IENM/BSK........, ktorým sa mení nariadenie o kvalite pôdy (aktualizácia odkazov na normatívne dokumenty 2018) a niekoľko iných ministerských nariadení (odkaz na normatívne dokumenty)

13.11.2017

201702134.SK 2017/0380/NL 2

2017/0381/D

C10P

Návrh nariadenia o upozorneniach na analgetikách

13.11.2017

201702137.SK 2017/0381/D 2

2017/0382/A

I10
Návrh nariadenia spolkového ministra vedy, výskumu a hospodárstva, ktorým sa mení nariadenie o ciachovniach 13.11.2017

201702140.SK 2017/0382/A 2

2017/0383/HU

C60A

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka č. 36/2006 z 18. mája 2006 o udeľovaní licencií, skladovaní, distribúcii a používaní látok na zvyšovanie úrodnosti

16.11.2017

201702187.SK 2017/0383/HU 2

2017/0384/HR

I10

Návrh pravidiel o metrologických a technických požiadavkách týkajúcich sa dymomerov – opacimetrov

(Draft Proposal of the Ordinance on the Metrological and Technical Requirements referring to smoke meters - opacity meters)


20.11.2017

201702197.SK 2017/0384/HR 2

2017/0385/HR

I10

Návrh pravidiel o metrologických a technických požiadavkách týkajúcich sa zariadení s valcami na testovanie brzdnej sily na ráme kolesa u motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(Draft Proposal of the Ordinance on the Metrological and Technical Requirements referring to devices with rollers for testing brake force on wheel rim in motor vehicles and their trailers)

20.11.2017

201702200.SK 2017/0385/HR 2

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0360/UK V00T Telekomunikácie a nebezpečné drogy. Predpisy týkajúce sa súdnych rozhodnutí o obmedzení telekomunikačných služieb z dôvodu obchodovania s drogami z roku 2017 14/08/2017 Oznam 2 (201702019.SK) bol odoslaný 18/08/2017

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 5.9.2017

Aktuálne

Schválené TP 099

Schválené TP 099

07.08.2020
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 07.08.2020
Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020
Schválené TP 093 a TP 115

Schválené TP 093 a TP 115

01.06.2020
MDV SR schválilo:
TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia – Tunely
TP 115 Osvetlenie cestných tunelov

Účinnosť od: 01.06.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora