Prejsť na navigáciu

zoznam 05.09.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2017/0375/A

H10

Zákon z ........., ktorým sa mení korutánsky zákon o hracích a výherných automatoch

10.11.2017

201702104.SK 2017/0375/A 2

2017/0376/BG

B00

Návrh nariadenia o plánovaní a návrhu systémov dopravnej infraštruktúry v mestských oblastiach

10.11.2017

201702117.SK 2017/0376/BG 2da

2017/0378/A

I10
Návrh nariadenia spolkového ministra vedy, výskumu a hospodárstva o predĺžení lehoty následnej kalibrácie pre vodomery 13.11.2017

201702125.SK 2017/0378/A 2

2017/0379/F

SERV

Vyhláška, ktorou sa schvaľuje referenčný rámec akreditácie pre certifikačné orgány a referenčný rámec certifikácie pre hosťovanie osobných údajov o zdravotnom stave

13.11.2017

201702130.SK 2017/0379/F 2

2017/0380/NL

B00

Nariadenie štátneho tajomníka pre infraštruktúru a životné prostredie z ......, č. IENM/BSK........, ktorým sa mení nariadenie o kvalite pôdy (aktualizácia odkazov na normatívne dokumenty 2018) a niekoľko iných ministerských nariadení (odkaz na normatívne dokumenty)

13.11.2017

201702134.SK 2017/0380/NL 2

2017/0381/D

C10P

Návrh nariadenia o upozorneniach na analgetikách

13.11.2017

201702137.SK 2017/0381/D 2

2017/0382/A

I10
Návrh nariadenia spolkového ministra vedy, výskumu a hospodárstva, ktorým sa mení nariadenie o ciachovniach 13.11.2017

201702140.SK 2017/0382/A 2

2017/0383/HU

C60A

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka č. 36/2006 z 18. mája 2006 o udeľovaní licencií, skladovaní, distribúcii a používaní látok na zvyšovanie úrodnosti

16.11.2017

201702187.SK 2017/0383/HU 2

2017/0384/HR

I10

Návrh pravidiel o metrologických a technických požiadavkách týkajúcich sa dymomerov – opacimetrov

(Draft Proposal of the Ordinance on the Metrological and Technical Requirements referring to smoke meters - opacity meters)


20.11.2017

201702197.SK 2017/0384/HR 2

2017/0385/HR

I10

Návrh pravidiel o metrologických a technických požiadavkách týkajúcich sa zariadení s valcami na testovanie brzdnej sily na ráme kolesa u motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(Draft Proposal of the Ordinance on the Metrological and Technical Requirements referring to devices with rollers for testing brake force on wheel rim in motor vehicles and their trailers)

20.11.2017

201702200.SK 2017/0385/HR 2

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0360/UK V00T Telekomunikácie a nebezpečné drogy. Predpisy týkajúce sa súdnych rozhodnutí o obmedzení telekomunikačných služieb z dôvodu obchodovania s drogami z roku 2017 14/08/2017 Oznam 2 (201702019.SK) bol odoslaný 18/08/2017

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 5.9.2017

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora