Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

zoznam 02.01.2017

 Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2016/0665/HU S20E Vyhláška ministra ľudských zdrojov č. …/2016 z [deň] [mesiac] [rok] o činnostiach odpadového hospodárstva súvisiacich s odpadom vytvoreným poskytovateľmi služieb zdravotnej starostlivosti 20.3.2017 201603841.SK 2016/0665/HU 2

2016/0666/HU

S20E

Vyhláška ministra ľudských zdrojov č. …/2016 z [deň]. [mesiac] [rok] o požiadavkách na verejné zdravie súvisiacich s odpadom, ktorý podlieha hospodáreniu s komunálnym odpadom

20.3.2017

201603844.SK 2016/0666/HU 2

2016/0667/UK

C10A

Nariadenie o love hrebenatiek (Škótsko) z roku 2017

20.3.2017

201603852.SK 2016/0667/UK 2

2016/0675/D

B00

Technické dodacie podmienky pre gabiony v cestnom staviteľstve (TL Gabionen-StB 16)

23.3.2017

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2016/0676/D

B10

Návrh zákona pre zavedenie povolenia zariadení na úpravu priesakovej vody v zmysle vodného práva a pre zmenu predpisov pre stanovenie spôsobilosti zariadení na skladovanie, plnenie alebo prečerpávanie látok ohrozujúcich vodu

23.3.2017

201603899.SK 2016/0676/D 2

2016/0677/F

B00

Vyhláška, ktorou sa pozmeňuje vyhláška z 3. mája 2007 týkajúca sa tepelných vlastností a energetickej hospodárnosti existujúcich budov

23.3.2017

201603906.SK 2016/0677/F 2

2016/0678/DK T40T Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o daniach (zníženie registračnej dane) 22.12.2016F 201603912.SK 2016/0678/DK 2

2016/0679/D

S10E

Zákon o ďalšom vývoji separovaného zberu recyklovateľných odpadov z domácností

22.3.2017

201603915.SK 2016/0679/D 2

2016/0680/I

B20

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorým sa stanovujú požiadavky na čerpadlá na benzínových pumpách

22.3.2017

201603918.SK 2016/0680/I 2

2016/0681/I

I40

Návrh ministerskej vyhlášky o „schválení technického nariadenia o protipožiarnej prevencii pre inštaláciu a prevádzku čerpadiel na tekuté palivá kategórie C na súkromný výdaj“.

22.3.2017

201603922.SK 2016/0681/I 2

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 5.1.2017

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

27.11.2023
RÚ - Analýza možnosti použitia vysokotlakového vodného lúča pri odstraňovaní častí betónových konštrukcií a úpravy povrchu betónu
BECEP 2024

BECEP 2024

07.11.2023
V dňoch 18.9. – 20.9.2024 sa v hoteli Wellness Hotel PATRIA **** Vysoké Tatry, Štrbské Pleso uskutoční BECEP 2024
Schválené Dodatok č. 1/2023 k VL 4

Schválené Dodatok č. 1/2023 k VL 4

03.11.2023
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k VL 4 - Mosty 
Účinnosť od: 20.10.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora