Prejsť na navigáciu

zoznam 02.01.2017

 Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2016/0665/HU S20E Vyhláška ministra ľudských zdrojov č. …/2016 z [deň] [mesiac] [rok] o činnostiach odpadového hospodárstva súvisiacich s odpadom vytvoreným poskytovateľmi služieb zdravotnej starostlivosti 20.3.2017 201603841.SK 2016/0665/HU 2

2016/0666/HU

S20E

Vyhláška ministra ľudských zdrojov č. …/2016 z [deň]. [mesiac] [rok] o požiadavkách na verejné zdravie súvisiacich s odpadom, ktorý podlieha hospodáreniu s komunálnym odpadom

20.3.2017

201603844.SK 2016/0666/HU 2

2016/0667/UK

C10A

Nariadenie o love hrebenatiek (Škótsko) z roku 2017

20.3.2017

201603852.SK 2016/0667/UK 2

2016/0675/D

B00

Technické dodacie podmienky pre gabiony v cestnom staviteľstve (TL Gabionen-StB 16)

23.3.2017

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2016/0676/D

B10

Návrh zákona pre zavedenie povolenia zariadení na úpravu priesakovej vody v zmysle vodného práva a pre zmenu predpisov pre stanovenie spôsobilosti zariadení na skladovanie, plnenie alebo prečerpávanie látok ohrozujúcich vodu

23.3.2017

201603899.SK 2016/0676/D 2

2016/0677/F

B00

Vyhláška, ktorou sa pozmeňuje vyhláška z 3. mája 2007 týkajúca sa tepelných vlastností a energetickej hospodárnosti existujúcich budov

23.3.2017

201603906.SK 2016/0677/F 2

2016/0678/DK T40T Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o daniach (zníženie registračnej dane) 22.12.2016F 201603912.SK 2016/0678/DK 2

2016/0679/D

S10E

Zákon o ďalšom vývoji separovaného zberu recyklovateľných odpadov z domácností

22.3.2017

201603915.SK 2016/0679/D 2

2016/0680/I

B20

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorým sa stanovujú požiadavky na čerpadlá na benzínových pumpách

22.3.2017

201603918.SK 2016/0680/I 2

2016/0681/I

I40

Návrh ministerskej vyhlášky o „schválení technického nariadenia o protipožiarnej prevencii pre inštaláciu a prevádzku čerpadiel na tekuté palivá kategórie C na súkromný výdaj“.

22.3.2017

201603922.SK 2016/0681/I 2

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 5.1.2017

Aktuálne

Schválené TP 099

Schválené TP 099

07.08.2020
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 07.08.2020
Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020
Schválené TP 093 a TP 115

Schválené TP 093 a TP 115

01.06.2020
MDV SR schválilo:
TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia – Tunely
TP 115 Osvetlenie cestných tunelov

Účinnosť od: 01.06.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora