Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

zoznam 01.06.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0190/E T40T Kráľovská vyhláška, ktorou sa upravuje priame poskytovanie pomoci na nákup vozidiel s pohonom z alternatívnych zdrojov energie a na montáž dobíjacích staníc pre elektrické vozidlá v roku 2017 (plán MOVEA 2017) 13.05.2017 F 201701204.SK 2017/0190/E 2
2017/0191/E N00E Návrh, ktorým sa upravuje vyhláška Rady, ktorou sa vypracúvajú základné právne predpisy vzhľadom na nízkonapäťové elektrické zariadenia a overovanie v prípadoch podvodu na určitých miestach zásobovania plynom a elektrickou energiou v Madride. 14.08.2017 201701207.SK 2017/0191/E 2

2017/0192/E

V10T

Návrh uznesenia štátneho tajomníka pre informačnú spoločnosť a digitálnu agendu, ktorým sa zverejňujú technické požiadavky na regulované rádiové rozhrania IR-258 a IR-259 pre pevné rádiové spoje v pásmach 31,8 – 33,4 GHz a 40,5 – 43,5 GHz.

14.08.2017

201701210.SK 2017/0192/E 2

2017/0193/FIN

C40C

Nariadenie Fínskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Fínskeho úradu pre bezpečnosť potravín č. 1/2016 o zozname vnútroštátnych typových označení hnojív

16.08.2017

201701217.SK 2017/0193/FIN 2

2017/0194/FIN

B30

Vládna vyhláška o zhodnocovaní určitých druhov odpadov pri pozemných stavbách

17.08.2017

201701222.SK 2017/0194/FIN 2

2017/0195/CZ

C00A

Vyhláška č. 88/2017 Sb., o vykonávaní ustanovení zákona o vinohradníctve a vinárstve

17.08.2017

201701225.SK 2017/0195/CZ 2

2017/0196/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia o akustickom prostredí budov

18.08.2017

201701243.SK 2017/0196/FIN 2

2017/0197/PL

S20E

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o podrobnom postupe pri nakladaní so zdravotníckym odpadom

18.08.2017

201701250.SK 2017/0197/PL 2

2017/0198/LV

C20A

Požiadavky na zaobchádzanie s voľne žijúcou zverou a mäsom z voľne žijúcej zveri a dodávanie mäsa z voľne žijúcej zveri v malých množstvách konečnému spotrebiteľovi

18.08.2017

201701253.SK 2017/0198/LV 2

2017/0199/HU

C60A

Návrh, ktorým sa mení zákon XLVI z roku 2008 o potravinovom reťazci a úradnom dohľade nad ním

21.08.2017

201701267.SK 2017/0199/HU 2

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 

Publikované: 1.6.2017

Aktuálne

Schválené TP 119

Schválené TP 119

03.05.2024
MD SR schválilo:
TP 119 Technologické vybavenie. Spoločné požiadavky
Účinnosť od: 01.05.2024
Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Schválené dodatky k TP

Schválené dodatky k TP

01.03.2024
Dodatok č. 1/2024 k TP 060
Dodatok č. 1/2024 k
TP 077
Účinnosť od: 01.03.2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora