Prejsť na navigáciu

zoznam 01.06.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0190/E T40T Kráľovská vyhláška, ktorou sa upravuje priame poskytovanie pomoci na nákup vozidiel s pohonom z alternatívnych zdrojov energie a na montáž dobíjacích staníc pre elektrické vozidlá v roku 2017 (plán MOVEA 2017) 13.05.2017 F 201701204.SK 2017/0190/E 2
2017/0191/E N00E Návrh, ktorým sa upravuje vyhláška Rady, ktorou sa vypracúvajú základné právne predpisy vzhľadom na nízkonapäťové elektrické zariadenia a overovanie v prípadoch podvodu na určitých miestach zásobovania plynom a elektrickou energiou v Madride. 14.08.2017 201701207.SK 2017/0191/E 2

2017/0192/E

V10T

Návrh uznesenia štátneho tajomníka pre informačnú spoločnosť a digitálnu agendu, ktorým sa zverejňujú technické požiadavky na regulované rádiové rozhrania IR-258 a IR-259 pre pevné rádiové spoje v pásmach 31,8 – 33,4 GHz a 40,5 – 43,5 GHz.

14.08.2017

201701210.SK 2017/0192/E 2

2017/0193/FIN

C40C

Nariadenie Fínskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Fínskeho úradu pre bezpečnosť potravín č. 1/2016 o zozname vnútroštátnych typových označení hnojív

16.08.2017

201701217.SK 2017/0193/FIN 2

2017/0194/FIN

B30

Vládna vyhláška o zhodnocovaní určitých druhov odpadov pri pozemných stavbách

17.08.2017

201701222.SK 2017/0194/FIN 2

2017/0195/CZ

C00A

Vyhláška č. 88/2017 Sb., o vykonávaní ustanovení zákona o vinohradníctve a vinárstve

17.08.2017

201701225.SK 2017/0195/CZ 2

2017/0196/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia o akustickom prostredí budov

18.08.2017

201701243.SK 2017/0196/FIN 2

2017/0197/PL

S20E

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o podrobnom postupe pri nakladaní so zdravotníckym odpadom

18.08.2017

201701250.SK 2017/0197/PL 2

2017/0198/LV

C20A

Požiadavky na zaobchádzanie s voľne žijúcou zverou a mäsom z voľne žijúcej zveri a dodávanie mäsa z voľne žijúcej zveri v malých množstvách konečnému spotrebiteľovi

18.08.2017

201701253.SK 2017/0198/LV 2

2017/0199/HU

C60A

Návrh, ktorým sa mení zákon XLVI z roku 2008 o potravinovom reťazci a úradnom dohľade nad ním

21.08.2017

201701267.SK 2017/0199/HU 2

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 

Publikované: 1.6.2017

Aktuálne

Schválené TP 099

Schválené TP 099

07.08.2020
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 07.08.2020
Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020
Schválené TP 093 a TP 115

Schválené TP 093 a TP 115

01.06.2020
MDV SR schválilo:
TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia – Tunely
TP 115 Osvetlenie cestných tunelov

Účinnosť od: 01.06.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora