Prejsť na navigáciu

zoznam 01.06.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0190/E T40T Kráľovská vyhláška, ktorou sa upravuje priame poskytovanie pomoci na nákup vozidiel s pohonom z alternatívnych zdrojov energie a na montáž dobíjacích staníc pre elektrické vozidlá v roku 2017 (plán MOVEA 2017) 13.05.2017 F 201701204.SK 2017/0190/E 2
2017/0191/E N00E Návrh, ktorým sa upravuje vyhláška Rady, ktorou sa vypracúvajú základné právne predpisy vzhľadom na nízkonapäťové elektrické zariadenia a overovanie v prípadoch podvodu na určitých miestach zásobovania plynom a elektrickou energiou v Madride. 14.08.2017 201701207.SK 2017/0191/E 2

2017/0192/E

V10T

Návrh uznesenia štátneho tajomníka pre informačnú spoločnosť a digitálnu agendu, ktorým sa zverejňujú technické požiadavky na regulované rádiové rozhrania IR-258 a IR-259 pre pevné rádiové spoje v pásmach 31,8 – 33,4 GHz a 40,5 – 43,5 GHz.

14.08.2017

201701210.SK 2017/0192/E 2

2017/0193/FIN

C40C

Nariadenie Fínskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Fínskeho úradu pre bezpečnosť potravín č. 1/2016 o zozname vnútroštátnych typových označení hnojív

16.08.2017

201701217.SK 2017/0193/FIN 2

2017/0194/FIN

B30

Vládna vyhláška o zhodnocovaní určitých druhov odpadov pri pozemných stavbách

17.08.2017

201701222.SK 2017/0194/FIN 2

2017/0195/CZ

C00A

Vyhláška č. 88/2017 Sb., o vykonávaní ustanovení zákona o vinohradníctve a vinárstve

17.08.2017

201701225.SK 2017/0195/CZ 2

2017/0196/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia o akustickom prostredí budov

18.08.2017

201701243.SK 2017/0196/FIN 2

2017/0197/PL

S20E

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o podrobnom postupe pri nakladaní so zdravotníckym odpadom

18.08.2017

201701250.SK 2017/0197/PL 2

2017/0198/LV

C20A

Požiadavky na zaobchádzanie s voľne žijúcou zverou a mäsom z voľne žijúcej zveri a dodávanie mäsa z voľne žijúcej zveri v malých množstvách konečnému spotrebiteľovi

18.08.2017

201701253.SK 2017/0198/LV 2

2017/0199/HU

C60A

Návrh, ktorým sa mení zákon XLVI z roku 2008 o potravinovom reťazci a úradnom dohľade nad ním

21.08.2017

201701267.SK 2017/0199/HU 2

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 

Publikované: 1.6.2017

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora