Prejsť na navigáciu

zoznam 29.11.2016

 

 Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2016/0587/L

V10T

Oznamovanie rádiových rozhraní podľa článku 4.1 smernice 1999/5/ES.

8.2.2017

201603403.SK 2016/0587/L 2

2016/0588/HU

B20

Vládna vyhláška, ktorou sa mení vládna vyhláška č. 275/2013 zo 16. júla 2013 o podrobných pravidlách návrhu a začlenení stavebných výrobkov do diel a o ich vyhlásení o vlastnostiach

9.2.2017

201603411.SK 2016/0588/HU 2

2016/0589/A

SERV60

Zákon, ktorým sa mení zákon o podpore cestovného ruchu vo Viedni (Viedenský

zákon o podpore cestovného ruchu, WTFG)

9.2.2017

201603416.SK 2016/0589/A 2

2016/0590/D

H10

Druhá štátna zmluva, ktorou sa mení štátna zmluva o hazardných hrách

10.2.2017

201603425.SK 2016/0590/D 2

2016/0591/A

B00

RVS 15.04.81 Mosty, vybavenie mostov, protihlukové steny na inžinierskych stavbách, požiadavky na riešenie a dimenzovanie

13.2.2017

201603440.SK 2016/0591/A 2

2016/0592/E

H10

Návrh vyhlášky, ktorou sa schvaľujú nariadenia o stávkach autonómneho spoločenstva Andalúzia.

13.2.2017

201603447.SK 2016/0592/E 2

2016/0593/E

H10

Návrh vyhlášky, ktorou sa menia niektoré články nariadení o hazardných hrách

13.2.2017

201603450.SK 2016/0593/E 2

2016/0594/HU

X00M

Návrh vyhlášky ministra národného hospodárstva, ktorou sa mení vyhláška ministra národného hospodárstva č. .../2016 z [deň]. [mesiac] 2016 o uplatňovaní určitých ustanovení zákona LXVIII z roku 2016 o spotrebnej dani

16.2.2017

201603469.SK 2016/0594/HU 2

2016/0595/D

C00C

Návrh piateho zákona k zmene zákona o trhavinách

16.2.2017

201603476.SK 2016/0595/D 2

2016/0596/D

C00C

Druhé nariadenie k zmene prvého nariadenia k zákonu o trhavinách

16.2.2017

201603479.SK 2016/0596/D 2

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 30.11.2016

Publikované: 30.11.2016

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora