Prejsť na navigáciu

zoznam 27.10.2016

Označenie notifikácie
Kód výrobku

Názov predpisu

Pripomienkovacia doba
Pôvodná Nová

2016/0364/F

C00C

Vyhláška prijatá na základe článku R. 522-16 zákonníka životného prostredia a o podmienkach používania určitých kategórií biocídnych výrobkov

19.10.2016 19-01-2017

2016/0370/HR

S00E

Návrh zákona o prevencii a regulácii zavlečenia a šírenia nepôvodných a inváznych druhov

21.10.2016 23-01-2017

2016/0376/D

B00

Návrh vzorového správneho predpisu o technických stavebných predpisoch (M-VV TB), stav z 20. júla 2016

24.10.2016 23-01-2017

 

 

Aktualizované: 28.10.2016

Publikované: 28.10.2016

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora