Prejsť na navigáciu

zoznam 27.10.2016

Označenie notifikácie
Kód výrobku

Názov predpisu

Pripomienkovacia doba
Pôvodná Nová

2016/0364/F

C00C

Vyhláška prijatá na základe článku R. 522-16 zákonníka životného prostredia a o podmienkach používania určitých kategórií biocídnych výrobkov

19.10.2016 19-01-2017

2016/0370/HR

S00E

Návrh zákona o prevencii a regulácii zavlečenia a šírenia nepôvodných a inváznych druhov

21.10.2016 23-01-2017

2016/0376/D

B00

Návrh vzorového správneho predpisu o technických stavebných predpisoch (M-VV TB), stav z 20. júla 2016

24.10.2016 23-01-2017

 

 

Aktualizované: 28.10.2016

Publikované: 28.10.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora