Prejsť na navigáciu

zoznam 27.10.2016

Označenie notifikácie
Kód výrobku

Názov predpisu

Pripomienkovacia doba
Pôvodná Nová

2016/0364/F

C00C

Vyhláška prijatá na základe článku R. 522-16 zákonníka životného prostredia a o podmienkach používania určitých kategórií biocídnych výrobkov

19.10.2016 19-01-2017

2016/0370/HR

S00E

Návrh zákona o prevencii a regulácii zavlečenia a šírenia nepôvodných a inváznych druhov

21.10.2016 23-01-2017

2016/0376/D

B00

Návrh vzorového správneho predpisu o technických stavebných predpisoch (M-VV TB), stav z 20. júla 2016

24.10.2016 23-01-2017

 

 

Aktualizované: 28.10.2016

Publikované: 28.10.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora