Prejsť na navigáciu

zoznam 27.09.2016

 Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0485/RO

B10

Nariadenie ministra zahraničných vecí, ktorým sa schvaľuje predpis o schvaľovaní laboratórií na vykonávanie požiarnych skúšok

15.12.2016

201602845.SK 2016/0485/RO 2

2016/0486/DK

C00A

Nariadenie o dobrovoľnom programe na označovanie dobrých životných podmienok zvierat v prípade bravčového mäsa

16.12.2016

201602851.SK 2016/0486/DK 2

2016/0487/F

SERV

Dekrét o dematerializácii výplatných pások a ich prístupnosti v rámci osobného pracovného účtu

16.12.2016

201602854.SK 2016/0487/F 2

2016/0488/NL

S40E

Zmena zákona o hnojivách s ohľadom na zavedenie systému práv na fosfáty

19.12.2016

201602860.SK 2016/0488/NL 2

2016/0489/FIN

T40T

Návrh zákona o zariadení alkoholového zámku a zákona, ktorým sa mení zákon o vodičských oprávneniach

19.12.2016

201602863.SK 2016/0489/FIN 2

2016/0490/E

B00

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa schvaľuje technická smernica na kontrolu výroby priemyselne vyrábaného betónu

19.12.2016

201602866.SK 2016/0490/E 2

2016/0491/I

B20

Návrh ministerskej vyhlášky o schválení technických noriem v oblasti požiarnej prevencie pre garáže podľa článku 15 zákonnej vyhlášky č. 139 z 8. marca 2006

19.12.2016

201602874.SK 2016/0491/I 2

2016/0492/I

SERV60

Návrh technických predpisov pre zábavné a hracie automaty v súlade s článkom 110 ods. 6 písm. b) kráľovskej vyhlášky č. 773 z 18. júna 1931, v znení zmien

20.12.2016

201602877.SK 2016/0492/I 2

2016/0493/BG

C00A

Návrh nariadenia o osobitných požiadavkách na zber, prepravu a spracovanie surového kravského mlieka, uvedenie mlieka a mliečnych výrobkov na trh a úradnú kontrolu

20.12.2016

201602880.SK 2016/0493/BG 2

2016/0494/S

C60A

Predpisy Švédskej rady pre akreditáciu a posudzovanie zhody (SWEDAC) o balených výrobkoch

20.12.2016

201602884.SK 2016/0494/S 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 27.9.2016

Publikované: 27.9.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora