Prejsť na navigáciu

zoznam 27.09.2016

 Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0485/RO

B10

Nariadenie ministra zahraničných vecí, ktorým sa schvaľuje predpis o schvaľovaní laboratórií na vykonávanie požiarnych skúšok

15.12.2016

201602845.SK 2016/0485/RO 2

2016/0486/DK

C00A

Nariadenie o dobrovoľnom programe na označovanie dobrých životných podmienok zvierat v prípade bravčového mäsa

16.12.2016

201602851.SK 2016/0486/DK 2

2016/0487/F

SERV

Dekrét o dematerializácii výplatných pások a ich prístupnosti v rámci osobného pracovného účtu

16.12.2016

201602854.SK 2016/0487/F 2

2016/0488/NL

S40E

Zmena zákona o hnojivách s ohľadom na zavedenie systému práv na fosfáty

19.12.2016

201602860.SK 2016/0488/NL 2

2016/0489/FIN

T40T

Návrh zákona o zariadení alkoholového zámku a zákona, ktorým sa mení zákon o vodičských oprávneniach

19.12.2016

201602863.SK 2016/0489/FIN 2

2016/0490/E

B00

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa schvaľuje technická smernica na kontrolu výroby priemyselne vyrábaného betónu

19.12.2016

201602866.SK 2016/0490/E 2

2016/0491/I

B20

Návrh ministerskej vyhlášky o schválení technických noriem v oblasti požiarnej prevencie pre garáže podľa článku 15 zákonnej vyhlášky č. 139 z 8. marca 2006

19.12.2016

201602874.SK 2016/0491/I 2

2016/0492/I

SERV60

Návrh technických predpisov pre zábavné a hracie automaty v súlade s článkom 110 ods. 6 písm. b) kráľovskej vyhlášky č. 773 z 18. júna 1931, v znení zmien

20.12.2016

201602877.SK 2016/0492/I 2

2016/0493/BG

C00A

Návrh nariadenia o osobitných požiadavkách na zber, prepravu a spracovanie surového kravského mlieka, uvedenie mlieka a mliečnych výrobkov na trh a úradnú kontrolu

20.12.2016

201602880.SK 2016/0493/BG 2

2016/0494/S

C60A

Predpisy Švédskej rady pre akreditáciu a posudzovanie zhody (SWEDAC) o balených výrobkoch

20.12.2016

201602884.SK 2016/0494/S 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 27.9.2016

Publikované: 27.9.2016

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora