Prejsť na navigáciu

zoznam 22.04.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0157/I

SERV60

Návrh vykonávacieho dekrétu, ktorým sa ustanovujú „Úpravy a doplnenia k predpisom, ktoré upravujú kurzové stávky v simulovaných stávkových udalostiach“

1.7.2016

201601012.SK 2016/0157/I 2

2016/0158/DK

B00

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o zverejnení dánskych stavebných predpisov z roku 2015 [Bygningsreglement – BR15]

4.7.2016

201601016.SK 2016/0158/DK 2

2016/0159/DK

S00S

Návrh zákona o tabakových výrobkoch atď.

4.7.2016

201601026.SK 2016/0159/DK 2

2016/0161/FIN

C50A

Vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva, ktorou sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o poskytovaní informáciách o potravinách

6.7.2016

201601042.SK 2016/0161/FIN 2

2016/0162/UK

C00P

Nariadenia o humánnych liekoch (zmena) (č. 2) z roku 2016

8.7.2016

201601062.SK 2016/0162/UK 2

2016/0163/UK

B00

TD 71/15 - TECHNOLOGICKÝ PREHĽAD A VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

8.7.2016

201601066.SK 2016/0163/UK 2

2016/0164/BG

B00

Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1 z roku 2010 o návrhu, montáži a údržbe nízkonapäťových elektrických inštalácií v budovách (zverejnené v Úradnom vestníku č. 46 z roku 2010).

11.7.2016

201601078.SK 2016/0164/BG 2

2016/0165/D

V10T

SSB SE 019 - Rádiové zariadenia núdzovej dopravy na koordináciu a navádzanie pátracích a záchranných služieb (121,5 MHz a 123,1 MHz) a plavebných polohových rádiomajákov (406 MHz, EPIRB); vydanie január 2016

12.7.2016

201601084.SK 2016/0165/D 2

2016/0166/CZ

C00A

Vyhláška o požiadavkách na korenie, jedlú soľ, dehydrované výrobky, dochucovadlá, studené omáčky, dresingy a horčicu

12.7.2016

201601097.SK 2016/0166/CZ 2

2016/0167/UK

S00E

Systém certifikácie mikrovýroby:

MCS 012: Požiadavky systému certifikácie výrobkov – Inštalačné súpravy na šikmú strechu

Vydanie 2.1

13.7.2016

201601100.SK 2016/0167/UK 2

 

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Poznámka

2016/0121/D

C00C

Návrh zákona o boji proti šíreniu nových psychoaktívnych látok

14-04-2016 Oznam 2 (201600767.SK) odoslaný 18/03/2016

2016/0143/EE

C00C

Zmena nariadenia ministra sociálnych vecí č. 73 z 18. mája 2005 s názvom „Podmienky a postupy manipulácie s omamnými a psychotropnými látkami na lekárske a vedecké účely a podmienky a postupy uchovávania záznamov a podávania správ v tejto oblasti a súpisy omamných a psychotropných látok“ a nariadenia ministra sociálnych vecí č. 30 z 18. februára 2005 s názvom „Podmienky a postupy týkajúce sa vystavenia predpisov na lieky a vydávania liekov v lekárňach a formátu predpisu“

15-04-2016 Oznam 2 (201600901.SK) odoslaný 12/04/2016

2016/0145/HU

00P

Novela zákona č. XXV z roku 1998 o liekoch na humánne použitie (ďalej len „zákon“)

14-04-2016 Oznam 2 (201600901.SK) odoslaný 12/04/2016

Oznam 2 (201600916.SK) odoslaný 12/04/2016SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 22.1.2016 

Publikované: 22.4.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora