Prejsť na navigáciu

zoznam 22.04.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0157/I

SERV60

Návrh vykonávacieho dekrétu, ktorým sa ustanovujú „Úpravy a doplnenia k predpisom, ktoré upravujú kurzové stávky v simulovaných stávkových udalostiach“

1.7.2016

201601012.SK 2016/0157/I 2

2016/0158/DK

B00

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o zverejnení dánskych stavebných predpisov z roku 2015 [Bygningsreglement – BR15]

4.7.2016

201601016.SK 2016/0158/DK 2

2016/0159/DK

S00S

Návrh zákona o tabakových výrobkoch atď.

4.7.2016

201601026.SK 2016/0159/DK 2

2016/0161/FIN

C50A

Vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva, ktorou sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o poskytovaní informáciách o potravinách

6.7.2016

201601042.SK 2016/0161/FIN 2

2016/0162/UK

C00P

Nariadenia o humánnych liekoch (zmena) (č. 2) z roku 2016

8.7.2016

201601062.SK 2016/0162/UK 2

2016/0163/UK

B00

TD 71/15 - TECHNOLOGICKÝ PREHĽAD A VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

8.7.2016

201601066.SK 2016/0163/UK 2

2016/0164/BG

B00

Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1 z roku 2010 o návrhu, montáži a údržbe nízkonapäťových elektrických inštalácií v budovách (zverejnené v Úradnom vestníku č. 46 z roku 2010).

11.7.2016

201601078.SK 2016/0164/BG 2

2016/0165/D

V10T

SSB SE 019 - Rádiové zariadenia núdzovej dopravy na koordináciu a navádzanie pátracích a záchranných služieb (121,5 MHz a 123,1 MHz) a plavebných polohových rádiomajákov (406 MHz, EPIRB); vydanie január 2016

12.7.2016

201601084.SK 2016/0165/D 2

2016/0166/CZ

C00A

Vyhláška o požiadavkách na korenie, jedlú soľ, dehydrované výrobky, dochucovadlá, studené omáčky, dresingy a horčicu

12.7.2016

201601097.SK 2016/0166/CZ 2

2016/0167/UK

S00E

Systém certifikácie mikrovýroby:

MCS 012: Požiadavky systému certifikácie výrobkov – Inštalačné súpravy na šikmú strechu

Vydanie 2.1

13.7.2016

201601100.SK 2016/0167/UK 2

 

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Poznámka

2016/0121/D

C00C

Návrh zákona o boji proti šíreniu nových psychoaktívnych látok

14-04-2016 Oznam 2 (201600767.SK) odoslaný 18/03/2016

2016/0143/EE

C00C

Zmena nariadenia ministra sociálnych vecí č. 73 z 18. mája 2005 s názvom „Podmienky a postupy manipulácie s omamnými a psychotropnými látkami na lekárske a vedecké účely a podmienky a postupy uchovávania záznamov a podávania správ v tejto oblasti a súpisy omamných a psychotropných látok“ a nariadenia ministra sociálnych vecí č. 30 z 18. februára 2005 s názvom „Podmienky a postupy týkajúce sa vystavenia predpisov na lieky a vydávania liekov v lekárňach a formátu predpisu“

15-04-2016 Oznam 2 (201600901.SK) odoslaný 12/04/2016

2016/0145/HU

00P

Novela zákona č. XXV z roku 1998 o liekoch na humánne použitie (ďalej len „zákon“)

14-04-2016 Oznam 2 (201600901.SK) odoslaný 12/04/2016

Oznam 2 (201600916.SK) odoslaný 12/04/2016SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 22.1.2016 

Publikované: 22.4.2016

Aktuálne

Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Pozastavenie TP 099

Pozastavenie TP 099

26.02.2019
MDV SR s platnosťou od 26.02.2019 pozastavuje účinnosť TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (pôvodné označenie TP 13/2015)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora