Prejsť na navigáciu

zoznam 21.12.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2016/0640/UK

SERV60

Zákon o digitálnej ekonomike z roku 2016 – Online pornografia

7.3.2017

201603709.SK 2016/0640/UK 2

2016/0641/FIN

T40T

Technické požiadavky na autá a ich prípojné vozidlá

9.3.2017

201603718.SK 2016/0641/FIN 2

2016/0642/HU

C00P

Zmena vyhlášky ministra ľudských zdrojov č. 55/2014 z 30. decembra 2014 o látkach alebo skupinách zlúčenín klasifikovaných ako nové psychoaktívne látky (ďalej len „vyhláška“)

21-12-2016 U

201603721.SK 2016/0642/HU 2

2016/0643/HU

C00P

Zmena vládnej vyhlášky č. 66/2012 z 2. apríla 2012 o činnostiach, ktoré sa môžu vykonávať v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami a novými psychoaktívnymi látkami, o začlenení týchto látok do súpisov a o zmene týchto súpisov

21-12-2016 U

201603723.SK 2016/0643/HU 2

2016/0644/EE

S10E

Zákon, ktorým sa mení zákon o obaloch

9.3.2017

201603736.SK 2016/0644/EE 2

2016/0645/D

B00

Technické dodacie podmienky pre gabiony v cestnom staviteľstve (TL Gabionen-StB 16)

10.3.2017

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2016/0646/RO

B10

Rozhodnutie vlády, ktorým sa mení a nahrádza príloha 5 – Predpis týkajúci sa technického schválenia pre nové výrobky, postupy a vybavenie pri stavbách – k rozhodnutiu vlády č. 766/1997, ktorým sa schvaľujú určité nariadenia týkajúce sa kvality stavieb v znení následných zmien a doplnení

13.3.2017

201603757.SK 2016/0646/RO 2

2016/0647/RO

B10

Rozhodnutie vlády, ktorým sa stanovujú podmienky na uvádzanie stavebných výrobkov na trh

13.3.2017

201603760.SK 2016/0647/RO 2

2016/0648/EE

X00M

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o dani z tabaku

14.3.2017

201603765.SK 2016/0648/EE 2

2016/0649/D

SERV10

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o elektronickej komunikácii v právnom styku so správnymi súdmi

14.3.2017

201603768.SK 2016/0649/D 2

U (URGENCY) – akceptovaná žiadosť o naliehavosť (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 22.12.2016

Publikované: 22.12.2016

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora