Prejsť na navigáciu

zoznam 21.06.2016

Označenie notifikácie
Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0269/A

B30

Nariadenie spolkového ministra poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, životného prostredia a vodného hospodárstva o povinnostiach pri nakladaní s odpadom (nariadenie o povinnostiach pri nakladaní s odpadom z roku 2016)

9.9.2016

201601693.SK 2016/0269/A 2

2016/0270/A

B00

RVS 10.02.12, Zákonné zmluvné ustanovenia, osobitné pravidlá pre verejné obstarávania, dodatočné kritériá pre zadávanie stavebných zákaziek - stavby mostov a tunelov

9.9.2016

201601698.SK 2016/0270/A 2

2016/0271/BG

C10P

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o liekoch v humánnej medicíne

U

201601706.SK 2016/0271/BG2

2016/0272/D

SERV10

Nariadenie o elektronickom právnom styku v pracovnoprávnom súdnictve

12.9.2016

201601709.SK 2016/0272/D 2

2016/0273/UK

B00

Príručka k zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby

Séria 1500 - Diaľničné komunikácie

12.9.2016

201601713.SK 2016/0273/UK 2

2016/0274/PL

C00A

Návrh nariadenia ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka o poplatkoch za činnosti spojené s kontrolou obchodnej kvality poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov

12.9.2016

201601716.SK 2016/0274/PL 2

2016/0275/D

S80E

Návrh zákona na daňovú podporu elektromobility v cestnej premávke

11-06-2016F

201601722.SK 2016/0275/D 2

2016/0276/HU

C00P

Zmena vládnej vyhlášky č. 66/2012 z 2. apríla 2012 o činnostiach, ktoré sa môžu vykonávať v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami a novými psychoaktívnymi látkami, ako aj o začlenení týchto látok do súpisov a o zmene týchto súpisov (ďalej len vládna vyhláška)

U

201601727.SK 2016/0276/HU 2

2016/0277/NL

C50A

Politické usmernenie o tetrodotoxíne v živých lastúrnikoch

U

201601729.SK 2016/0277/NL 2

2016/0278/CZ

S00S

Návrh zákona o ochrane zdravia pred škodlivými účinkami návykových látok

14.9.2016

201601733.SK 2016/0278/CZ 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

U (URGENCY) - doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Poznámka

2016/0231/UK

X20M

Dodatočné opatrenia Spojeného kráľovstva súvisiace s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní.

07-06-2016

Oznam 2 (201601492.SK) odoslaný 30/05/2016

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 21.6.2016

Publikované: 21.6.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora