Prejsť na navigáciu

zoznam 20.06.2016

 Označenie notifikácie

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0259/F

SERV

Návrh zákona pre Digitálnu republiku: článok 41b: mechanizmus obmedzenia času pre hráčov pokeru

5.9.2016

201601642.SK 2016/0259/F 2

2016/0260/LT

B00

Návrh nariadenia Ministra sociálneho zabezpečenia a práce Litovskej republiky, ktorým sa prijíma predpis na používanie a údržbu vertikálnych výťahov s mechanickým pohonom pre zdravotne postihnutých

6.9.2016

201601651.SK 2016/0260/LT 2

2016/0261/SI

I10

Pravidlá, ktorými sa menia pravidlá overovania elektromerov

7.9.2016

201601657.SK 2016/0261/SI 2

2016/0262/B

C40A

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa mení kráľovský výnos z 13. marca 2011 o povinnej kontrole rozprašovačov, ktorým sa mení kráľovský výnos z 10. novembra 2005 o odmenách podľa článku 5 zákona z 9. decembra 2004 o financovaní Federálnej agentúry pre bezpečnosť potravinového reťazca

7.9.2016

201601661.SK 2016/0262/B 2

2016/0263/D

C30P

Homeopatický úradný zoznam liečiv - HAB 2016

8.9.2016

201601666.SK 2016/0263/D 2

2016/0264/S

H10

Návrh zákona o zmene zákona o lotériách (1994:1000)

8.9.2016

201601671.SK 2016/0264/S 2

2016/0265/S

T30T

Vyhláška, ktorou sa mení nariadenie (2015:307) o náhrade za bezpečnostné zariadenie a jeho montáž v železničnom komunikačnom systéme

08-06-2016F

201601674.SK 2016/0265/S 2

2016/0266/EE

I10

Zoznam meracích prístrojov, ktoré podliehajú povinnej metrologickej kontrole, hlavných a osobitných požiadaviek vrátane požiadaviek na presnosť v prípade meracích prístrojov a období platnosti overenia meracích prístrojov

8.9.2016

201601678.SK 2016/0266/EE 2

2016/0267/UK

B00

GD 2 Systémy riadenia kvality pre činnosti projektovania ciest

8.9.2016

201601682.SK 2016/0267/UK2

2016/0268/UK

B00

BD 100 Použitie eurokódov pri projektovaní cestných konštrukcií

8.9.2016

201601687.SK 2016/0268/UK 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 Aktualizované: 21.6.2016

Publikované: 21.6.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora