Prejsť na navigáciu

zoznam 20.06.2016

 Označenie notifikácie

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0259/F

SERV

Návrh zákona pre Digitálnu republiku: článok 41b: mechanizmus obmedzenia času pre hráčov pokeru

5.9.2016

201601642.SK 2016/0259/F 2

2016/0260/LT

B00

Návrh nariadenia Ministra sociálneho zabezpečenia a práce Litovskej republiky, ktorým sa prijíma predpis na používanie a údržbu vertikálnych výťahov s mechanickým pohonom pre zdravotne postihnutých

6.9.2016

201601651.SK 2016/0260/LT 2

2016/0261/SI

I10

Pravidlá, ktorými sa menia pravidlá overovania elektromerov

7.9.2016

201601657.SK 2016/0261/SI 2

2016/0262/B

C40A

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa mení kráľovský výnos z 13. marca 2011 o povinnej kontrole rozprašovačov, ktorým sa mení kráľovský výnos z 10. novembra 2005 o odmenách podľa článku 5 zákona z 9. decembra 2004 o financovaní Federálnej agentúry pre bezpečnosť potravinového reťazca

7.9.2016

201601661.SK 2016/0262/B 2

2016/0263/D

C30P

Homeopatický úradný zoznam liečiv - HAB 2016

8.9.2016

201601666.SK 2016/0263/D 2

2016/0264/S

H10

Návrh zákona o zmene zákona o lotériách (1994:1000)

8.9.2016

201601671.SK 2016/0264/S 2

2016/0265/S

T30T

Vyhláška, ktorou sa mení nariadenie (2015:307) o náhrade za bezpečnostné zariadenie a jeho montáž v železničnom komunikačnom systéme

08-06-2016F

201601674.SK 2016/0265/S 2

2016/0266/EE

I10

Zoznam meracích prístrojov, ktoré podliehajú povinnej metrologickej kontrole, hlavných a osobitných požiadaviek vrátane požiadaviek na presnosť v prípade meracích prístrojov a období platnosti overenia meracích prístrojov

8.9.2016

201601678.SK 2016/0266/EE 2

2016/0267/UK

B00

GD 2 Systémy riadenia kvality pre činnosti projektovania ciest

8.9.2016

201601682.SK 2016/0267/UK2

2016/0268/UK

B00

BD 100 Použitie eurokódov pri projektovaní cestných konštrukcií

8.9.2016

201601687.SK 2016/0268/UK 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 Aktualizované: 21.6.2016

Publikované: 21.6.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora