Prejsť na navigáciu

zoznam 20.06.2016

 Označenie notifikácie

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0259/F

SERV

Návrh zákona pre Digitálnu republiku: článok 41b: mechanizmus obmedzenia času pre hráčov pokeru

5.9.2016

201601642.SK 2016/0259/F 2

2016/0260/LT

B00

Návrh nariadenia Ministra sociálneho zabezpečenia a práce Litovskej republiky, ktorým sa prijíma predpis na používanie a údržbu vertikálnych výťahov s mechanickým pohonom pre zdravotne postihnutých

6.9.2016

201601651.SK 2016/0260/LT 2

2016/0261/SI

I10

Pravidlá, ktorými sa menia pravidlá overovania elektromerov

7.9.2016

201601657.SK 2016/0261/SI 2

2016/0262/B

C40A

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa mení kráľovský výnos z 13. marca 2011 o povinnej kontrole rozprašovačov, ktorým sa mení kráľovský výnos z 10. novembra 2005 o odmenách podľa článku 5 zákona z 9. decembra 2004 o financovaní Federálnej agentúry pre bezpečnosť potravinového reťazca

7.9.2016

201601661.SK 2016/0262/B 2

2016/0263/D

C30P

Homeopatický úradný zoznam liečiv - HAB 2016

8.9.2016

201601666.SK 2016/0263/D 2

2016/0264/S

H10

Návrh zákona o zmene zákona o lotériách (1994:1000)

8.9.2016

201601671.SK 2016/0264/S 2

2016/0265/S

T30T

Vyhláška, ktorou sa mení nariadenie (2015:307) o náhrade za bezpečnostné zariadenie a jeho montáž v železničnom komunikačnom systéme

08-06-2016F

201601674.SK 2016/0265/S 2

2016/0266/EE

I10

Zoznam meracích prístrojov, ktoré podliehajú povinnej metrologickej kontrole, hlavných a osobitných požiadaviek vrátane požiadaviek na presnosť v prípade meracích prístrojov a období platnosti overenia meracích prístrojov

8.9.2016

201601678.SK 2016/0266/EE 2

2016/0267/UK

B00

GD 2 Systémy riadenia kvality pre činnosti projektovania ciest

8.9.2016

201601682.SK 2016/0267/UK2

2016/0268/UK

B00

BD 100 Použitie eurokódov pri projektovaní cestných konštrukcií

8.9.2016

201601687.SK 2016/0268/UK 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 Aktualizované: 21.6.2016

Publikované: 21.6.2016

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora