Prejsť na navigáciu

zoznam 19.10.2016

Označenie notifikácie
Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0527/S

B10
Nariadenia švédskej Štátnej rady pre výstavbu, stavebníctvo a plánovanie (2011:6), ktorými sa menia nariadenia rady o výstavbe – predpisy a všeobecné odporúčania 5.1.2017 201603069.SK 2016/0527/S 2
2016/0528/IRL B00

1. Návrh nariadení o stavebných predpisoch (zmena časti L) z roku 2016

2. Návrh dokumentu L technických usmernení – Šetrenie paliva a energie – Obytné jednotky (2016)

5.1.2017 201603072.SK 2016/0528/IRL 2
2016/0529/HR C20A
Pravidlá o označovaní vín s použitím označenia odrody viniča 6.1.2017 201603078.SK 2016/0529/HR 2
2016/0530/EE B20
Zmena nariadenia ministra hospodárstva a infraštruktúry č. 87 z 3. júla 2015, ktorým sa stanovujú požiadavky na plynové zariadenia využívajúce plynné palivá, konštrukciu a inštaláciu plynových spotrebičov, skladovanie plynových fliaš a plnenie plynových nádob 9.1.2017 201603091.SK 2016/0530/EE 2
2016/0531/IRL C60
ZDRAVOTNÉ PREDPISY (POSKYTOVANIE POVINNÝCH INFORMÁCIÍ O POTRAVINÁCH SPOTREBITEĽOM, POKIAĽ IDE O NIEKTORÉ NEBALENÉ MÄSO) Z ROKU 2017 9.1.2017 201603097.SK 2016/0531/IRL 2
2016/0532/UK B00
Príručka k zmluvnej dokumentácii pre cestné práce - séria 400 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách 11.1.2017 201603104.SK 2016/0532/UK 2
2016/0533/S C00A
Nariadenia týkajúce sa vysledovateľnosti pre určité produkty rybolovu a akvakultúry 11.1.2017 201603107.SK 2016/0533/S 2
2016/0534/HU C00P
Zmena zákona XCV z roku 2005 o liekoch na humánne použitie a o zmene iných zákonov upravujúcich trh s liekmi (ďalej len „zákon“) doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535) 201603111.SK 2016/0534/HU 2
2016/0535/LT B00
Návrh nariadenia o zozname regulovaných stavebných výrobkov 11.1.2017 201603115.SK 2016/0535/LT 2
2016/0536/NL S20E

Národný plán nakladania s odpadom na roky 2017 - 2029

12.1.2017 201603119.SK 2016/0536/NL 2

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Poznámka

2016/0516/FIN

C00C

Vyhláška vlády o zmene prílohy IV k vyhláške vlády o látkach, prípravkoch a rastlinách, ktoré sa majú klasifikovať ako omamné látky

17-10-2016

Oznam 2 (201602990.SK) odoslaný 10/10/2016

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 24.10.2016

Publikované: 24.10.2016

Aktuálne

Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Pozastavenie TP 099

Pozastavenie TP 099

26.02.2019
MDV SR s platnosťou od 26.02.2019 pozastavuje účinnosť TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (pôvodné označenie TP 13/2015)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora