Prejsť na navigáciu

zoznam 19.10.2016

Označenie notifikácie
Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0527/S

B10
Nariadenia švédskej Štátnej rady pre výstavbu, stavebníctvo a plánovanie (2011:6), ktorými sa menia nariadenia rady o výstavbe – predpisy a všeobecné odporúčania 5.1.2017 201603069.SK 2016/0527/S 2
2016/0528/IRL B00

1. Návrh nariadení o stavebných predpisoch (zmena časti L) z roku 2016

2. Návrh dokumentu L technických usmernení – Šetrenie paliva a energie – Obytné jednotky (2016)

5.1.2017 201603072.SK 2016/0528/IRL 2
2016/0529/HR C20A
Pravidlá o označovaní vín s použitím označenia odrody viniča 6.1.2017 201603078.SK 2016/0529/HR 2
2016/0530/EE B20
Zmena nariadenia ministra hospodárstva a infraštruktúry č. 87 z 3. júla 2015, ktorým sa stanovujú požiadavky na plynové zariadenia využívajúce plynné palivá, konštrukciu a inštaláciu plynových spotrebičov, skladovanie plynových fliaš a plnenie plynových nádob 9.1.2017 201603091.SK 2016/0530/EE 2
2016/0531/IRL C60
ZDRAVOTNÉ PREDPISY (POSKYTOVANIE POVINNÝCH INFORMÁCIÍ O POTRAVINÁCH SPOTREBITEĽOM, POKIAĽ IDE O NIEKTORÉ NEBALENÉ MÄSO) Z ROKU 2017 9.1.2017 201603097.SK 2016/0531/IRL 2
2016/0532/UK B00
Príručka k zmluvnej dokumentácii pre cestné práce - séria 400 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách 11.1.2017 201603104.SK 2016/0532/UK 2
2016/0533/S C00A
Nariadenia týkajúce sa vysledovateľnosti pre určité produkty rybolovu a akvakultúry 11.1.2017 201603107.SK 2016/0533/S 2
2016/0534/HU C00P
Zmena zákona XCV z roku 2005 o liekoch na humánne použitie a o zmene iných zákonov upravujúcich trh s liekmi (ďalej len „zákon“) doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535) 201603111.SK 2016/0534/HU 2
2016/0535/LT B00
Návrh nariadenia o zozname regulovaných stavebných výrobkov 11.1.2017 201603115.SK 2016/0535/LT 2
2016/0536/NL S20E

Národný plán nakladania s odpadom na roky 2017 - 2029

12.1.2017 201603119.SK 2016/0536/NL 2

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Poznámka

2016/0516/FIN

C00C

Vyhláška vlády o zmene prílohy IV k vyhláške vlády o látkach, prípravkoch a rastlinách, ktoré sa majú klasifikovať ako omamné látky

17-10-2016

Oznam 2 (201602990.SK) odoslaný 10/10/2016

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 24.10.2016

Publikované: 24.10.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora