Prejsť na navigáciu

zoznam 19.10.2016

Označenie notifikácie
Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0527/S

B10
Nariadenia švédskej Štátnej rady pre výstavbu, stavebníctvo a plánovanie (2011:6), ktorými sa menia nariadenia rady o výstavbe – predpisy a všeobecné odporúčania 5.1.2017 201603069.SK 2016/0527/S 2
2016/0528/IRL B00

1. Návrh nariadení o stavebných predpisoch (zmena časti L) z roku 2016

2. Návrh dokumentu L technických usmernení – Šetrenie paliva a energie – Obytné jednotky (2016)

5.1.2017 201603072.SK 2016/0528/IRL 2
2016/0529/HR C20A
Pravidlá o označovaní vín s použitím označenia odrody viniča 6.1.2017 201603078.SK 2016/0529/HR 2
2016/0530/EE B20
Zmena nariadenia ministra hospodárstva a infraštruktúry č. 87 z 3. júla 2015, ktorým sa stanovujú požiadavky na plynové zariadenia využívajúce plynné palivá, konštrukciu a inštaláciu plynových spotrebičov, skladovanie plynových fliaš a plnenie plynových nádob 9.1.2017 201603091.SK 2016/0530/EE 2
2016/0531/IRL C60
ZDRAVOTNÉ PREDPISY (POSKYTOVANIE POVINNÝCH INFORMÁCIÍ O POTRAVINÁCH SPOTREBITEĽOM, POKIAĽ IDE O NIEKTORÉ NEBALENÉ MÄSO) Z ROKU 2017 9.1.2017 201603097.SK 2016/0531/IRL 2
2016/0532/UK B00
Príručka k zmluvnej dokumentácii pre cestné práce - séria 400 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách 11.1.2017 201603104.SK 2016/0532/UK 2
2016/0533/S C00A
Nariadenia týkajúce sa vysledovateľnosti pre určité produkty rybolovu a akvakultúry 11.1.2017 201603107.SK 2016/0533/S 2
2016/0534/HU C00P
Zmena zákona XCV z roku 2005 o liekoch na humánne použitie a o zmene iných zákonov upravujúcich trh s liekmi (ďalej len „zákon“) doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535) 201603111.SK 2016/0534/HU 2
2016/0535/LT B00
Návrh nariadenia o zozname regulovaných stavebných výrobkov 11.1.2017 201603115.SK 2016/0535/LT 2
2016/0536/NL S20E

Národný plán nakladania s odpadom na roky 2017 - 2029

12.1.2017 201603119.SK 2016/0536/NL 2

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Poznámka

2016/0516/FIN

C00C

Vyhláška vlády o zmene prílohy IV k vyhláške vlády o látkach, prípravkoch a rastlinách, ktoré sa majú klasifikovať ako omamné látky

17-10-2016

Oznam 2 (201602990.SK) odoslaný 10/10/2016

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 24.10.2016

Publikované: 24.10.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora