Prejsť na navigáciu

zoznam 19.09.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0465/F

S00S

Návrh výnosu, ktorým sa stanovujú vlastnosti a požadované materiálne vybavenie vozidiel určených na pozemnú záchrannú dopravu

2.12.2016

201602709.SK 2016/0465/F 2

2016/0466/A

B00

RVS 13.05.11 Zabezpečenie kvality udržiavania stavieb, návrh a plánovanie, stanovenie nákladov na obdobie životnosti pre mosty

2.12.2016

201602716.SK 2016/0466/A 2

2016/0467/CZ

S20E

Návrh zákona o vybraných výrobkoch s ukončenou životnosťou a o zmene súvisiacich zákonov (zákon o vybraných výrobkoch s ukončenou životnosťou)

2.12.2016

201602720.SK 2016/0467/CZ2

2016/0468/PL

SERV

Návrh nariadenia predsedu vlády o registroch spravovaných Patentovým úradom Poľskej republiky

5.12.2016

201602727.SK 2016/0468/PL 2

2016/0469/FIN

T40T

Vládna vyhláška, ktorou sa mení vyhláška o používaní vozidiel na cestách (1257/1992)

7.12.2016

201602733.SK 2016/0469/FIN2

2016/0470/F

SERV

Návrh nariadenia na vykonanie článkov L. 136-3 a L. 136-4 zákonníka o duševnom vlastníctve

6.12.2016

201602737.SK 2016/0470/F 2

2016/0471/DK

B00

Nariadenie o horľavých a výbušných kvapalinách

7.12.2016

201602744.SK 2016/0471/DK 2

2016/0472/A

C00C

Nariadenie spolkovej ministerky pre zdravie a ženy, ktorým sa mení nariadenie o nových psychoaktívnych látkach (orig. Neue-Psychoaktive-Substanzen-Verordnung - NPSV)

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2016/0473/FIN

V10T

Návrh nariadenia o rádiových frekvenciách 4U/2016 M fínskeho Regulačného úradu pre komunikácie a súvisiaci plán využívania rádiových frekvencií (tabuľka pridelených frekvencií) v rámci frekvenčného spektra 9 kHz - 400 Ghz, ktorý taktiež zahŕňa špecifikáciu rádiových rozhraní.

8.12.2016

201602764.SK 2016/0473/FIN 2

2016/0474/FIN

V20T

Návrh nariadenia 15AJ/2016 M fínskeho Regulačného úradu pre komunikácie o spoločných frekvenciách

rádiových vysielačov oslobodených od povinnosti získať licenciu a o ich používaní

8.12.2016

201602767.SK 2016/0474/FIN 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 19.9.2016

Publikované: 19.9.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora