Prejsť na navigáciu

zoznam 19.09.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0465/F

S00S

Návrh výnosu, ktorým sa stanovujú vlastnosti a požadované materiálne vybavenie vozidiel určených na pozemnú záchrannú dopravu

2.12.2016

201602709.SK 2016/0465/F 2

2016/0466/A

B00

RVS 13.05.11 Zabezpečenie kvality udržiavania stavieb, návrh a plánovanie, stanovenie nákladov na obdobie životnosti pre mosty

2.12.2016

201602716.SK 2016/0466/A 2

2016/0467/CZ

S20E

Návrh zákona o vybraných výrobkoch s ukončenou životnosťou a o zmene súvisiacich zákonov (zákon o vybraných výrobkoch s ukončenou životnosťou)

2.12.2016

201602720.SK 2016/0467/CZ2

2016/0468/PL

SERV

Návrh nariadenia predsedu vlády o registroch spravovaných Patentovým úradom Poľskej republiky

5.12.2016

201602727.SK 2016/0468/PL 2

2016/0469/FIN

T40T

Vládna vyhláška, ktorou sa mení vyhláška o používaní vozidiel na cestách (1257/1992)

7.12.2016

201602733.SK 2016/0469/FIN2

2016/0470/F

SERV

Návrh nariadenia na vykonanie článkov L. 136-3 a L. 136-4 zákonníka o duševnom vlastníctve

6.12.2016

201602737.SK 2016/0470/F 2

2016/0471/DK

B00

Nariadenie o horľavých a výbušných kvapalinách

7.12.2016

201602744.SK 2016/0471/DK 2

2016/0472/A

C00C

Nariadenie spolkovej ministerky pre zdravie a ženy, ktorým sa mení nariadenie o nových psychoaktívnych látkach (orig. Neue-Psychoaktive-Substanzen-Verordnung - NPSV)

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2016/0473/FIN

V10T

Návrh nariadenia o rádiových frekvenciách 4U/2016 M fínskeho Regulačného úradu pre komunikácie a súvisiaci plán využívania rádiových frekvencií (tabuľka pridelených frekvencií) v rámci frekvenčného spektra 9 kHz - 400 Ghz, ktorý taktiež zahŕňa špecifikáciu rádiových rozhraní.

8.12.2016

201602764.SK 2016/0473/FIN 2

2016/0474/FIN

V20T

Návrh nariadenia 15AJ/2016 M fínskeho Regulačného úradu pre komunikácie o spoločných frekvenciách

rádiových vysielačov oslobodených od povinnosti získať licenciu a o ich používaní

8.12.2016

201602767.SK 2016/0474/FIN 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 19.9.2016

Publikované: 19.9.2016

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora