Prejsť na navigáciu

zoznam 16.08.2016

 Označenie notifikácie

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0392/DK

T40T

Nariadenie o parkovacích kotúčoch

28.10.2016

201602325.SK 2016/0392/DK 2

2016/0393/I

S40E

Ministerská vyhláška, ktorou sa menia prílohy 6 a 13 k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 o reorganizácii a revízii pokynov v súvislosti s hnojivami v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009

28.10.2016

201602328.SK 2016/0393/I 2

2016/0394/CZ

B30

Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 401/2015 Sb., o ukazovateľoch a hodnotách prípustného znečistenia povrchových vôd a odpadových vôd, náležitostiach povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a do kanalizácií a o citlivých oblastiach

31.10.2016

201602333.SK 2016/0394/CZ 2

2016/0395/D

T20T

Tretie nariadenie k zmene nariadenia o inšpekcii plavidiel vnútrozemskej plavby a ostatných právnych predpisov o lodnej plavbe

31.10.2016

201602339.SK 2016/0395/D 2

2016/0396/IRL

B00

Oznámenie technickej špecifikácie identifikačných značiek hovädzieho dobytka

3.11.2016

201602345.SK 2016/0396/IRL 2

2016/0397/D

B30

Nariadenie o hospodárení s priemyselným komunálnym odpadom a niektorými stavebnými a demolačnými odpadmi (nariadenie o priemyselnom odpade - GewAbfV)

31.10.2016

201602348.SK 2016/0397/D 2

2016/0398/PL

H10

Zákon o zmene zákona o hazardných hrách a niektorých ďalších zákonov.

31.10.2016

201602351.SK 2016/0398/PL 2

2016/0399/UK

B00

Dočasná novelizácia Škótskej agentúry pre dopravu č. 24:

Usmernenie o uplatnení výsledkov výskumu v oblasti nepriepustnosti mostovky.

3.11.2016

201602371.SK 2016/0399/UK 2

2016/0400/PL

B20

Nariadenie ministra vnútra a správy z ......................,

ktorým sa mení nariadenie o hodnotení súladu výrobkov pre potreby bezpečnosti štátu a zoznam týchto výrobkov

3.11.2016

201602375.SK 2016/0400/PL 2

2016/0401/P

S20E

Návrh vykonávacieho ministerského nariadenia, ktorým sa stanovujú kritériá na pridelenie stavu konca odpadu pre gumový materiál získaný z použitých pneumatík

3.11.2016

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 24.8.2016

Publikované: 24.8.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora