Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

zoznam 13.04.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0147/HU

X00M

Návrh vyhlášky ministra národného hospodárstva, ktorou sa mení vyhláška č. 48/2013 z 15. novembra 2013 o technických požiadavkách na registračné pokladnice, predaji, používaní a servise registračných pokladníc používaných na vydávanie príjmových dokladov a podávaní správ o údajoch zaznamenaných registračnými pokladnicami daňovému úradu

30.06.2016

201600925.SK 2016/0147/HU2

2016/0148/NL

B00

Nariadenie, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa možnosti, aby sa prenajímatelia a nájomcovia dohodli na poplatku za energetickú hospodárnosť (nariadenie o poplatku za energetickú hospodárnosť pre nájomcov)

01.07.2016

201600936.SK 2016/0148/NL 2

2016/0149/A

SERV10

Nariadenie spolkového kancelára, ktorým sa prijíma nariadenie o elektronických podpisoch a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie (nariadenie o podpise a dôveryhodných službách – SVV) a nariadenie spolkového kancelára, ktorým sa určuje spôsobilosť združenia Centrum pre bezpečné informačné technológie – Austria (A-SIT) ako schvaľovacieho orgánu

01.07.2016

201600981.SK 2016/0149/A 2

2016/0150/SI

C50

Odporúčania na posúdenie vhodnosti materiálov a výrobkov prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou v súlade s požiadavkami predpisov o pitnej vode

01.07.2016

201600985.SK 2016/0150/SI 2

2016/0151/HR

B00

Technické predpisy pre konštrukcie budov

01.07.2016

201600988.SK 2016/0151/HR 2

2016/0152/CZ

C00A

Vyhláška z ................o odbere, príprave a metódach skúšania kontrolných vzoriek potravín a tabakových výrobkov

01.07.2016

201600991.SK 2016/0152/CZ 2

2016/0153/PL

X00M

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o ochrane zdravia pred dôsledkami užívania tabaku a tabakových výrobkov

01.07.2016

201600994.SK 2016/0153/PL 2

2016/0154/A

B00

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o recyklovaní stavebného materiálu (novela nariadenia o recyklovaní stavebného materiálu z roku 2016)

01.07.2016

201601001.SK 2016/0154/A 2

2016/0155/B

C00A

Kráľovská vyhláška, ktorou sa mení kráľovská vyhláška zo 14. júna 2002 o maximálnych hodnotách obsahu kontaminantov vrátane ťažkých kovov v potravinových doplnkoch

01.07.2016

201601006.SK 2016/0155/B 2

2016/0156/I

B20

Návrh ministerského dekrétu, ktorým sa ustanovuje: „Schválenie technickej normy týkajúcej sa požiarnej prevencie v prevádzkach hromadných ubytovacích zariadení – hoteloch, v zmysle článku 15 legislatívneho dekrétu č. 139 z 8. marca 2006“

01.07.2016

201601009.SK 2016/0156/I 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Aktualizované: 13.4.2016

Publikované: 13.4.2016

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora