Prejsť na navigáciu

zoznam 08.01.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2015/0705/HU

C50A

Návrh vyhlášky o požiadavkách na kvalitu zemiakov určených na ľudskú spotrebu

18.3.2016

201503917.SK 2015/0705/HU 2

2015/0706/D

X00M

Návrh zákona o zmene zákona o tabakových výrobkoch

18.3.2016

201503921.SK 2015/0706/D 2

2015/0707/D

V00T

Technická smernica o realizácii zákonných opatrení na kontrolu telekomunikácií, poskytovanie informácií (TR TKÜV), vydanie 6.3

18.3.2016

201503938.SK 2015/0707/D 2

2015/0708/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky - vodné stavby (ZTV-W) pre

štetovnicové steny, pilóty, ukotvenia (rozsah výkonu 214)

18.3.2016

201503942.SK 2015/0708/D 2

2015/0709/D

B00

Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy pre kompletne uzatvorené laná

(TL/TP-VVS)

21.3.2016

201503958.SK 2015/0709/D 2

2015/0710/D

B00

TL KOR-VVS Technické dodacie podmienky pre ochranu kompletne uzatvorených lán pred koróziou

21.3.2016

201503964.SK 2015/0710/D 2

2015/0711/D

B00

TP KOR-VVS Technické skúšobné predpisy pre ochranu kompletne uzatvorených lán pred koróziou

21.3.2016

201503968.SK 2015/0711/D 2

2015/0712/D

SERV10

Nariadenie o elektronickom právnom styku v správnom súdnictve

21.3.2016

201503973.SK 2015/0712/D 2

2015/0713/PL

S20E

Návrh nariadenia ministra životného prostredia o technických podmienkach na oprávnenú časť energie získanej zo spaľovania odpadu.

21.3.2016

201503978.SK 2015/0713/PL 2

2015/0714/D

C20A

Nariadenie o novom predpise o overených odborných postupoch pri hnojení

22.3.2016

201503985.SK 2015/0714/D 2

2015/0715/F

X00M

Nariadenie, ktorým sa menia bezpečnostné požiadavky, ktoré musia spĺňať bránky na futbal, hádzanú, pozemný hokej a halový pozemný hokej a basketbalové koše (články R. 322-19 a nasl. zákona o športe)

22.3.2016

201503992.SK 2015/0715/F 2

2015/0716/NL

N00E

Vykonávacie nariadenie z roku 2001 o investícii do energie ako odpočítateľnej položke s energetickým zoznamom na rok 2016

22-12-2015F

201503995.SK 2015/0716/NL 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Poznámka

2015/0654/BG

C10P
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zdravotníckych výrobkoch v humánnej medicíne 24-12-2015 Oznam 2, 201503643.SK, odoslaný 22/12/2015

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 

Aktualizované: 8.1.2016 

Publikované: 8.1.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora