Prejsť na navigáciu

zoznam 07.12.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam
2016/0617/UK I40 Návrh schválenia nákladných kontajnerov - opatrenia platné vo Veľkej Británii (zelené usmernenie) 1.3.2017 201603598.SK 2016/0617/UK 2

2016/0618/UK

I40

Návrh plánov alebo programov kontrol nákladných kontajnerov - podmienky na schválenie (žlté usmernenie)

1.3.2017

201603601.SK 2016/0618/UK 2

2016/0619/D

B00

Konštrukčný predpis, požiadavky na letovú spôsobilosť ultraľahkého vrtuľníka (LFT-ULH)

1.3.2017

201603604.SK 2016/0619/D 2

2016/0620/I

C00A

Návrh vyhlášky, ktorou sa uznáva národný systém kvality chovu hospodárskych zvierat „Vajcia + kvalitné obilie“

1.3.2017

201603607.SK 2016/0620/I 2

2016/0622/D

V00T

Nariadenie o zmene nariadenia o kontrole telekomunikácie (TKÜV)

1.3.2017

201603620.SK 2016/0622/D 2

2016/0623/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky - vodné stavby (ZTV-W) na

úpravu stavebného pozemku a vŕtacie práce (oblasť výkonov 203, vydanie 2016)

1.3.2017

201603627.SK 2016/0623/D 2

2016/0624/A

B00

Zmena stavebného poriadku spolkovej krajiny Dolné Rakúsko z roku 2014 (NÖ BO 2014)

1.3.2017

201603631.SK 2016/0624/A 2

2016/0625/UK

C90A
VOĽNE ŽIJÚCA ZVER, ANGLICKO A WALES
Nariadenie o krúžkovaní určitých vtákov chovaných v zajatí (Anglicko a Wales) z roku 2017
1.3.2017

201603637.SK 2016/0625/UK 2

2016/0626/B

V10T

Rádiové rozhrania B01-01 až B01-36, B04-01 až B04-16, B11-01 až B11-07, B13-01 až B13-05 a B17-01 až B17-03

1.3.2017

201603642.SK 2016/0626/B 2

2016/0627/D

B00

Doplňujúce technické zmluvné podmienky a smernice pre stavbu betónových povrchov pri vrchnej konštrukcii dopravných plôch s uplatnením výpočtového dimenzovania vrchných konštrukcií z betónu (RDO Beton), vydanie na rok 2017 (ZTV RDO Beton-StB 17)

1.3.2017

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 7.12.2016

Publikované: 7.12.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora