Prejsť na navigáciu

zoznam 07.12.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam
2016/0617/UK I40 Návrh schválenia nákladných kontajnerov - opatrenia platné vo Veľkej Británii (zelené usmernenie) 1.3.2017 201603598.SK 2016/0617/UK 2

2016/0618/UK

I40

Návrh plánov alebo programov kontrol nákladných kontajnerov - podmienky na schválenie (žlté usmernenie)

1.3.2017

201603601.SK 2016/0618/UK 2

2016/0619/D

B00

Konštrukčný predpis, požiadavky na letovú spôsobilosť ultraľahkého vrtuľníka (LFT-ULH)

1.3.2017

201603604.SK 2016/0619/D 2

2016/0620/I

C00A

Návrh vyhlášky, ktorou sa uznáva národný systém kvality chovu hospodárskych zvierat „Vajcia + kvalitné obilie“

1.3.2017

201603607.SK 2016/0620/I 2

2016/0622/D

V00T

Nariadenie o zmene nariadenia o kontrole telekomunikácie (TKÜV)

1.3.2017

201603620.SK 2016/0622/D 2

2016/0623/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky - vodné stavby (ZTV-W) na

úpravu stavebného pozemku a vŕtacie práce (oblasť výkonov 203, vydanie 2016)

1.3.2017

201603627.SK 2016/0623/D 2

2016/0624/A

B00

Zmena stavebného poriadku spolkovej krajiny Dolné Rakúsko z roku 2014 (NÖ BO 2014)

1.3.2017

201603631.SK 2016/0624/A 2

2016/0625/UK

C90A
VOĽNE ŽIJÚCA ZVER, ANGLICKO A WALES
Nariadenie o krúžkovaní určitých vtákov chovaných v zajatí (Anglicko a Wales) z roku 2017
1.3.2017

201603637.SK 2016/0625/UK 2

2016/0626/B

V10T

Rádiové rozhrania B01-01 až B01-36, B04-01 až B04-16, B11-01 až B11-07, B13-01 až B13-05 a B17-01 až B17-03

1.3.2017

201603642.SK 2016/0626/B 2

2016/0627/D

B00

Doplňujúce technické zmluvné podmienky a smernice pre stavbu betónových povrchov pri vrchnej konštrukcii dopravných plôch s uplatnením výpočtového dimenzovania vrchných konštrukcií z betónu (RDO Beton), vydanie na rok 2017 (ZTV RDO Beton-StB 17)

1.3.2017

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 7.12.2016

Publikované: 7.12.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora