Prejsť na navigáciu

zoznam 07.12.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam
2016/0617/UK I40 Návrh schválenia nákladných kontajnerov - opatrenia platné vo Veľkej Británii (zelené usmernenie) 1.3.2017 201603598.SK 2016/0617/UK 2

2016/0618/UK

I40

Návrh plánov alebo programov kontrol nákladných kontajnerov - podmienky na schválenie (žlté usmernenie)

1.3.2017

201603601.SK 2016/0618/UK 2

2016/0619/D

B00

Konštrukčný predpis, požiadavky na letovú spôsobilosť ultraľahkého vrtuľníka (LFT-ULH)

1.3.2017

201603604.SK 2016/0619/D 2

2016/0620/I

C00A

Návrh vyhlášky, ktorou sa uznáva národný systém kvality chovu hospodárskych zvierat „Vajcia + kvalitné obilie“

1.3.2017

201603607.SK 2016/0620/I 2

2016/0622/D

V00T

Nariadenie o zmene nariadenia o kontrole telekomunikácie (TKÜV)

1.3.2017

201603620.SK 2016/0622/D 2

2016/0623/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky - vodné stavby (ZTV-W) na

úpravu stavebného pozemku a vŕtacie práce (oblasť výkonov 203, vydanie 2016)

1.3.2017

201603627.SK 2016/0623/D 2

2016/0624/A

B00

Zmena stavebného poriadku spolkovej krajiny Dolné Rakúsko z roku 2014 (NÖ BO 2014)

1.3.2017

201603631.SK 2016/0624/A 2

2016/0625/UK

C90A
VOĽNE ŽIJÚCA ZVER, ANGLICKO A WALES
Nariadenie o krúžkovaní určitých vtákov chovaných v zajatí (Anglicko a Wales) z roku 2017
1.3.2017

201603637.SK 2016/0625/UK 2

2016/0626/B

V10T

Rádiové rozhrania B01-01 až B01-36, B04-01 až B04-16, B11-01 až B11-07, B13-01 až B13-05 a B17-01 až B17-03

1.3.2017

201603642.SK 2016/0626/B 2

2016/0627/D

B00

Doplňujúce technické zmluvné podmienky a smernice pre stavbu betónových povrchov pri vrchnej konštrukcii dopravných plôch s uplatnením výpočtového dimenzovania vrchných konštrukcií z betónu (RDO Beton), vydanie na rok 2017 (ZTV RDO Beton-StB 17)

1.3.2017

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 7.12.2016

Publikované: 7.12.2016

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora