Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

zoznam 01.07.2016

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0299/CZ

B20

Návrh vyhlášky o požiadavkách na zaisťovanie kvality a technickej bezpečnosti a posúdenie a preverovanie zhody vybraných zariadení

23.9.2016

201601880.SK 2016/0299/CZ 2

2016/0300/A

B00

Nariadenie vlády spolkovej krajiny Burgenland z……, ktorým sa mení burgenlandský stavebný poriadok z roku 2008

26.9.2016

201601886.SK 2016/0300/A 2

2016/0301/FIN

C50A

Návrh vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktorou sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva o hygiene potravín v schválených zariadeniach (795/2014) (vyhláška o schválených zariadeniach).

26.9.2016

201601889.SK 2016/0301/FIN 2

2016/0302/FIN

C50A

1. Návrh vládnej vyhlášky (xxx/2016), ktorou sa mení vládna vyhláška o určitých činnostiach predstavujúcich nízke riziko pre bezpečnosť potravín (1258/2011) („vyhláška o nízkom riziku“)

26.9.2016

201601892.SK 2016/0302/FIN2

2016/0303/B

S50E

Predbežný návrh vyhlášky pozmeňujúci a doplňujúci hlavu III všeobecného nariadenia o bezpečnosti pri práci tykajúci sa II. štádia rekuperácie benzínových výparov pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach.

26.9.2016

201601895.SK 2016/0303/B 2

2016/0304/D

B00

Vzorová smernica o požiarno-technických požiadavkách na rozvodné zariadenia (vzorová smernica o rozvodných zariadeniach MLAR) – návrh z 10. 2. 2015 (stav z 5. 4. 2016)

26.9.2016

201601895.SK 2016/0303/B 2

201601905.SK 2016/0304/D 2


2016/0305/D

T00T

Päťdesiate druhé nariadenie o zmene pravidiel cestnej premávky

26.9.2016

201601909.SK 2016/0305/D 2

2016/0306/BG

C60A

Návrh vyhlášky o zmene a doplnení nariadenia o požiadavkách na označovanie a prezentáciu potravín

26.9.2016

201601916.SK 2016/0306/BG 2

2016/0307/HU

V00T

Vládna vyhláška, ktorou sa mení vládna vyhláška 346/2010 z 28. decembra 2010 o sieťach na štátne účely

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

201601922.SK 2016/0307/HU 2

2016/0308/HU

SERV60

Vládna vyhláška o nadviazaní spolupráce medzi poskytovateľmi aplikačných služieb, ktorí poskytujú šifrovanú komunikáciu, a organizáciami oprávnenými na zhromažďovanie tajných informácií

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

201601924.SK 2016/0308/HU2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 6.7.2016

Publikované: 6.7.2016

Aktuálne

Schválené TP 119

Schválené TP 119

03.05.2024
MD SR schválilo:
TP 119 Technologické vybavenie. Spoločné požiadavky
Účinnosť od: 01.05.2024
Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Schválené dodatky k TP

Schválené dodatky k TP

01.03.2024
Dodatok č. 1/2024 k TP 060
Dodatok č. 1/2024 k
TP 077
Účinnosť od: 01.03.2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora