Prejsť na navigáciu

zoznam 26.06.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0309/UK

C00A

Nariadenia o mikročipoch pre psov (Wales) z roku 2015

17.9.2015

201501797.SK 2015/0309/UK 2

2015/0310/S

C00C

Návrh na zavedenie výnimiek pre určité lapače komárov uvedené v nariadení Švédskeho úradu pre chemické látky (KIFS) 2008:3

17.9.2015

201501800.SK 2015/0310/S 2

2015/0311/F

C90A

Vyhláška o liekoch obsahujúcich jednu alebo viaceré kriticky dôležité antibiotické látky

18.9.2015

201501815.SK 2015/0311/F 2

2015/0312/S

T40T

Nariadenia, ktorými sa menia nariadenia Švédskeho dopravného úradu (TSFS 2010:112) o registrácii vozidiel atď. v dopravnom registri

21.9.2015

201501820.SK 2015/0312/S 2

2015/0313/BG

C00A

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o lesníctve

21.9.2015

201501830.SK 2015/0313/BG 2

2015/0314/BG

B00

Návrh nariadenia o technických pravidlách a normách týkajúcich sa navrhovania cestných tunelov

21.9.2015

201501833.SK 2015/0314/BG 2

2015/0315/BG

B00

Nariadenie o navrhovaní, výstavbe a údržbe verejných budov v oblasti vzdelávania a vedy, zdravia, kultúry a umenia

23.9.2015

201501853.SK 2015/0315/BG 2

2015/0316/E

SERV

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o metrológii č. 32/2014 z 22. decembra

23.9.2015

201501856.SK 2015/0316/E 2

2015/0317/NL

H00

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška o zábavnom zariadení a vybavení detského ihriska (komoditný zákon) s ohľadom na uplatňovanie odporúčaní z hodnotenia a správ o vyhláške.

23.9.2015

201501860.SK 2015/0317/NL 2

2015/0318/F

C30P

Technické poznámky Pro Pharmacopoea č. 1260 (nadolol), 1261 (prírodný sodík PPH), 1262 (Houblon PPH)

23.9.2015

201501867.SK 2015/0318/F 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 29.6.2015

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora