Prejsť na navigáciu

zoznam 26.06.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0309/UK

C00A

Nariadenia o mikročipoch pre psov (Wales) z roku 2015

17.9.2015

201501797.SK 2015/0309/UK 2

2015/0310/S

C00C

Návrh na zavedenie výnimiek pre určité lapače komárov uvedené v nariadení Švédskeho úradu pre chemické látky (KIFS) 2008:3

17.9.2015

201501800.SK 2015/0310/S 2

2015/0311/F

C90A

Vyhláška o liekoch obsahujúcich jednu alebo viaceré kriticky dôležité antibiotické látky

18.9.2015

201501815.SK 2015/0311/F 2

2015/0312/S

T40T

Nariadenia, ktorými sa menia nariadenia Švédskeho dopravného úradu (TSFS 2010:112) o registrácii vozidiel atď. v dopravnom registri

21.9.2015

201501820.SK 2015/0312/S 2

2015/0313/BG

C00A

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o lesníctve

21.9.2015

201501830.SK 2015/0313/BG 2

2015/0314/BG

B00

Návrh nariadenia o technických pravidlách a normách týkajúcich sa navrhovania cestných tunelov

21.9.2015

201501833.SK 2015/0314/BG 2

2015/0315/BG

B00

Nariadenie o navrhovaní, výstavbe a údržbe verejných budov v oblasti vzdelávania a vedy, zdravia, kultúry a umenia

23.9.2015

201501853.SK 2015/0315/BG 2

2015/0316/E

SERV

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o metrológii č. 32/2014 z 22. decembra

23.9.2015

201501856.SK 2015/0316/E 2

2015/0317/NL

H00

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška o zábavnom zariadení a vybavení detského ihriska (komoditný zákon) s ohľadom na uplatňovanie odporúčaní z hodnotenia a správ o vyhláške.

23.9.2015

201501860.SK 2015/0317/NL 2

2015/0318/F

C30P

Technické poznámky Pro Pharmacopoea č. 1260 (nadolol), 1261 (prírodný sodík PPH), 1262 (Houblon PPH)

23.9.2015

201501867.SK 2015/0318/F 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 29.6.2015

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora