Prejsť na navigáciu

zoznam 25.08.2015

DOTAZ - oznam 2 prehlad neodoslanych oznamov

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

003 Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0472/A

C00P

Nariadenie spolkovej ministerky zdravotníctva o 52. dodatku k liekopisu

9.11.2015

201502581.SK 2015/0472/A2

2015/0473/CZ

B30

Návrh nariadenia vlády o ukazovateľoch a hodnotách prípustného znečistenia odpadových vôd a náležitostiach povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd

11.11.2015

201502587.SK 2015/0473/CZ2

2015/0474/LT

SERV

Návrh nariadenia riaditeľa Úradu na kontrolu hazardných hier v rámci Ministerstva financií Litovskej republiky, ktorým sa schvaľujú požiadavky na zariadenia hazardných hier na diaľku

11.11.2015

201502590.SK 2015/0474/LT 2

2015/0475/NL

SERV

Nariadenie ministra infraštruktúry a životného prostredia, ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa základnej registrácie topografie vo veľkom rozsahu [nariadenie o topografii vo veľkom rozsahu (základná registrácia)]

13.11.2015

201502603.SK 2015/0475/NL2

2015/0476/A

B30

Nariadenie spolkového ministra pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, životné prostredie a vodné hospodárstvo, ktorým sa mení nariadenie o recyklácii použitého dreva v drevárskom priemysle (RecyclingholzV)

13.11.2015

201502608.SK 2015/0476/A 2

2015/0477/SI

T40T

Pravidlá dopravného značenia a zariadení na verejných komunikáciách

13.11.2015

201502611.SK 2015/0477/SI 2

2015/0478/PL

N40E

Návrh nariadenia ministra hospodárstva o požiadavkách na kvalitu skvapalneného ropného plynu (LPG).

13.11.2015

201502614.SK 2015/0478/PL 2

2015/0479/PL

N40E

Návrh nariadenia ministra hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o metódach skúšania kvality skvapalneného ropného plynu (LPG).

13.11.2015

201502617.SK 2015/0479/PL 2

2015/0480/F

X00M

Výnos, ktorým sa mení zmenený a doplnený výnos z 15. júla 1980, na základe ktorého sa stávajú záväznými technické špecifikácie na realizáciu a použitie plynových potrubí nachádzajúcich sa vnútri obytných budov alebo ich prístavbách.

16.11.2015

201502625.SK 2015/0480/F 2

2015/0481/F

X00M

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos zo 4. marca 1996 upravujúci kodifikáciu pravidiel zhody plynových zariadení s príslušnými normami, ak sa tieto zariadenia nachádzajú vnútri obytných budov a ich prístavbách, ako aj v karavanoch, autokaravanoch a obytných dodávkach.

16.11.2015

201502628.SK 2015/0481/F 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Publikované: 26.8.2015

Aktuálne

Bezpečnosť cestnej premávky 2019

Bezpečnosť cestnej premávky 2019

30.04.2019
V dňoch 16. – 18. septembra 2019 sa v hoteli Bešeňová, Bešeňová bude konať konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky 2019.
Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora