Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

zoznam 25.08.2015

DOTAZ - oznam 2 prehlad neodoslanych oznamov

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

003 Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0472/A

C00P

Nariadenie spolkovej ministerky zdravotníctva o 52. dodatku k liekopisu

9.11.2015

201502581.SK 2015/0472/A2

2015/0473/CZ

B30

Návrh nariadenia vlády o ukazovateľoch a hodnotách prípustného znečistenia odpadových vôd a náležitostiach povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd

11.11.2015

201502587.SK 2015/0473/CZ2

2015/0474/LT

SERV

Návrh nariadenia riaditeľa Úradu na kontrolu hazardných hier v rámci Ministerstva financií Litovskej republiky, ktorým sa schvaľujú požiadavky na zariadenia hazardných hier na diaľku

11.11.2015

201502590.SK 2015/0474/LT 2

2015/0475/NL

SERV

Nariadenie ministra infraštruktúry a životného prostredia, ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa základnej registrácie topografie vo veľkom rozsahu [nariadenie o topografii vo veľkom rozsahu (základná registrácia)]

13.11.2015

201502603.SK 2015/0475/NL2

2015/0476/A

B30

Nariadenie spolkového ministra pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, životné prostredie a vodné hospodárstvo, ktorým sa mení nariadenie o recyklácii použitého dreva v drevárskom priemysle (RecyclingholzV)

13.11.2015

201502608.SK 2015/0476/A 2

2015/0477/SI

T40T

Pravidlá dopravného značenia a zariadení na verejných komunikáciách

13.11.2015

201502611.SK 2015/0477/SI 2

2015/0478/PL

N40E

Návrh nariadenia ministra hospodárstva o požiadavkách na kvalitu skvapalneného ropného plynu (LPG).

13.11.2015

201502614.SK 2015/0478/PL 2

2015/0479/PL

N40E

Návrh nariadenia ministra hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o metódach skúšania kvality skvapalneného ropného plynu (LPG).

13.11.2015

201502617.SK 2015/0479/PL 2

2015/0480/F

X00M

Výnos, ktorým sa mení zmenený a doplnený výnos z 15. júla 1980, na základe ktorého sa stávajú záväznými technické špecifikácie na realizáciu a použitie plynových potrubí nachádzajúcich sa vnútri obytných budov alebo ich prístavbách.

16.11.2015

201502625.SK 2015/0480/F 2

2015/0481/F

X00M

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos zo 4. marca 1996 upravujúci kodifikáciu pravidiel zhody plynových zariadení s príslušnými normami, ak sa tieto zariadenia nachádzajú vnútri obytných budov a ich prístavbách, ako aj v karavanoch, autokaravanoch a obytných dodávkach.

16.11.2015

201502628.SK 2015/0481/F 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Publikované: 26.8.2015

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora