Prejsť na navigáciu

zoznam 21.07.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0350/EE

C00C

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ministra sociálnych vecí č. 73 z 18. mája 2005 o podmienkach a postupoch zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami na lekárske a vedecké účely a podmienkach a postupoch uchovávania záznamov a správ v tejto oblasti a zoznamov omamných a psychotropných látok

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201502056.SK 2015/0350/EE 2

2015/0351/HU

V10T

Vyhláška Národného úradu pre médiá a komunikácie o prideľovaní celoštátnych frekvencií a pravidlách využívania frekvenčných pásiem

7.10.2015

201502060.SK 2015/0351/HU2

2015/0352/BG

B10

Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú bulharské vnútroštátne požiadavky na vstup stavebných výrobkov do stavebných činností v súvislosti s ich plánovaným použitím

7.10.2015

201502064.SK 2015/0352/BG2

2015/0353/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny z júna 2015

7.10.2015

201502067.SK 2015/0353/D 2

2015/0354/D

B20

Smernica o veterných elektrárňach, vplyvoch a dokladoch stability pre vežu a základy, návrh z marca 2015

8.10.2015

201502083.SK 2015/0354/D 2

2015/0355/D

C30P

Nemecký liekopis - DAB 2015

8.10.2015

201502086.SK 2015/0355/D 2

2015/0356/PL

T40T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry a rozvoja, ktorým sa mení nariadenie ministra infraštruktúry z 31. decembra 2002 o technických podmienkach vzťahujúcich sa na vozidlá a rozsahu ich základného vybavenia.

9.10.2015

201502091.SK 2015/0356/PL 2

2015/0357/EE

B30

Nariadenie ministra životného prostredia „Požiadavky na výrobu prísad do palív z odpadu a hlušiny z ťažby živicovej bridlice“

9.10.2015

201502095.SK 2015/0357/EE2

2015/0359/S

N40E

Zákon, ktorým sa mení švédsky zákon o palivách (2011:319)

9.10.2015

201502102.SK 2015/0359/S 2

2015/0360/A

C00A

Návrh nariadenia spolkovej krajiny Korutánsko o preskúšaní zariadení na ochranu rastlín (Korutánske nariadenie o preskúšaní zariadení na ochranu rastlín – K-PGÜV)

9.10.2015

201502105.SK 2015/0360/A 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 21.7.2015

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora