Prejsť na navigáciu

zoznam 21.07.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0350/EE

C00C

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ministra sociálnych vecí č. 73 z 18. mája 2005 o podmienkach a postupoch zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami na lekárske a vedecké účely a podmienkach a postupoch uchovávania záznamov a správ v tejto oblasti a zoznamov omamných a psychotropných látok

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201502056.SK 2015/0350/EE 2

2015/0351/HU

V10T

Vyhláška Národného úradu pre médiá a komunikácie o prideľovaní celoštátnych frekvencií a pravidlách využívania frekvenčných pásiem

7.10.2015

201502060.SK 2015/0351/HU2

2015/0352/BG

B10

Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú bulharské vnútroštátne požiadavky na vstup stavebných výrobkov do stavebných činností v súvislosti s ich plánovaným použitím

7.10.2015

201502064.SK 2015/0352/BG2

2015/0353/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny z júna 2015

7.10.2015

201502067.SK 2015/0353/D 2

2015/0354/D

B20

Smernica o veterných elektrárňach, vplyvoch a dokladoch stability pre vežu a základy, návrh z marca 2015

8.10.2015

201502083.SK 2015/0354/D 2

2015/0355/D

C30P

Nemecký liekopis - DAB 2015

8.10.2015

201502086.SK 2015/0355/D 2

2015/0356/PL

T40T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry a rozvoja, ktorým sa mení nariadenie ministra infraštruktúry z 31. decembra 2002 o technických podmienkach vzťahujúcich sa na vozidlá a rozsahu ich základného vybavenia.

9.10.2015

201502091.SK 2015/0356/PL 2

2015/0357/EE

B30

Nariadenie ministra životného prostredia „Požiadavky na výrobu prísad do palív z odpadu a hlušiny z ťažby živicovej bridlice“

9.10.2015

201502095.SK 2015/0357/EE2

2015/0359/S

N40E

Zákon, ktorým sa mení švédsky zákon o palivách (2011:319)

9.10.2015

201502102.SK 2015/0359/S 2

2015/0360/A

C00A

Návrh nariadenia spolkovej krajiny Korutánsko o preskúšaní zariadení na ochranu rastlín (Korutánske nariadenie o preskúšaní zariadení na ochranu rastlín – K-PGÜV)

9.10.2015

201502105.SK 2015/0360/A 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 21.7.2015

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora