Prejsť na navigáciu

zoznam 21.04.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0185/E

S10E

NAVRH KRÁĽOVSKÉHO DEKRÉTU, KTORÝM SA MENÍ KRÁĽOVSKÝ DEKRÉT 846/2011 ZO 17. JÚNA STANOVUJÚCI PODMIENKY, KTORÉ MUSIA SPĹŇAŤ SUROVINY NA BÁZE POLYMÉROV RECYKLOVANÉ NA POUŽITIE V MATERIÁLOCH A PREDMETOCH URČENÝCH NA STYK S POTRAVINAMI.

13.7.2015

201501039.SK 2015/0185/E 2

2015/0186/E

H10

Návrh kráľovského dekrétu o komerčnej komunikácii pre činnosti v oblasti hazardných hier a zodpovedného hrania

13.7.2015

201501042.SK 2015/0186/E 2

2015/0187/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTOROU SA MENÍ NARIADENIE O ZÁBAVNÝCH A VÝHERNÝCH AUTOMATOCH V AUTONÓMNOM SPOLOČENSTVE KANÁRSKE OSTROVY, SCHVÁLENÉ VYHLÁŠKOU 26/2012 Z 30. MARCA 2012.

13.7.2015

201501045.SK 2015/0187/E 2

2015/0188/S

C40A

Nariadenia, ktorými sa menia nariadenia Švédskeho úradu pre chemické látky (KIFS 2008:3) o pesticídoch

13.7.2015

201501048.SK 2015/0188/S 2

2015/0189/UK

B00

Príručka na projektovanie ciest a mostov

HD 32 - Údržba betónových ciest

14.7.2015

201501052.SK 2015/0189/UK2

2015/0190/A

B00

RVS 08.04.01, Technické zmluvné podmienky, Odvodňovanie ciest, Odvodňovacie práce

14.7.2015

201501055.SK 2015/0190/A 2

2015/0191/D

V10T

SSB SE 020 - Popis rozhraní pre pevne nainštalované VKV rádiové zariadenia v stacionárnych rádiostaniciach námornej rádiovej služby a rádiovej služby pre vnútrozemskú plavbu

14.7.2015

201501062.SK 2015/0191/D 2

2015/0192/A

B00

RVS 09.01.45, Tunel, Výstavba tunelov, Konštrukčné vyhotovenie, Stavebná protipožiarna ochrana v cestných stavbách

14.7.2015

201501065.SK 2015/0192/A 2

2015/0193/S

T40T

Nariadenia Švédskeho úradu pre dopravu o registrácii vozidiel atď. v dopravnom registri

14.7.2015

201501080.SK 2015/0193/S 2

2015/0194/EE

T40T

Zmena nariadenia ministra životného prostredia č. 62 z 23 septembra 2005 o postupe na informovanie používateľov o spotrebe paliva nových vozidiel a emisiách oxidu uhličitého

15.7.2015

201501083.SK 2015/0194/EE 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 22.4.2015

Aktuálne

Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Pozastavenie TP 099

Pozastavenie TP 099

26.02.2019
MDV SR s platnosťou od 26.02.2019 pozastavuje účinnosť TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (pôvodné označenie TP 13/2015)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora