Prejsť na navigáciu

zoznam 21.04.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0185/E

S10E

NAVRH KRÁĽOVSKÉHO DEKRÉTU, KTORÝM SA MENÍ KRÁĽOVSKÝ DEKRÉT 846/2011 ZO 17. JÚNA STANOVUJÚCI PODMIENKY, KTORÉ MUSIA SPĹŇAŤ SUROVINY NA BÁZE POLYMÉROV RECYKLOVANÉ NA POUŽITIE V MATERIÁLOCH A PREDMETOCH URČENÝCH NA STYK S POTRAVINAMI.

13.7.2015

201501039.SK 2015/0185/E 2

2015/0186/E

H10

Návrh kráľovského dekrétu o komerčnej komunikácii pre činnosti v oblasti hazardných hier a zodpovedného hrania

13.7.2015

201501042.SK 2015/0186/E 2

2015/0187/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTOROU SA MENÍ NARIADENIE O ZÁBAVNÝCH A VÝHERNÝCH AUTOMATOCH V AUTONÓMNOM SPOLOČENSTVE KANÁRSKE OSTROVY, SCHVÁLENÉ VYHLÁŠKOU 26/2012 Z 30. MARCA 2012.

13.7.2015

201501045.SK 2015/0187/E 2

2015/0188/S

C40A

Nariadenia, ktorými sa menia nariadenia Švédskeho úradu pre chemické látky (KIFS 2008:3) o pesticídoch

13.7.2015

201501048.SK 2015/0188/S 2

2015/0189/UK

B00

Príručka na projektovanie ciest a mostov

HD 32 - Údržba betónových ciest

14.7.2015

201501052.SK 2015/0189/UK2

2015/0190/A

B00

RVS 08.04.01, Technické zmluvné podmienky, Odvodňovanie ciest, Odvodňovacie práce

14.7.2015

201501055.SK 2015/0190/A 2

2015/0191/D

V10T

SSB SE 020 - Popis rozhraní pre pevne nainštalované VKV rádiové zariadenia v stacionárnych rádiostaniciach námornej rádiovej služby a rádiovej služby pre vnútrozemskú plavbu

14.7.2015

201501062.SK 2015/0191/D 2

2015/0192/A

B00

RVS 09.01.45, Tunel, Výstavba tunelov, Konštrukčné vyhotovenie, Stavebná protipožiarna ochrana v cestných stavbách

14.7.2015

201501065.SK 2015/0192/A 2

2015/0193/S

T40T

Nariadenia Švédskeho úradu pre dopravu o registrácii vozidiel atď. v dopravnom registri

14.7.2015

201501080.SK 2015/0193/S 2

2015/0194/EE

T40T

Zmena nariadenia ministra životného prostredia č. 62 z 23 septembra 2005 o postupe na informovanie používateľov o spotrebe paliva nových vozidiel a emisiách oxidu uhličitého

15.7.2015

201501083.SK 2015/0194/EE 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 22.4.2015

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora