Prejsť na navigáciu

zoznam 21.04.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0185/E

S10E

NAVRH KRÁĽOVSKÉHO DEKRÉTU, KTORÝM SA MENÍ KRÁĽOVSKÝ DEKRÉT 846/2011 ZO 17. JÚNA STANOVUJÚCI PODMIENKY, KTORÉ MUSIA SPĹŇAŤ SUROVINY NA BÁZE POLYMÉROV RECYKLOVANÉ NA POUŽITIE V MATERIÁLOCH A PREDMETOCH URČENÝCH NA STYK S POTRAVINAMI.

13.7.2015

201501039.SK 2015/0185/E 2

2015/0186/E

H10

Návrh kráľovského dekrétu o komerčnej komunikácii pre činnosti v oblasti hazardných hier a zodpovedného hrania

13.7.2015

201501042.SK 2015/0186/E 2

2015/0187/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTOROU SA MENÍ NARIADENIE O ZÁBAVNÝCH A VÝHERNÝCH AUTOMATOCH V AUTONÓMNOM SPOLOČENSTVE KANÁRSKE OSTROVY, SCHVÁLENÉ VYHLÁŠKOU 26/2012 Z 30. MARCA 2012.

13.7.2015

201501045.SK 2015/0187/E 2

2015/0188/S

C40A

Nariadenia, ktorými sa menia nariadenia Švédskeho úradu pre chemické látky (KIFS 2008:3) o pesticídoch

13.7.2015

201501048.SK 2015/0188/S 2

2015/0189/UK

B00

Príručka na projektovanie ciest a mostov

HD 32 - Údržba betónových ciest

14.7.2015

201501052.SK 2015/0189/UK2

2015/0190/A

B00

RVS 08.04.01, Technické zmluvné podmienky, Odvodňovanie ciest, Odvodňovacie práce

14.7.2015

201501055.SK 2015/0190/A 2

2015/0191/D

V10T

SSB SE 020 - Popis rozhraní pre pevne nainštalované VKV rádiové zariadenia v stacionárnych rádiostaniciach námornej rádiovej služby a rádiovej služby pre vnútrozemskú plavbu

14.7.2015

201501062.SK 2015/0191/D 2

2015/0192/A

B00

RVS 09.01.45, Tunel, Výstavba tunelov, Konštrukčné vyhotovenie, Stavebná protipožiarna ochrana v cestných stavbách

14.7.2015

201501065.SK 2015/0192/A 2

2015/0193/S

T40T

Nariadenia Švédskeho úradu pre dopravu o registrácii vozidiel atď. v dopravnom registri

14.7.2015

201501080.SK 2015/0193/S 2

2015/0194/EE

T40T

Zmena nariadenia ministra životného prostredia č. 62 z 23 septembra 2005 o postupe na informovanie používateľov o spotrebe paliva nových vozidiel a emisiách oxidu uhličitého

15.7.2015

201501083.SK 2015/0194/EE 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 22.4.2015

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora