Prejsť na navigáciu

zoznam 16.05.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0278/F

SERV

Dekrét o pozmenení dekrétu č. 2010-605 zo 4. júna 2010 o maximálnom podiele súm priemerne vyplatených hráčom schválenými prevádzkovateľmi online stávok na konské dostihy a online športových stávok

31.8.2015

201501581.SK 2015/0278/F 2

2015/0279/FIN

C00A

1. Návrh vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva (xx/2015), ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o hygiene potravín v ohlásených potravinárskych priestoroch (1367/2011) (vyhláška o potravinárskych priestoroch)

2. Návrh vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva (xxx/2015), ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o hygiene potravín v schválených zariadeniach (795/2014) (vyhláška o schválených zariadeniach)

2.9.2015

201501595.SK 2015/0279/FIN2

2015/0280/UK

V10T

Požiadavka rozhrania v Spojenom kráľovstve 2068 na prístup spektra v pásme 1452 – 1492 MHz

2.9.2015

201501598.SK 2015/0280/UK 2

2015/0281/P

X10M

Návrh zákona č. 330/XII – zákonný rámec pre výrobu šperkov a puncovanie

2.9.2015

201501604.SK 2015/0281/P 2

2015/0282/A

B00

Nariadenie vlády spolkovej krajiny Viedeň, ktorým sa stanovujú stavebnotechnické požiadavky (Viedenské nariadenie o stavebnej technike z roku 2015 - WBTV 2015)

2.9.2015

201501608.SK 2015/0282/A 2

2015/0283/B

B10

STS-P 73-1

„Systémy základnej ventilácie v obytných aplikáciách“

2.9.2015

201501614.SK 2015/0283/B 2

2015/0284/RO

C00P

Návrh nariadenia, ktorým sa predlžuje termín stanovený v článku 1 ods. 2 nariadenia ministerstva zdravotníctva č. 456/2013 o schválení zoznamu obsahujúceho spoločné medzinárodné názvy liečiv s vysokým rizikom prerušenia dodávky, ktoré dostávajú osoby poistené v rámci systému sociálneho a zdravotného poistenia, ako aj opatrenia na zaistenie ich poskytovania na rumunskom trhu.

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201501623.SK 2015/0284/RO 2

2015/0285/HU

SERV60

Zmena zákona č. XXXIV z roku 1991 o prevádzkovaní hazardných hier a zákona č. XVI z roku 1991 o koncesiách

7.9.2015

201501668.SK 2015/0285/HU 2

2015/0286/LT

B30

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva Litovskej republiky, ktorým sa mení nariadenie č. V-199 ministra zdravotníctva Litovskej republiky z 2. marca 2011 o schválení litovskej hygienickej normy HN 80:2011 „Elektromagnetické polia na pracovisku a v obytnom prostredí – Normatívne hodnoty parametrov a požiadavky na meranie pre rádiové frekvenčné pásmo 10 kHz – 300 GHz“

7.9.2015

201501672.SK 2015/0286/LT 2

2015/0288/D

V00T

Zákon zavádza povinnosť uchovávania komunikačných dát a maximálnu lehotu ich uchovávania

7.9.2015

201501682.SK 2015/0288/D 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 16.6.2015

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora