Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

zoznam 14.05.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0227/D

T00T

Smernica podľa § 6 ods. 1 bod 1 nariadenia o bezpečnosti lodí 98 (SchSV)

o bezpečnostných požiadavkách pre nákladné lode, ktoré nepodliehajú medzinárodným predpisom o bezpečnosti lodí v zmysle zákona o bezpečnosti lodí (bezpečnostná smernica pre nákladné lode).

31.7.2015

201501274.SK 2015/0227/D 2

2015/0228/D

T00T

Smernica v zmysle § 6 ods. 1 bod 1 nariadenia o bezpečnostných požiadavkách na lode, pokiaľ ide o bezpečnostné požiadavky na lode, ktoré nepodliehajú Medzinárodnému dohovoru o nákladovej značke (smernica o nákladovej značke).

31.7.2015

201501277.SK 2015/0228/D 2

2015/0229/A

B00

RVS 06.01.12, Schéma plnení, plánovanie - výstavba, geodetické práce a geografické informácie, odhad nákladov a výdavkov

31.7.2015

201501283.SK 2015/0229/A 2

2015/0230/DK

B00

Oznámenie o publikovaní stavebného nariadenia z roku 2015 (BR15)

31.7.2015

201501292.SK 2015/0230/DK2

2015/0231/F

SERV

Dekrét, ktorým sa definujú vlastnosti označovania ustanoveného druhým pododsekom článku 32 zmeneného zákona č. 98-468 zo 17. júna 1998 o prevencii a potlačovaní sexuálnych trestných činov a o ochrane maloletých a ktorým sa určuje správny orgán s právomocou prijímať opatrenia ustanovené v článkoch 32 a 33 toho istého zákona

31.7.2015

201501295.SK 2015/0231/F 2

2015/0232/PL

S00S

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva, ktorým sa mení nariadenie o vedení záznamov o vode na kúpanie a spôsobe označovania vody na kúpanie a miest využívaných na kúpanie

31.7.2015

201501298.SK 2015/0232/PL 2

2015/0233/PL

C90A

Návrh nariadenia ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorým sa upravuje nariadenie o minimálnych podmienkach na chov dobytka, ktoré sa líšia o podmienok, pre ktoré boli na základe ustanovení Európskej únie stanovené normy na ochranu

31.7.2015

201501301.SK 2015/0233/PL 2

2015/0234/P

C00C

Nariadenie, ktoré ustanovuje podmienky pre systém schvaľovania výrobkov prichádzajúcich do styku s vodou určenou na ľudskú spotrebu v Portugalsku.

31.7.2015

201501306.SK 2015/0234/P 2

2015/0235/UK

SERV

VYHLÁŠKA O PRIESKUME TRHU S VÝPLATNÝMI PÔŽIČKAMI Z ROKU 2015

3.8.2015

201501310.SK 2015/0235/UK 2

2015/0236/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A, časti 1 až 3 a zoznamu C pre vydanie 2015/1

6.8.2015

201501326.SK 2015/0236/D 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 18.5.2015

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora