Prejsť na navigáciu

zoznam 14.05.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0227/D

T00T

Smernica podľa § 6 ods. 1 bod 1 nariadenia o bezpečnosti lodí 98 (SchSV)

o bezpečnostných požiadavkách pre nákladné lode, ktoré nepodliehajú medzinárodným predpisom o bezpečnosti lodí v zmysle zákona o bezpečnosti lodí (bezpečnostná smernica pre nákladné lode).

31.7.2015

201501274.SK 2015/0227/D 2

2015/0228/D

T00T

Smernica v zmysle § 6 ods. 1 bod 1 nariadenia o bezpečnostných požiadavkách na lode, pokiaľ ide o bezpečnostné požiadavky na lode, ktoré nepodliehajú Medzinárodnému dohovoru o nákladovej značke (smernica o nákladovej značke).

31.7.2015

201501277.SK 2015/0228/D 2

2015/0229/A

B00

RVS 06.01.12, Schéma plnení, plánovanie - výstavba, geodetické práce a geografické informácie, odhad nákladov a výdavkov

31.7.2015

201501283.SK 2015/0229/A 2

2015/0230/DK

B00

Oznámenie o publikovaní stavebného nariadenia z roku 2015 (BR15)

31.7.2015

201501292.SK 2015/0230/DK2

2015/0231/F

SERV

Dekrét, ktorým sa definujú vlastnosti označovania ustanoveného druhým pododsekom článku 32 zmeneného zákona č. 98-468 zo 17. júna 1998 o prevencii a potlačovaní sexuálnych trestných činov a o ochrane maloletých a ktorým sa určuje správny orgán s právomocou prijímať opatrenia ustanovené v článkoch 32 a 33 toho istého zákona

31.7.2015

201501295.SK 2015/0231/F 2

2015/0232/PL

S00S

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva, ktorým sa mení nariadenie o vedení záznamov o vode na kúpanie a spôsobe označovania vody na kúpanie a miest využívaných na kúpanie

31.7.2015

201501298.SK 2015/0232/PL 2

2015/0233/PL

C90A

Návrh nariadenia ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorým sa upravuje nariadenie o minimálnych podmienkach na chov dobytka, ktoré sa líšia o podmienok, pre ktoré boli na základe ustanovení Európskej únie stanovené normy na ochranu

31.7.2015

201501301.SK 2015/0233/PL 2

2015/0234/P

C00C

Nariadenie, ktoré ustanovuje podmienky pre systém schvaľovania výrobkov prichádzajúcich do styku s vodou určenou na ľudskú spotrebu v Portugalsku.

31.7.2015

201501306.SK 2015/0234/P 2

2015/0235/UK

SERV

VYHLÁŠKA O PRIESKUME TRHU S VÝPLATNÝMI PÔŽIČKAMI Z ROKU 2015

3.8.2015

201501310.SK 2015/0235/UK 2

2015/0236/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A, časti 1 až 3 a zoznamu C pre vydanie 2015/1

6.8.2015

201501326.SK 2015/0236/D 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 18.5.2015

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora