Prejsť na navigáciu

zoznam 13.03.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0104/UK

B00

Príručka k zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby

Séria 1000 a usmerňujúce poznámky – Povrchy vozoviek – Betónové materiály

04.06.2015

201500569.SK 2015/0104/UK2

2015/0105/UK

B00

Príručka k zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby

Séria 0900 a usmerňujúce poznámky – Povrchy vozoviek – Materiály viazané bitúmenom

04.06.2015

201500572.SK 2015/0105/UK 2

2015/0106/DK

B00

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o DPH (DPH pri dovoze na časopisy, žurnály a pod. v dánskom jazyku, zasielané z krajín mimo EÚ a povolenie na uvoľnenia a výnimky týkajúce sa povinnosti fakturácie).

05-03-2015 F

201500576.SK 2015/0106/DK 2

2015/0107/DK

C00C

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o zabezpečení určitých biologických látok, nosičov a súvisiacich materiálov.

08.06.2015

201500582.SK 2015/0107/DK 2

2015/0108/NL

S00E

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška o činnostiach (správa životného prostredia), zákonná vyhláška o životnom prostredí a niektoré ďalšie vyhlášky (nové činnosti)

08.06.2015

201500592.SK 2015/0108/NL 2

2015/0109/F

X40M

Vládna novela o zavedení neutrálneho balenia pre tabakové výrobky

08.06.2015

201500597.SK 2015/0109/F 2

2015/0110/FIN

T40T

Úpravy konštrukcie vozidla

08.06.2015

201500600.SK 2015/0110/FIN 2

2015/0111/PL

S20E

Návrh zákona o odpade z elektrických a elektronických zariadení

08.06.2015

201500609.SK 2015/0111/PL 2

2015/0112/A

I30

Vládne nariadenie spolkovej krajiny Tirolsko z ..., ktorým sa stanovujú podrobnejšie pravidlá, pokiaľ ide o technické požiadavky na zdvíhadlá, ako aj o kontroly technickej bezpečnosti, rekonštrukciu a modernizáciu zdvíhadiel, ktoré nemajú označenie ES (nariadenie spolkovej krajiny Tirolsko o výťahoch a zdvíhadlách 2015 – TAHVO 2015)

08.06.2015

201500613.SK 2015/0112/A 2

2015/0113/D

V10T

SSB LA-NOE 029 – Opis rozhraní rádiových zariadení s malým výkonom pre induktívne aplikácie vo frekvenčnom rozsahu 400 – 600 kHz

10.06.2015

201500633.SK 2015/0113/D 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0061/LV

C00C

Návrh zákona o zmenách zákona o postupe pre nadobudnutie účinnosti a presadzovanie trestného zákona.

11.03.2015

Oznam 2 (201500335.SK) odoslaný mailom 25/02/2015

2015/0087/D

C10P

Návrh dvadsiateho deviateho nariadenia o zmene právnych predpisov o omamných látkach (Dvadsiata deviata zmena nariadenia o omamných látkach - 29. BtMÄndV)

16.03.2015

Oznam 2

(201500496.SK) odoslaný mailom 10/03/2015

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 16.3.2015

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora