Prejsť na navigáciu

zoznam 13.03.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0104/UK

B00

Príručka k zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby

Séria 1000 a usmerňujúce poznámky – Povrchy vozoviek – Betónové materiály

04.06.2015

201500569.SK 2015/0104/UK2

2015/0105/UK

B00

Príručka k zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby

Séria 0900 a usmerňujúce poznámky – Povrchy vozoviek – Materiály viazané bitúmenom

04.06.2015

201500572.SK 2015/0105/UK 2

2015/0106/DK

B00

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o DPH (DPH pri dovoze na časopisy, žurnály a pod. v dánskom jazyku, zasielané z krajín mimo EÚ a povolenie na uvoľnenia a výnimky týkajúce sa povinnosti fakturácie).

05-03-2015 F

201500576.SK 2015/0106/DK 2

2015/0107/DK

C00C

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o zabezpečení určitých biologických látok, nosičov a súvisiacich materiálov.

08.06.2015

201500582.SK 2015/0107/DK 2

2015/0108/NL

S00E

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška o činnostiach (správa životného prostredia), zákonná vyhláška o životnom prostredí a niektoré ďalšie vyhlášky (nové činnosti)

08.06.2015

201500592.SK 2015/0108/NL 2

2015/0109/F

X40M

Vládna novela o zavedení neutrálneho balenia pre tabakové výrobky

08.06.2015

201500597.SK 2015/0109/F 2

2015/0110/FIN

T40T

Úpravy konštrukcie vozidla

08.06.2015

201500600.SK 2015/0110/FIN 2

2015/0111/PL

S20E

Návrh zákona o odpade z elektrických a elektronických zariadení

08.06.2015

201500609.SK 2015/0111/PL 2

2015/0112/A

I30

Vládne nariadenie spolkovej krajiny Tirolsko z ..., ktorým sa stanovujú podrobnejšie pravidlá, pokiaľ ide o technické požiadavky na zdvíhadlá, ako aj o kontroly technickej bezpečnosti, rekonštrukciu a modernizáciu zdvíhadiel, ktoré nemajú označenie ES (nariadenie spolkovej krajiny Tirolsko o výťahoch a zdvíhadlách 2015 – TAHVO 2015)

08.06.2015

201500613.SK 2015/0112/A 2

2015/0113/D

V10T

SSB LA-NOE 029 – Opis rozhraní rádiových zariadení s malým výkonom pre induktívne aplikácie vo frekvenčnom rozsahu 400 – 600 kHz

10.06.2015

201500633.SK 2015/0113/D 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0061/LV

C00C

Návrh zákona o zmenách zákona o postupe pre nadobudnutie účinnosti a presadzovanie trestného zákona.

11.03.2015

Oznam 2 (201500335.SK) odoslaný mailom 25/02/2015

2015/0087/D

C10P

Návrh dvadsiateho deviateho nariadenia o zmene právnych predpisov o omamných látkach (Dvadsiata deviata zmena nariadenia o omamných látkach - 29. BtMÄndV)

16.03.2015

Oznam 2

(201500496.SK) odoslaný mailom 10/03/2015

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 16.3.2015

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora