Prejsť na navigáciu

zoznam 11.05.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0216/F

C00P

Výnos týkajúci sa piktogramu podľa bodu 15° článku R. 5121-138 zákona o verejnom zdraví

24.7.2015

201501211.SK 2015/0216/F 2

2015/0217/A

I10

Návrh nariadenia, ktorým sa vydávajú predpisy týkajúce sa kalibrácie dozimetrov používaných pri röntgenovej diagnostike.

24.7.2015

201501215.SK 2015/0217/A 2

2015/0218/A

I10

Návrh nariadenia, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy týkajúce sa kalibrácie zariadení na meranie tlaku v pneumatikách

24.7.2015

201501218.SK 2015/0218/A 2

2015/0219/LT

V10T

Návrh nariadenia riaditeľa Regulačného úradu pre komunikácie Litovskej republiky, ktorým sa schvaľuje vnútroštátny prehľad pridelenia rádiových frekvencií a plán využitia rádiových frekvencií, a ktorým sa zrušujú určité nariadenia riaditeľa Regulačného úradu pre komunikácie Litovskej republiky

24.7.2015

201501221.SK 2015/0219/LT2

2015/0220/EE

C00A

Návrh nariadenia ministra poľnohospodárstva „hygienické požiadavky na manipuláciu s malými množstvami mäsa z hydiny a zajacovitých zabitých v poľnohospodárskom podniku“.

24.7.2015

201501225.SK 2015/0220/EE2

2015/0221/EE

C00A

Návrh nariadenia ministra poľnohospodárstva „hygienické požiadavky na manipuláciu s malými množstvami tiel časťami tiel zabitej divej zveri“.

24.7.2015

201501228.SK 2015/0221/EE 2

2015/0223/S

B20

Návrh nariadení o zásuvkových vývodoch a zástrčkách pre domáce použitie

Návrh nariadení, ktorým sa menia nariadenia Národnej rady pre elektrickú bezpečnosť (2000:1) o určitých elektrických zariadeniach

Návrh nariadení, ktorými sa menia nariadenia Národnej rady pre elektrickú bezpečnosť föreskrifter (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda [nariadenia o požiadavkách na výkon silnoprúdových zariadení, taktiež uvádzané ako Starkströmsföreskrifterna, alebo nariadenia o silnoprúde]

28.7.2015

201501251.SK 2015/0223/S 2

2015/0224/UK

C20A

Nariadenie o pascach (Severné Írsko) z roku 2015

30.7.2015

201501263.SK 2015/0224/UK2

2015/0225/CZ

C10P

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 221/2013 Zb., ktorou sa ustanovujú podmienky na predpisovanie, prípravu, výdaj a používanie individuálne pripravovaných liečivých prípravkov s obsahom konopí na liečebné použitie

30.7.2015

201501267.SK 2015/0225/CZ2

2015/0226/A

B00

RVS 06.01.11, Schémy výkonov, plánovanie - nové stavby, geodézia a geoinformácie, opis cieľov a úloh

31.7.2015

201501270.SK 2015/0226/A 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 11.5.2015

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora