Prejsť na navigáciu

zoznam 11.05.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0216/F

C00P

Výnos týkajúci sa piktogramu podľa bodu 15° článku R. 5121-138 zákona o verejnom zdraví

24.7.2015

201501211.SK 2015/0216/F 2

2015/0217/A

I10

Návrh nariadenia, ktorým sa vydávajú predpisy týkajúce sa kalibrácie dozimetrov používaných pri röntgenovej diagnostike.

24.7.2015

201501215.SK 2015/0217/A 2

2015/0218/A

I10

Návrh nariadenia, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy týkajúce sa kalibrácie zariadení na meranie tlaku v pneumatikách

24.7.2015

201501218.SK 2015/0218/A 2

2015/0219/LT

V10T

Návrh nariadenia riaditeľa Regulačného úradu pre komunikácie Litovskej republiky, ktorým sa schvaľuje vnútroštátny prehľad pridelenia rádiových frekvencií a plán využitia rádiových frekvencií, a ktorým sa zrušujú určité nariadenia riaditeľa Regulačného úradu pre komunikácie Litovskej republiky

24.7.2015

201501221.SK 2015/0219/LT2

2015/0220/EE

C00A

Návrh nariadenia ministra poľnohospodárstva „hygienické požiadavky na manipuláciu s malými množstvami mäsa z hydiny a zajacovitých zabitých v poľnohospodárskom podniku“.

24.7.2015

201501225.SK 2015/0220/EE2

2015/0221/EE

C00A

Návrh nariadenia ministra poľnohospodárstva „hygienické požiadavky na manipuláciu s malými množstvami tiel časťami tiel zabitej divej zveri“.

24.7.2015

201501228.SK 2015/0221/EE 2

2015/0223/S

B20

Návrh nariadení o zásuvkových vývodoch a zástrčkách pre domáce použitie

Návrh nariadení, ktorým sa menia nariadenia Národnej rady pre elektrickú bezpečnosť (2000:1) o určitých elektrických zariadeniach

Návrh nariadení, ktorými sa menia nariadenia Národnej rady pre elektrickú bezpečnosť föreskrifter (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda [nariadenia o požiadavkách na výkon silnoprúdových zariadení, taktiež uvádzané ako Starkströmsföreskrifterna, alebo nariadenia o silnoprúde]

28.7.2015

201501251.SK 2015/0223/S 2

2015/0224/UK

C20A

Nariadenie o pascach (Severné Írsko) z roku 2015

30.7.2015

201501263.SK 2015/0224/UK2

2015/0225/CZ

C10P

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 221/2013 Zb., ktorou sa ustanovujú podmienky na predpisovanie, prípravu, výdaj a používanie individuálne pripravovaných liečivých prípravkov s obsahom konopí na liečebné použitie

30.7.2015

201501267.SK 2015/0225/CZ2

2015/0226/A

B00

RVS 06.01.11, Schémy výkonov, plánovanie - nové stavby, geodézia a geoinformácie, opis cieľov a úloh

31.7.2015

201501270.SK 2015/0226/A 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 11.5.2015

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora