Prejsť na navigáciu

zoznam 11.03.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0093/E

H10

Návrh vyhlášky schvaľujúcej nariadenie o stávkach Astúrskeho kniežatstva.

28.05.2015

201500516.SK 2015/0093/E 2

2015/0094/E

B20

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa mení nariadenie o infraštruktúre na zaistenie priemyselnej kvality a bezpečnosti, ktoré bolo schválené kráľovskou vyhláškou 2200/1995 z 28. decembra 1995.

28.05.2015

201500519.SK 2015/0094/E 2

2015/0095/E

C00A

Návrh špecifických výrobných noriem vzťahujúcich sa na ekologický chov slimákov v autonómnom spoločenstve Kantábria.

28.05.2015

201500524.SK 2015/0095/E 2

2015/0096/E

H10

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 117/2009 z 29. mája 2009, ktorá schvaľuje nariadenie o zábavných a hracích automatoch a herniach autonómneho spoločenstva Extremadura.

28.05.2015

201500527.SK 2015/0096/E 2

2015/0096/E

C00A

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorým sa mení príloha I a II ku kráľovskej vyhláške 1113/2006 z 29. septembra 2006, ktorými sa schvaľujú normy na kvalitu syra a taveného syra.

28.05.2015

201500530.SK 2015/0097/E 2

2015/0098/DK

T40T

Návrh výkonného nariadenia o zmene nariadenia o rozmeroch

28.05.2015

201500533.SK 2015/0098/DK 2

2015/0099/UK

B00

Príručka k zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby

Séria 700 a usmerňujúce poznámky – Povrchy vozoviek – Všeobecné podmienky

03.06.2015

201500544.SK 2015/0099/UK 2

2015/0100/UK

B00

Príručka k zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby

Séria 0800 a usmerňujúce poznámky - Povrchy vozoviek - Neviazané, cementové a iné hydraulicky viazané zmesi

03.06.2015

201500547.SK 2015/0100/UK 2

2015/0101/NL

B00

Návrh nariadenia štátneho tajomníka pre infraštruktúru a životné prostredie, ktorým sa mení nariadenie o kvalite pôdy (aktualizácia odkazov na normatívne dokumenty 2015.2)

03.06.2015

201500555.SK 2015/0101/NL 2

2015/0102/UK

B00

Príručka na projektovanie ciest a mostov: zväzok 7, oddiel 3, kapitola 1

HD 28/XX Odolnosť voči šmyku

04.06.2015

201500561.SK 2015/0102/UK 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 12.3.2015

Aktuálne

Workshop 2019

Workshop 2019

19.02.2019
Slovenská správa ciest, úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami  a mostami organizuje v dňoch 01.04.2019 – 05.04.2019 v Dudinciach ďalšie z pravidelných pracovných stretnutí so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 112, TP 113

Schválené TP 112, TP 113

04.02.2019
MDV SR schválilo TP 112, TP 113
TP 112 Nakladanie s dažďovými vodami odvádzanými z pozemkov pozemných komunikácií a parkovísk
TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov
Účinnosť od: 07.02.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora