Prejsť na navigáciu

zoznam 10.03.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0083/UK

B00

Príručka na projektovanie ciest a mostov

GD 01 – Úvod k príručke na projektovanie ciest a mostov (DMRB)

27.05.2015

201500478.SK 2015/0083/UK2

2015/0084/F

X00M

Stanovisko pre výrobcov, distribútorov a užívateľov OOP určeného na bezpečné narábanie s prípravkami na ochranu rastlín

27.05.2015

201500481.SK 2015/0084/F 2

2015/0085/UK

B00

Príručka k zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby

Séria 200 Vyčistenie priestranstva

27.05.2015

201500487.SK 2015/0085/UK 2

2015/0086/I

T40T

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovujú „systémy elektrickej rekvalifikácie“.

27.05.2015

201500491.SK 2015/0086/I 2

2015/0087/D

C10P

Návrh dvadsiateho deviateho nariadenia o zmene právnych predpisov o omamných látkach (Dvadsiata deviata zmena nariadenia o omamných látkach - 29. BtMÄndV)

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201500496.SK 2015/0087/D 2

2015/0088/EE

B00

Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov

28.05.2015

201500498.SK 2015/0088/EE 2

2015/0089/E

V10T

Návrh uznesenia štátneho tajomníka pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť, ktorým sa zverejňujú technické požiadavky na regulované rádiové rozhrania IR-46 až IR-54 a IR-56 až IR-67 pre amatérske rádiové zariadenie.

28.05.2015

201500501.SK 2015/0089/E 2

2015/0089/E

V10T

Návrh uznesenia štátneho tajomníka pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť, ktorým sa zverejňujú technické požiadavky na regulované rádiové rozhrania IR-234 až IR-239 pre amatérske rádiové zariadenie.

28.05.2015

201500504.SK 2015/0090/E 2

2015/0091/E

V10T

Návrh uznesenia štátneho tajomníka pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť, ktorým sa zverejňujú technické požiadavky na regulované rádiové rozhrania IR-240 až IR-257 pre amatérske satelitné rádiové zariadenie.

28.05.2015

201500507.SK 2015/0091/E 2

2015/0092/E

H10

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení nariadenie o zábavných a výherných automatoch v autonómnej oblasti regiónu Murcia, schválené vyhláškou 72/2008 z 2. mája 2008.

28.05.2015

201500512.SK 2015/0092/E 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0073/PL

T40T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry a rozvoja, ktorým sa mení nariadenia ministra infraštruktúry z 31. decembra 2002 o technických podmienkach vzťahujúcich sa na vozidlá a rozsahu ich základného vybavenia.

20.05.2015

201500407.SK 2015/0073/PL 2

2015/0074/PL

T40T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry a rozvoja, ktorým sa mení nariadenie ministra dopravy, výstavby a námorného hospodárstva z 26. júna 2012 o rozsahu a spôsobe vykonávania technických analýz vozidiel a o vzoroch pre dokumenty používané na uvedené analýzy.

20.05.2015

201500410.SK 2015/0074/PL 2

2015/0075/EE

B20

Požiadavky požiarnej bezpečnosti na budovy

26.05.2015

201500432.SK 2015/0075/EE 2

2015/0076/BG

B20

Návrh nariadenia o základných požiadavkách a posudzovaní zhody pyrotechnických výrobkov.

26.05.2015

201500437.SK 2015/0076/BG2

2015/0077/F

S20E

Výnos, ktorým sa stanovujú kritériá pre ukončenie štatútu odpadu v prípade kameniva vyrábaného zo stavebného odpadu a určeného na použitie v cestnom staviteľstve

26.05.2015

201500440.SK 2015/0077/F 2

2015/0078/NL

C10C

Návrh zákona, ktorým sa mení tabakový zákon na implementáciu smernice 2014/40/EÚ o výrobe, prezentácii a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov

26.05.2015

201500445.SK 2015/0078/NL 2

2015/0079/CZ

N40E

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 61/2007 Zb., ktorou sa stanovujú podrobnosti značkovania a farbenia vybraných minerálnych olejov a značkovania niektorých ďalších minerálnych olejov, v znení vyhlášky č. 211/2012 Zb.

26.05.2015

201500456.SK 2015/0079/CZ 2

2015/0080/NL

C00A

ariadenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti, ktorým sa mení nariadenie o držiteľoch zvierat vzhľadom na zavedenie pravidiel na chov nosníc na testovacích farmách

26.05.2015

201500459.SK 2015/0080/NL 2

2015/0081/EE

B00

Požiadavky na technické systémy so značnou spotrebou energie

26.05.2015

201500469.SK 2015/0081/EE 2

2015/0082/PL

C00A

Návrh nariadenia ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka o veterinárnych požiadavkách pri výrobe výrobkov živočíšneho pôvodu určených na priamy predaj

27.05.2015

201500474.SK 2015/0082/PL 2

 

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0062/HU

C00P

Zmena vyhlášky ministerstva ľudských zdrojov č. 55 z 30. decembra 2014 o nových látkach alebo skupinách zlúčenín klasifikovaných ako nové psychoaktívne látky (ďalej len „vyhláška“)

02/03/2015

Oznam 2 (201500337.SK) odoslaný mailom 25/02/2015

 

 

Publikované: 10.3.2015

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora