Prejsť na navigáciu

zoznam 09.10.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0545/E

T40T

Návrh nariadenia, ktorým sa schvaľuje norma 3.1-IC Návrh diaľničných inštrukcií

28.12.2015

201502982.SK 2015/0545/E 2

2015/0546/UK

V40T

IR 2098 - Požiadavka na rozhranie 2098 v Spojenom kráľovstve pre terestriálne systémy schopné poskytovať služby elektronickej komunikácie v pásme 2,3 GHz

29.12.2015

201502985.SK 2015/0546/UK2

2015/0547/E

B00

Návrh nariadenia, ktorým sa schvaľuje norma 5.2-IC Odvodňovanie povrchu

28.12.2015

201502988.SK 2015/0547/E 2

2015/0548/F

S10E

Dekrét o podmienkach týkajúcich sa vykonávania obmedzenia spotreby jednorazových plastových tašiek

28.12.2015

201502991.SK 2015/0548/F 2

2015/0549/CZ

I10

Návrh – Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane skúšok pri overovaní stanovených meradiel:

„váhy s automatickou činnosťou – dávkovacie váhy“

28.12.2015

201502998.SK 2015/0549/CZ2

2015/0550/PL

N10E

Návrh nariadenia ministra hospodárstva o špecifických požiadavkách súvisiacich s prevádzkovaním podpovrchových baní

29.12.2015

201503006.SK 2015/0550/PL 2

2015/0551/F

C00A

Vyhláška, ktorou sa rozširuje medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) (Medziodvetvové združenie pre ovocie a zeleninu) a týkajúca sa uvádzania broskýň a nektáriniek veľkosti D na trh – hospodárske roky 2016 – 2018

31.12.2015

201503024.SK 2015/0551/F 2

2015/0552/F

C00A

Vyhláška, ktorou sa rozširuje medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) (Medziodvetvové združenie pre ovocie a zeleninu) a týkajúca sa veľkosti šalotiek na hospodárske roky 2016 – 2018

31.12.2015

201503027.SK 2015/0552/F 2

2015/0553/PL

S20E

Návrh nariadenia ministra životného prostredia o špecifických požiadavkách na prepravu odpadu.

31.12.2015

201503031.SK 2015/0553/PL 2

2015/0554/EE

C00C

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ministra sociálnych vecí č. 73 z 18. mája 2005 o podmienkach a postupoch zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami na lekárske a vedecké účely a podmienkach a postupoch uchovávania záznamov a správ v tejto oblasti a zoznamov omamných a psychotropných látok

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201503035.SK 2015/0554/EE 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 9.10.2015

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora