Prejsť na navigáciu

zoznam 09.10.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0545/E

T40T

Návrh nariadenia, ktorým sa schvaľuje norma 3.1-IC Návrh diaľničných inštrukcií

28.12.2015

201502982.SK 2015/0545/E 2

2015/0546/UK

V40T

IR 2098 - Požiadavka na rozhranie 2098 v Spojenom kráľovstve pre terestriálne systémy schopné poskytovať služby elektronickej komunikácie v pásme 2,3 GHz

29.12.2015

201502985.SK 2015/0546/UK2

2015/0547/E

B00

Návrh nariadenia, ktorým sa schvaľuje norma 5.2-IC Odvodňovanie povrchu

28.12.2015

201502988.SK 2015/0547/E 2

2015/0548/F

S10E

Dekrét o podmienkach týkajúcich sa vykonávania obmedzenia spotreby jednorazových plastových tašiek

28.12.2015

201502991.SK 2015/0548/F 2

2015/0549/CZ

I10

Návrh – Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane skúšok pri overovaní stanovených meradiel:

„váhy s automatickou činnosťou – dávkovacie váhy“

28.12.2015

201502998.SK 2015/0549/CZ2

2015/0550/PL

N10E

Návrh nariadenia ministra hospodárstva o špecifických požiadavkách súvisiacich s prevádzkovaním podpovrchových baní

29.12.2015

201503006.SK 2015/0550/PL 2

2015/0551/F

C00A

Vyhláška, ktorou sa rozširuje medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) (Medziodvetvové združenie pre ovocie a zeleninu) a týkajúca sa uvádzania broskýň a nektáriniek veľkosti D na trh – hospodárske roky 2016 – 2018

31.12.2015

201503024.SK 2015/0551/F 2

2015/0552/F

C00A

Vyhláška, ktorou sa rozširuje medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) (Medziodvetvové združenie pre ovocie a zeleninu) a týkajúca sa veľkosti šalotiek na hospodárske roky 2016 – 2018

31.12.2015

201503027.SK 2015/0552/F 2

2015/0553/PL

S20E

Návrh nariadenia ministra životného prostredia o špecifických požiadavkách na prepravu odpadu.

31.12.2015

201503031.SK 2015/0553/PL 2

2015/0554/EE

C00C

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ministra sociálnych vecí č. 73 z 18. mája 2005 o podmienkach a postupoch zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami na lekárske a vedecké účely a podmienkach a postupoch uchovávania záznamov a správ v tejto oblasti a zoznamov omamných a psychotropných látok

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201503035.SK 2015/0554/EE 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 9.10.2015

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora