Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

zoznam 09.01.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0644/CZ

S00S

Návrh nariadenia vlády o ochrane zdravia pred neionizujúcim žiarením

23.03.2015

201403795.SK 2014/0644/CZ2

2014/0645/RO

C00P

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ministerstva zdravotníctva č. 456/2013 o schválení zoznamu obsahujúceho spoločné medzinárodné názvy liečiv s vysokým rizikom prerušenia dodávky, ktoré prijímajú osoby poistené v rámci systému sociálneho poistenia, ako aj opatrenia na zaistenie ich dostupnosti na rumunskom trhu

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201403798.SK 2014/0645/RO2

2014/0646/D

T00T

Návrh druhej zmeny zákona o cestnej dani (VerkehrStÄndG 2) zo 17. decembra 2014

23-12-2014 F

201403807.SK 2014/0646/D 2

2014/0647/HU

C60A

Zmena vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka č. 152/2009 z 12. novembra 2009 o povinných požiadavkách Maďarského potravinového kódexu

24.03.2015

201403810.SK 2014/0647/HU 2

2014/0648/CY

C50A

Zákon o potravinách (kontrola a predaj) (zmena)

24.03.2015

201403813.SK 2014/0648/CY 2

2014/0649/I

X10M

Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárskeho rozvoja, ktorým sa stanovujú: Podrobné technické ustanovenia na používanie identifikačnej značky a uvádzanie zákonnej rýdzosti na predmetoch z drahých kovov pomocou laserovej technológie v zmysle článku 12 ods. 5b dekrétu prezidenta republiky č. 150 z 30. mája 2002, zmeneného dekrétom prezidenta republiky č. 208 z 26. septembra 2012.

25.03.2015

201403819.SK 2014/0649/I 2

2014/0650/D

S50E

Smernica na podporu dodatočného zabudovania systémov na znižovanie obsahu častíc u osobných automobilov a ľahkých úžitkových automobilov so vznetovým motorom (nafta)

30-12-2014 F

201403824.SK 2014/0650/D 2

2014/0651/CZ

C30P

Technické poznámky pre farmaceutické látky a prípravky predložené na verejné posúdenie (pripojené texty)

Návrh sa týka nasledujúcich farmaceutických prípravkov:

Acidi salicylici unguentum

Carbonis detergens tinctura

Tetracaini hydrochloridi oculoguttae

31.03.2015

201403830.SK 2014/0651/CZ2

2014/0652/F

C00A

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 19. októbra 2006 týkajúci sa použitia pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín.

31.03.2015

201403833.SK 2014/0652/F 2

2014/0653/A

B00

Popis výkonov pre dopravu a infraštruktúru, LB-VI, verzia: 004

31.03.2015

201403836.SK 2014/0653/A 2

2014/0654/FIN

C00C

Vyhláška vlády, ktorou sa mení vyhláška vlády o látkach, prípravkoch a rastlinách, ktoré sa majú považovať za omamné látky; príloha IV

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201403839.SK 2014/0654/FIN2

2014/0655/FIN

C00C

Vyhláška vlády, ktorou sa mení vyhláška vlády o látkach, prípravkoch a rastlinách, ktoré sa majú považovať za omamné látky; príloha IV

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201403841.SK 2014/0655/FIN2

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0616/UK

V10T

IR 2022 – Požiadavka na rozhranie v Spojenom kráľovstve 2022 Rozhlasové vysielače prevádzkované vo frekvenčných pásmach spravovaných úradom Ofcom

12.03.2015

201403657.SK 2014/0616/UK2

2014/0617/NL

S00E

Zmena niektorých daňových zákonov a niektorých iných zákonov (návrh daňového zákona na rok 2015)

12/12/2014 F

201403660.SK 2014/0617/NL2

2014/0618/DK

B00

Návrh zákona na zmenu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o dani z čokolády, zákon o dani zo mzdy, zákon o DPH, zákon o zdanení zemného plynu a mestského plynu, zákon o spotrebnej dani z alkoholu a rôzne ďalšie zákony (zjednodušenie týkajúce sa prístupu registrovaného príjemcu k vráteniu dane na základe vývozu, daňovej výnimky na tovary, ktoré spadajú do postupov o colných skladoch, ďalších osobitných colných opatrení a daňových skladov, dane zo mzdy pre skupiny samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí sú platcami DPH, zavedenia možnosti nepriameho výpočtu daní z metského plynu, eliminácia daňových kolkov na alkohol atď.) (L 64)

12/12/2014 F

201403663.SK 2014/0618/DK2

2014/0619/S

C50A

Nariadenia, ktorými sa menia predpisy Štátnej potravinovej správy (LIVSFS 2005:20) o hygiene potravín

12.03.2015

201403666.SK 2014/0619/S 2

2014/0620/UK

B00

Predbežné oznámenie (IAN) 104/15 Ukotvenie dodatočne osadených spojovacích materiálov a prútov výstuže do betónu.

12.03.2015

201403669.SK 2014/0620/UK2

2014/0621/PL

C00P

Návrh zákona o zmene zákona o protidrogovej prevencii a niektorých ďalších zákonov

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201403672.SK 2014/0621/PL 2

2014/0622/F

C00A

Vyhláška, prostredníctvom ktorej sa umožňuje vyjadrenie netto množstva niektorých potravín v počte jednotiek alebo v objeme

13.03.2015

201403674.SK 2014/0622/F 2

2014/0623/E

H10

Návrh vyhlášky, ktorým sa schvaľuje nariadenie, ktorým sa upravuje stávkovanie v autonómnom spoločenstve Kantábrie.

13.03.2015

201403682.SK 2014/0623/E 2

2014/0624/DK

C50A

Nariadenie o hygiene potravín (potraviny s tradičnými vlastnosťami)

13.03.2015

201403685.SK 2014/0624/DK2

2014/0625/PL

V00T

Návrh nariadenia ministra správy a digitalizácie o technických a prevádzkových požiadavkách na digitálne prijímače

13.03.2015

201403688.SK 2014/0625/PL 2

2014/0626/DK

S00S

Nariadenie o kontrolných meraniach solárnych lôžok v soláriách a o digitálnej registrácii.

16.03.2015

201403696.SK 2014/0626/DK2

2014/0627/NL

C90A

Zmena nariadenia o chovateľoch zvierat na povolenie používania páky na telenie

16.03.2015

201403703.SK 2014/0627/NL 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 


Publikované: 9.1.2015

Aktuálne

BECEP 2024

BECEP 2024

07.11.2023
V dňoch 19.09.2024 – 20.09.2024 v priestoroch Hotela Patria****, Štrbské Pleso už po osemnásty krát uskutoční, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2024“.
Všetkých účastníkov na túto konferenciu s medzinárodnou účasťou srdečne pozývame.
Pozvánku s podrobným programom nájdete na: BECEP 2024
Schválené TP 119

Schválené TP 119

03.05.2024
MD SR schválilo:
TP 119 Technologické vybavenie. Spoločné požiadavky
Účinnosť od: 01.05.2024
Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora