Prejsť na navigáciu

zoznam 07.07.2015

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0330/UK

V10T

Návrh nariadenia o bezdrôtovej telegrafii (zariadenia využívajúce biele miesta) (výnimka) („návrh nariadenia).

28.9.2015

201501918.SK 2015/0330/UK 2

2015/0331/CZ

S00S

Návrh zákona o ochrane zdravia pred škodlivými účinkami návykových látok

29.9.2015

201501922.SK 2015/0331/CZ 2

2015/0332/S

T40T

Predpisy Švédskeho dopravného úradu o premávke nákladných vozidiel s dvojitým návesom medzi mestami Malmö a Gothenburg

28.9.2015

201501928.SK 2015/0332/S 2

2015/0333/D

SERV20

Návrh druhého zákona na zmenu zákona o stanovovaní cien kníh

28.9.2015

201501931.SK 2015/0333/D 2

2015/0334/FIN

B10

Vyhláška ministra životného prostredia o typovom schválení zvariteľnej výstužnej ocele a pletiva výstužnej ocele

28.9.2015

201501942.SK 2015/0334/FIN 2

2015/0335/FIN

B10

Vyhláška ministra životného prostredia o základných technických požiadavkách na zvariteľnú výstužnú oceľ a pletivo výstužnej ocele

28.9.2015

201501946.SK 2015/0335/FIN 2

2015/0336/NL

C50A

Zmena nariadenia k zákonu o komoditách so zreteľom na výnimku pre vitamínové prípravky s obsahom vitamínov A a D

30.9.2015

201501964.SK 2015/0336/NL 2

2015/0337/FIN

S20E

Uznesenie vlády o zmene § 1 uznesenia vlády o spaľovaní odpadu

30.9.2015

201501968.SK 2015/0337/FIN 2

2015/0338/D

B10

Technické dodacie podmienky pre špeciálne spojivá a prípravky na bitúmenovom základe, vydanie z r. 2015 (TL Sbit-StB 15)

2.10.2015

201501983.SK 2015/0338/D 2

2015/0339/F

C40C

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 5. septembra 2003 o povinnom uplatňovaní noriem

2.10.2015

201501988.SK 2015/0339/F 2

 

 

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Poznámka

2015/0297/S

C10C

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie (1999:58) zakazujúce určité produkty škodlivé pre zdravie

03-07-2015

Oznam 2 (201501749.SK) odoslaný 22/06/2015

2015/0298/S

C10C

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie (1992:1554) o kontrole omamných látok

03-07-2015

Oznam 2 (201501751.SK) odoslaný 22/06/2015

2015/0300/HU

C00P

Zmena zákona č. XXV z roka 1998 o humánnych liekoch (ďalej len „zákon“.)

03-07-2015

Oznam 2 (201501758.SK) odoslaný 24/06/2015

2015/0301/HU

C00P

Zmena vládnej vyhlášky č. 66/2012 z 2. apríla 2012 o činnostiach, ktoré sa môžu vykonávať v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami a novými psychoaktívnymi látkami, ako aj o začlenení týchto látok do zoznamov a o zmene týchto zoznamov (ďalej len: vládna vyhláška)

03-07-2015

Oznam 2 (201501760.SK) odoslaný 24/06/2015

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 


Publikované: 8.7.2015

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora