Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

zoznam 07.07.2015

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0330/UK

V10T

Návrh nariadenia o bezdrôtovej telegrafii (zariadenia využívajúce biele miesta) (výnimka) („návrh nariadenia).

28.9.2015

201501918.SK 2015/0330/UK 2

2015/0331/CZ

S00S

Návrh zákona o ochrane zdravia pred škodlivými účinkami návykových látok

29.9.2015

201501922.SK 2015/0331/CZ 2

2015/0332/S

T40T

Predpisy Švédskeho dopravného úradu o premávke nákladných vozidiel s dvojitým návesom medzi mestami Malmö a Gothenburg

28.9.2015

201501928.SK 2015/0332/S 2

2015/0333/D

SERV20

Návrh druhého zákona na zmenu zákona o stanovovaní cien kníh

28.9.2015

201501931.SK 2015/0333/D 2

2015/0334/FIN

B10

Vyhláška ministra životného prostredia o typovom schválení zvariteľnej výstužnej ocele a pletiva výstužnej ocele

28.9.2015

201501942.SK 2015/0334/FIN 2

2015/0335/FIN

B10

Vyhláška ministra životného prostredia o základných technických požiadavkách na zvariteľnú výstužnú oceľ a pletivo výstužnej ocele

28.9.2015

201501946.SK 2015/0335/FIN 2

2015/0336/NL

C50A

Zmena nariadenia k zákonu o komoditách so zreteľom na výnimku pre vitamínové prípravky s obsahom vitamínov A a D

30.9.2015

201501964.SK 2015/0336/NL 2

2015/0337/FIN

S20E

Uznesenie vlády o zmene § 1 uznesenia vlády o spaľovaní odpadu

30.9.2015

201501968.SK 2015/0337/FIN 2

2015/0338/D

B10

Technické dodacie podmienky pre špeciálne spojivá a prípravky na bitúmenovom základe, vydanie z r. 2015 (TL Sbit-StB 15)

2.10.2015

201501983.SK 2015/0338/D 2

2015/0339/F

C40C

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 5. septembra 2003 o povinnom uplatňovaní noriem

2.10.2015

201501988.SK 2015/0339/F 2

 

 

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Poznámka

2015/0297/S

C10C

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie (1999:58) zakazujúce určité produkty škodlivé pre zdravie

03-07-2015

Oznam 2 (201501749.SK) odoslaný 22/06/2015

2015/0298/S

C10C

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie (1992:1554) o kontrole omamných látok

03-07-2015

Oznam 2 (201501751.SK) odoslaný 22/06/2015

2015/0300/HU

C00P

Zmena zákona č. XXV z roka 1998 o humánnych liekoch (ďalej len „zákon“.)

03-07-2015

Oznam 2 (201501758.SK) odoslaný 24/06/2015

2015/0301/HU

C00P

Zmena vládnej vyhlášky č. 66/2012 z 2. apríla 2012 o činnostiach, ktoré sa môžu vykonávať v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami a novými psychoaktívnymi látkami, ako aj o začlenení týchto látok do zoznamov a o zmene týchto zoznamov (ďalej len: vládna vyhláška)

03-07-2015

Oznam 2 (201501760.SK) odoslaný 24/06/2015

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 


Publikované: 8.7.2015

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora